listopad 2021

 0    467 schede    lukaszmendyk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
überfordern
inizia ad imparare
być przeciążonym
begüngstingen
inizia ad imparare
los sprzyjać
die Eilsendung
inizia ad imparare
Szybka wysyłka
die Erstattung, -en
inizia ad imparare
zwrot kosztów
erstaten
inizia ad imparare
zwracać koszty
der Preisnachlass,
inizia ad imparare
rabat
aufgrund von
inizia ad imparare
na podstawie, w oparciu o
jemandem etwas versichern
inizia ad imparare
zapewnić kogoś o czymś
bewältigen
inizia ad imparare
pokonywać, uporać się z czymś
eng
Meine neuen Jeans sind zu eng.
inizia ad imparare
wąski
Moje nowe dżinsy są za ciasne.
bescheiden
Sei bescheiden und demütig.
inizia ad imparare
skromny
Bądź skromna i pokorna.
wiederspüchlich
inizia ad imparare
sprzeczność
die Fortbildung, en
inizia ad imparare
dokształcać
fördern
Ich fordere von dir eine Entscheidung.
inizia ad imparare
popierać, pomagać
Żądam od ciebie podjęcia decyzji.
weiterkommen
inizia ad imparare
postęp
aufsteigen
inizia ad imparare
wznosić, unościć
der Mut
inizia ad imparare
odwaga
vermögen
inizia ad imparare
majątek
das Organisationvermögen
inizia ad imparare
organizować
die Stellauschreibung, -en
inizia ad imparare
ogłoszenie o pracę
Da muss ich dir Recht geben.
inizia ad imparare
Muszę się z tobą zgodzić
Das ergibt Sinn
inizia ad imparare
To ma sens
Das sehe ich anders
inizia ad imparare
Ja widzę to inaczej
Da haben Sie Recht.
inizia ad imparare
Ma pan rację
Davon bin ich nicht überzeugt.
inizia ad imparare
Nie jestem o tym przekonany.
Dazu bin ich nicht bereit
inizia ad imparare
Nie jestem na to gotowy.
den Anschein haben
inizia ad imparare
wydawać się
es schein, dass
inizia ad imparare
wydawać się
es schein mir, dass
inizia ad imparare
wydje mi się, że...
diesen Kompromiss eingehen
inizia ad imparare
pójść na kompromis
die Ausnahme
inizia ad imparare
wyjątek
ausnahmweise
inizia ad imparare
w drodze wyjątku
enen Standpunkt vertretten
inizia ad imparare
zająć stanowisko
kritikwürdig sein
inizia ad imparare
być otwartym na krytykę
die Würde
inizia ad imparare
godność, honor
ergeben
inizia ad imparare
wykazać
Das ergibt keinen Sinn
inizia ad imparare
to nie ma sensu
akzeptabel
inizia ad imparare
zaakceptować
texten
inizia ad imparare
pisać
die Neuigkeit erfahren
inizia ad imparare
usłyszeć nowinę
und umgekehrt
inizia ad imparare
i na odwrót
zur Zeit
inizia ad imparare
dotychczas
ein lagerfeuer
inizia ad imparare
ognisko
abgleichen
inizia ad imparare
wyrównać, zrównać
übereinstimmen
inizia ad imparare
pokrywać się z czymś
die Aufnahmen
inizia ad imparare
nagranie
Prioritäten setzen
inizia ad imparare
stawiać priorytety
entlasten
inizia ad imparare
odciążać
verlegen
Mathilde scheint etwas verlegen.
inizia ad imparare
przesuwać
Mathilde wydaje się nieco zakłopotana.
