Łacina klasyczna

 0    54 schede    patrycjusz220
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nałożony
inizia ad imparare
impositus, a, um
prowincja
inizia ad imparare
provincia, ae
zarządca, namiestnik prowincji
inizia ad imparare
praetor, is
wołam, krzyczę
inizia ad imparare
clamo, are
publikanin
inizia ad imparare
publicanus, i
ściągać podatek, daninę
inizia ad imparare
vectigal exigere
dokładam (do czego)
inizia ad imparare
addo, ere (+ dat)
ciężar
inizia ad imparare
onus, oneris (n.)
cztery
inizia ad imparare
quattuor
wiek
inizia ad imparare
aetas, aetatis (f.)
nazywam, wymieniam
inizia ad imparare
nomino, are
złoty
inizia ad imparare
aureus, a, um
srebrny
inizia ad imparare
argentus, a, um
spiżowy
inizia ad imparare
aeneus, a, um
żelazny
inizia ad imparare
ferreus, a, um
wiersz, pieśń
inizia ad imparare
carmen, carminis
bez czegoś
inizia ad imparare
sine (+abl)
bezpieczny
inizia ad imparare
tutus, a, um
prawda
inizia ad imparare
veritas, veritatis (f.)
ani... ani...
inizia ad imparare
nec... nec...
otaczam
inizia ad imparare
cingo, ere
nieznany
inizia ad imparare
ignotus, a, um
oblegam, zdobywam
inizia ad imparare
oppugno, are
burzę
inizia ad imparare
diruo, ere
morze
inizia ad imparare
mare, maris (n.)
sama przez się
inizia ad imparare
ipsa per se
odległy, daleki
inizia ad imparare
longinquus, a, um
nie znam
inizia ad imparare
ignoro, are
niebo, klimat
inizia ad imparare
caelum, i
duch, charakter
inizia ad imparare
animus, i
którzy
inizia ad imparare
qui
za, poza
inizia ad imparare
trans (+acc)
bogaty
inizia ad imparare
oppulentus, a, um
wysyłam
inizia ad imparare
mitto, ere
adulescens, adulescentis
inizia ad imparare
młodzieniec, młody
sztuka
inizia ad imparare
art, artis
retoryka, nauka wymowy
inizia ad imparare
ars rethorica
oddaję się, poświęcam się czemuś
inizia ad imparare
vaco, are (+ dat)
zmarł
inizia ad imparare
mortuus est
gościna
inizia ad imparare
hospitium, i
przyjmuję, podejmuję
inizia ad imparare
accipio, ere
inny
inizia ad imparare
alius, alia, aliud
nauka, studia
inizia ad imparare
studium, i
uniwersytet
inizia ad imparare
universitas (atis) studiorum
powtarzanie, powtórzenie
inizia ad imparare
repetitio, onis (f.)
przyzwyczajenie
inizia ad imparare
consuetudo, consuetudinis (f.)
drugi
inizia ad imparare
alter, a, um
żywię, podsycam
inizia ad imparare
alo, ero
współzawodnictwo, rywalizacja
inizia ad imparare
aemulatio, onis (f.)
talent, zdolność
inizia ad imparare
ingenium, i
Powtarzanie jest matką studiów.
inizia ad imparare
Repetitio est mater studiorum.
Przyzwyczajenie drugą naturą
inizia ad imparare
Consuetudo altera natura.
Współzawodnictwo podsyca talenty.
inizia ad imparare
Alit aemulatio ingenia.
morze
inizia ad imparare
mare

Devi essere accedere per pubblicare un commento.