lekcja 26/08/15

 0    22 schede    jackforest
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nie macie racji?
inizia ad imparare
You aren't right
Czy są zadowoleni?
inizia ad imparare
Are they glad / pleased?
Masz jakieś mleko w lodówce?
inizia ad imparare
Have you got any milk in the fridge?
Nie jestem śpiący
inizia ad imparare
I'm not sleepy
to nie jest możliwe
inizia ad imparare
it isn't possible
Mam nadzieję, że sie nie spieszysz
inizia ad imparare
I hope you aren't in a hurry
Czy jest pociąg o 3 po południu?
inizia ad imparare
Is there a train at 3 p. m?
Czy jest apteka otwarta dzisiaj?
inizia ad imparare
Is there a chemist's open today?
Nie ma wina w kieliszku
inizia ad imparare
There is no wine in the glass
tam Są nowe sklepy
inizia ad imparare
There are new shops
talerz
Na talerzu były ziemniaki, kawałek ryby i brukselka.
inizia ad imparare
plate
On the plate there were potatoes, a piece of fish and some brussels sprouts.
Czy gazeta jest w pokoju?
inizia ad imparare
Is there a newspaper in the room?
obce kraje
inizia ad imparare
foreign countries
bardzo Lubię włoską kawę
inizia ad imparare
I like Italian coffee a lot
przepis kucharski
Babcia podarowała mi swoją książkę kucharską z setkami fantastycznych przepisów.
inizia ad imparare
recipe
My grandmother gave me her cooking book with hundreds of fantastic recipies.
pokwitowanie
Czy ma pan paragon?
inizia ad imparare
receipt
Have you got the receipt?
Powiedz mi swoje nazwisko
inizia ad imparare
I'd like you to tell me your name
Chcę, żebyś się z nami poszedł
inizia ad imparare
I want you to come with us
Czy chcesz żebym Ci pomógł?
inizia ad imparare
Do you want me to help you?
Czy chcesz żeby towarzyszyć tobie
inizia ad imparare
Do you want me to accompany you
oni chcą żebyśmy zostali
inizia ad imparare
They want as to stay
Czy możesz mi powiedzieć, ile to kosztuje?
inizia ad imparare
Can you tell me how much it costs?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.