ablenken sich
inizia ad imparare
rozpraszać się
das Angebot, -e
inizia ad imparare
dostawy, -e
(un)bedeutend
inizia ad imparare
(nie)istotne
(un)wesentlich
inizia ad imparare
(nie)istotne
ansteigen
inizia ad imparare
zwiększyć
dem Trend folgen
inizia ad imparare
aby podążać za trendem
der Anstieg, -e
inizia ad imparare
wzrost, -e
die (Preis-) Schwankung, -en
inizia ad imparare
wahania (cen), -en
die Marktsättigung (ohne Plural)
inizia ad imparare
nasycenie rynku (bez liczby mnogiej)
die Nachfrage, -n
inizia ad imparare
zapotrzebowanie, -n
enorm
inizia ad imparare
ogromny
erheblich
inizia ad imparare
znaczna
geringfügig
inizia ad imparare
niewielki
gleichzeitig
Lars spielte Geige und gleichzeitig schlug den Rhythmus mit den Füßen.
inizia ad imparare
jednocześnie
Lars grał na skrzypcach, jednocześnie wybijając rytm stopami.
kurzlebig
inizia ad imparare
krótkotrwały
langlebig
inizia ad imparare
długotrwała
sinken
Der Wasserstand sinkt.
inizia ad imparare
zmniejszać się
Poziom wody obniża się.
stagnieren
inizia ad imparare
zastygnąć w bezruchu
die Sitte,-n
inizia ad imparare
zwyczaj
reichen
inizia ad imparare
podać
unter vier Augen
inizia ad imparare
w czetery oczy
ein Auge zudrücken
inizia ad imparare
przymknąć na coś oko
jemanden/etwas im Auge behalten
inizia ad imparare
zawieśić na kimś oko
fassen
inizia ad imparare
złapać
sich zurückhalten
inizia ad imparare
wstrzymać się
die Preisgestaltung
inizia ad imparare
prowadzenie
gestalten
Du musst deine Zukunft im früheren Alter gestalten.
inizia ad imparare
organizować, ustalać
Musisz zacząć kształtować swoją przyszłość w młodym wieku.
der Aufschwung
inizia ad imparare
rozmach, rozkwit
eher
inizia ad imparare
raczej
die Marktsättigung
inizia ad imparare
nasycenie rynku
enorm
inizia ad imparare
orgomnie
die Forschung
Eine Wissenschaftlersgruppe führt eine Forschung durch.
inizia ad imparare
badanie
Grupa naukowców przeprowadzi badanie.
quantitativ
inizia ad imparare
złej jakości
jedoch
Ich möchte joggen gehen, jedoch ist es jetzt unmöglich, weil mein Bein mir noch weiter wehtut.
inizia ad imparare
jednagże, natomiast
Chciałbym pójść pobiegać, jednak teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
denoch
inizia ad imparare
a mimo to, natomiast
hingegen
inizia ad imparare
natomiast
die Merheit
inizia ad imparare
większość
die Niederlage
inizia ad imparare
porażka
die Staatsbürgerschaft
inizia ad imparare
obywatelstwo
sich einlassen
inizia ad imparare
wdawać się
gute laune
inizia ad imparare
dobry nastrój
schlechte laune
inizia ad imparare
zły nastrój
sich lassen
inizia ad imparare
pozwalać, puszczać, zostawiać Jak komuś coś zlecam to mogę użyć lassen.Np. Jak szef prosi mnie o wysłanie e-maila, to mówić ich lasse to oznacza, że to nie ja prześlę lecz zlecę przesłanie.
herausfinden
Die Information kannst du auf der Hauptseite der Universität finden.
inizia ad imparare
dowiadywać się, stwierdzać, wydostawać się
Informacje możesz znaleźć na stronie głównej uniwersytetu.
vorläufig
inizia ad imparare
tymczasowy
anwesend
inizia ad imparare
obecny
abwesend
inizia ad imparare
nie obecny
im Nu
inizia ad imparare
w krótkim czasie.
weit im voraus
inizia ad imparare
z dużym wyprzedzeniem
der Reihe nach
inizia ad imparare
kolejność np. W agendzie.
eine große ehre
inizia ad imparare
duży honor
zahlreich erscheinen
inizia ad imparare
licznie pojawić się
unvergesslich
inizia ad imparare
niezapomniane
auf etwas hinarbeiten
inizia ad imparare
zmierzać do czegoś
die Sprache verschlagen
inizia ad imparare
odebrać mowę
sich zusammenreißen
inizia ad imparare
opanować się, wziąść się w garść
verschwitzt
inizia ad imparare
być spoconym
die Vesammlung
inizia ad imparare
zebranie (duże spotkanie)
die Außenverammlung
inizia ad imparare
zebranie w którym biorą udział również osoby z zewnątrz
den Stein ins Rollen bringen
inizia ad imparare
nadać bieg sprawie
einen fligenden Start hinlegen
inizia ad imparare
dobry start
anberaumen
inizia ad imparare
wyznaczać
ganz von vorne anfangen
inizia ad imparare
zaczynać od początku
vorne
inizia ad imparare
z przodu
der Zweck
inizia ad imparare
cel - dlaczego coś robisz.
Was soll ich jetzt machen, damit ich den Betrag mit den Gehalt kommt.
inizia ad imparare
Co powinienem teraz zrobić, aby otrzymać kwotę wraz z moją pensją.
unvorhersehbar
inizia ad imparare
nieprzewidywalny
die Gedanke
inizia ad imparare
myśli, pomysł.
machtbar
inizia ad imparare
wykonalny
behindert
inizia ad imparare
niepełnosprawny
erlihkeit
inizia ad imparare
szczerość
der Stress meister
inizia ad imparare
opanować stres
der Stress abbauen
inizia ad imparare
zburzyć stres
der Stress überwinden
inizia ad imparare
pokonywać stres
die Voraussetzung
inizia ad imparare
warunek, wymóg
vorausgesetzt, dass...
inizia ad imparare
zakładając, że...
die Hintergrundinformation, -en
inizia ad imparare
informacje ogólne, -en
miteinbeziehen
inizia ad imparare
zawierać, uwzględniać
involvieren
inizia ad imparare
uwikłany
gewährleisten
inizia ad imparare
gwarancja
versprechen
Versprichst du, mich zu heiraten?
inizia ad imparare
obietnica
Obiecujesz, że się ze mną ożenisz?
heben
Wie viel kannst du heben?
inizia ad imparare
winda
Ile jesteś w stanie podnieść?
ermitel
inizia ad imparare
ustalać
der Alnaufpunkt
inizia ad imparare
punkt wyjścia
auszeichnen
inizia ad imparare
oznaczyć
ausschließlich
inizia ad imparare
wyłączny
Der Sog. = Sogenannte
inizia ad imparare
tak zwany
verdichten
inizia ad imparare
pakować
entsorgen
Die Entscheidung, wo die Pestizide entsorgt werden sollten, war noch nicht getroffen worden.
inizia ad imparare
usuwać, oczyszczać
Decyzja o usunięciu pestycydów nie została jeszcze podjęta.
Zuständig
inizia ad imparare
odpowiedzialny
entsprechenden
inizia ad imparare
odpowiednie
einglieder
inizia ad imparare
wcielać
eingliderung
inizia ad imparare
wcielenie, włączenie
Es handelt sich um
inizia ad imparare
Są to...
verhinder
inizia ad imparare
zapobiegać
bücken
inizia ad imparare
schylić się
verwenden
Ich weiß nicht, wie das Internet zu verwenden.
inizia ad imparare
korzystać
Nie wiem, jak się używa internetu.
das Beurteilungsgespräch
inizia ad imparare
Rozmowa oceniająca
betreffen
Diese Sache betrifft dich nicht, Steffen. Kümmere dich um deinen eigenen Kram!
inizia ad imparare
dotyczyć
Ta kwestia cię nie dotyczy, Steffen. Pilnuj swojego nosa!
heutig
inizia ad imparare
dzisiejszy
morgig
inizia ad imparare
jutrzejszy
gestrig
inizia ad imparare
wczorajszy
jetztig
inizia ad imparare
obecny
die Stellungnahme, -n
inizia ad imparare
wypowiedź
die Zeit läuft davon
inizia ad imparare
czas się kończy
vom Thema abschweifen
inizia ad imparare
zbaczać z tematu
zum nächsten Punkt übergehen
inizia ad imparare
Przejście do następnego punktu
um Stellungnahme bitten
inizia ad imparare
prosić kogoś o opinię
beitragen (zu)
inizia ad imparare
przyczyniać się (do)
(jemanden) beruhigen
inizia ad imparare
uspokajać kogoś
hitzig
inizia ad imparare
skomplikowany
aushändigen
inizia ad imparare
przekazywać
blendend
inizia ad imparare
znakomicie
(un)verständlich
inizia ad imparare
zrozumiały (niezrozumiały)
erscheinen
Ein Kätzchen erschien von unten des Hauses. Es war schmutzig und afugeschreckt.
inizia ad imparare
pojawiają się
Kotek wyłonił się spod domu. Był brudny i wystraszony.
nichts mit etwas zu tun haben
inizia ad imparare
nie mieć z tym nic współnego
etwas (nicht) mitbekommen
inizia ad imparare
(nie) zauważyć czegoś
verhindern
inizia ad imparare
zapobiegać
überflüssig
inizia ad imparare
stać się zbyteczny
sich erübrigen
inizia ad imparare
zbyteczny
der Zusammenhang, Zusammenhänge
inizia ad imparare
powiązania
zu jemandem stoßen
inizia ad imparare
przyłączyć się do kogoś
die Verzögerung, -en
inizia ad imparare
opóźnienie, -en
saisonbedingt
inizia ad imparare
sezonowo
zurückstellen
Stell das ins Regalbrett zurück.
inizia ad imparare
cofać
Odłóż to na półkę.
ein Argument vorbringen
inizia ad imparare
Argument przedstawić
einen Versuch wagen
inizia ad imparare
odważyć się spróbować
den Vorgang beschleunigen
inizia ad imparare
przyspieszenie procesu
durchsetzungsfähig
Thomas ist durchsetzungsfähig. Wenn er etwas braucht, sagt er dir sicherlich darüber.
inizia ad imparare
asertywny
Thomas jest asertywny. Jeśli będzie czegoś potrzebował, na pewno ci o tym powie.
vorbeischauen
inizia ad imparare
wpadać (czy możesz wpaść do mnie)
Kann ich schnell erwähnen, dass...
inizia ad imparare
Czy mogę szybko wspomnieć, że...
einberufen
inizia ad imparare
zwołać (np. spotkanie)
massenhaft
inizia ad imparare
masowo
(nicht) zurechtkommen
inizia ad imparare
(nie) dogadywać się
die Verwirrung, -en
inizia ad imparare
zamieszanie, -en
verwirrt
Johanna war so verwirrt, dass sie nicht wusste, was sie machen sollte.
inizia ad imparare
zdezorientowany
Johanna była tak zdezorientowana, że nie wiedziała, co powinna zrobić.
bewältigen
inizia ad imparare
radzić sobie
der Sachverhalt, -e
inizia ad imparare
stan faktyczny
nachvollziehen
inizia ad imparare
zrozumieć (kogoś)
mit anderen Worten
inizia ad imparare
innymi słowy
etwas näher ausführen
inizia ad imparare
podać detale
unberechenbar
inizia ad imparare
nieprzewidywalny
durcheinander
inizia ad imparare
zdezorientowany
gründsätzlich
inizia ad imparare
w gruncie rzeczy
je mehr, desto besser
inizia ad imparare
jeżeli więcej, to mniej
nicht nur... sondern auch
inizia ad imparare
nie tylko, ale również
der Kunststoff
inizia ad imparare
tworzywo sztuczne
senken
inizia ad imparare
zmniejszać
steigen
inizia ad imparare
zwiększać
überfällen
Da unsere Armee nicht besonders stark ist, müssen wir einfach Hoffnung haben, dass ein anderes Land uns nicht überfällt.
inizia ad imparare
napadać
Jako że nasza armia nie jest zbyt silna, musimy po prostu mieć nadzieję, że żaden inny kraj nas nie najedzie.
die Art.
inizia ad imparare
sposób
die Einsicht
inizia ad imparare
wgląd
werbend
inizia ad imparare
rekalmowany
vornehmen
inizia ad imparare
przedsięwiziąć
verfahren
inizia ad imparare
proces
gelingen
inizia ad imparare
udać się, pomyślny
kassierfähige
inizia ad imparare
gotówkowy
schüchtern
Sie lächelte schüchtern und schaute mir tief in die Augen.
inizia ad imparare
nieśmiały
Uśmiechnęła się nieśmiało i spojrzała mi głęboko w oczy.
an etwas anknüpfen
inizia ad imparare
nawiązywać do czegoś
an etwas herangehen
inizia ad imparare
zbliżyć się do czegoś (celu)
die Herangehensweise, -n
inizia ad imparare
podejście, metoda
die Zusammensetzung, -en
inizia ad imparare
Składanie, złożenie (czegoś w całość)
auf Hindernisse treffen
inizia ad imparare
napotykać przeszkody
zufriedenstellend
inizia ad imparare
zadowalający
beschleunigen
inizia ad imparare
przyspieszyć
gewinnorientiert
inizia ad imparare
zorientowany na wynik
unverhohlen
inizia ad imparare
otwarty
der Auffassung sein, dass...
inizia ad imparare
być zdania, że...
Meiner Ansicht nach...
inizia ad imparare
Moim zdaniem...
Meines Erachtens...
inizia ad imparare
Moim zdaniem...
vorweisen
inizia ad imparare
pokaż
zögerlich
inizia ad imparare
niezdecydowany
etwas in Betracht ziehen, dass
inizia ad imparare
wziąść pod uwagę, że
etwas ernst nehmen
inizia ad imparare
traktować coś poważnie
Es besteht kein Zweifel, dass...
inizia ad imparare
Nie ma wątpliwości, że...
die Sichtweise, -n
inizia ad imparare
punkt widzenia, -n
ausgewogen
inizia ad imparare
zrównoważony
das Verhältnis, -se
inizia ad imparare
związek, -se
im Widerspruch stehen (zu)
inizia ad imparare
sprzeczać się (z)
entsprechend
Deine Taten sollen deinen Wörtern entsprechend sein.
inizia ad imparare
odpowieni
Twoje czyny powinny być zgodne z twoimi słowami.
glaubhaft
inizia ad imparare
wiarygodny
widersprechen
Alle kennen schon die Wahrheit, aber er widerspricht weiter und wollte sich schuldig nicht bekennen.
inizia ad imparare
nie zgadzać się
Wszyscy znają już prawdę, ale on nadal zaprzecza i nie ma zamiaru przyznać się do winy.
(für jemanden) Partei ergreifen
inizia ad imparare
stawać po czyjejś stronie
in unmittelbarer Nähe
inizia ad imparare
w bliskim/bezpośrednim sąsiedztwie
beten
Ich bete zu Gott.
inizia ad imparare
modlić
Modlę się do Boga.
die Mindmap, -s
inizia ad imparare
mapa myśli, -s
brainstormen
inizia ad imparare
burza mózgów
ausgesprochen (wichtig)
inizia ad imparare
wyrazisty (ważny)
über den Tellerrand hinaus schauen
inizia ad imparare
myśleć nieszablonowo
Reagieren Sie ohne nachzudenken!
inizia ad imparare
Reagieren Sie ohne nachzudenken!
aufgeschlossen
Klaus ist ein wirklich aufgeschlossener Mann. Er ist freundlich und hilft jedem.
inizia ad imparare
otwarty
Klaus jest naprawdę przystępnym facetem. Jest przyjacielski i pomaga każdemu.
einschließen
inizia ad imparare
wliczać
jemanden einschüchtern
inizia ad imparare
zastraszyć kogoś
entwerfen
inizia ad imparare
oparcować (projekt, plan)
sich einfallen lassen
inizia ad imparare
wpadać na pomysł
die Verhaltensregeln
inizia ad imparare
zasady postępowania
versammeln
inizia ad imparare
zebrać
der Krazen
inizia ad imparare
rysa
übereinstimmen
inizia ad imparare
zgadzać się (coś z czymś)
vom Markt nehmen
inizia ad imparare
wycofać z rynku
eigensinnig
inizia ad imparare
uparty
nachgeben
Der Lehrer beschloss, dem Schüler nachzugeben und den Hausaufgabenmangel zu verzeihen.
inizia ad imparare
poddać się
Nauczyciel zdecydował się ustąpić i wybaczyć uczniowi brak zadania domowego.
laut
Sie mag laute Musik hören.
inizia ad imparare
według
Lubi słuchać głośnej muzyki.
endgültige
inizia ad imparare
ostateczny
darstellen
inizia ad imparare
oznaczyć
plötzlich
inizia ad imparare
nagle
schrumpfen
inizia ad imparare
kurczyć
allmählich
inizia ad imparare
stopniowo
abrupt
inizia ad imparare
gwałtownie
der Absatz, Absätze
inizia ad imparare
zbyt w ujęciu rynku
der Ertrag, Erträge
inizia ad imparare
dochód
der Rücklauf, Rückläufe
inizia ad imparare
zwroty
im Vorhinein
inizia ad imparare
z góry, od razu
stummschalten
inizia ad imparare
wyciszenie, wyłączony mikrofon
das Detail, -s
inizia ad imparare
szczegół
die Gelegenheit, -en
inizia ad imparare
możliwość, -s
das Rauschen
inizia ad imparare
szum (np. telefonie)
beschließen
inizia ad imparare
rostrzygnąć
sich einigen
inizia ad imparare
zgodzić się
sichergehen
Um sicherzugehen, erkundigen Sie sich lieber erst beim Fachmann.
inizia ad imparare
upewnić się
Aby mieć pewność, prosimy najpierw skonsultować się ze specjalistą.
sich nach Kräften bemühen
inizia ad imparare
dołożyć wszelkich starań
das Zugeständnis, -se
inizia ad imparare
ustępstwo
die Folge
inizia ad imparare
skutek, konsekwencja
die Schulssfolgerung
inizia ad imparare
wniosek (wyciągnięty z czegoś wiosek)
die Köpfe zusammenstecken
inizia ad imparare
połączcie głowy
die Ärmel hochkrempeln
inizia ad imparare
podwiń swoje rękawy
jemanden auf dem Laufenden halten
inizia ad imparare
informuj kogoś na bieżąco
etwas nicht fassen können
inizia ad imparare
nie mogę czegoś uchwycić
sofern
inizia ad imparare
jeśli, o ile
etwas abdecken
inizia ad imparare
pokrycie czegoś
folgend
Sein erstes Bild war schrecklich, aber die folgenden Werke sahen viel besser aus.
inizia ad imparare
następny
Jego pierwszy obraz był okropny, ale kolejne prace wyglądały dużo lepiej.
Im folgenden
inizia ad imparare
poniżej
sich einen Überblick verschaffen
inizia ad imparare
aby uzyskać przegląd
veröffentlichen
Sie haben gesagt, dass sie meinen Artikel nicht veröffentlichen können.
inizia ad imparare
publikować
Powiedzieli, że nie mogą opublikować mojego artykułu.
sehr merkwürdig
inizia ad imparare
bardzo dziwne
die Einnahmen (ohne Singular)
inizia ad imparare
przychody
der Überschuss, Überschüsse
inizia ad imparare
nadwyżka
die Schulden
inizia ad imparare
długi
die Budgetkürzung
inizia ad imparare
cięcia budżetowe
die Gebühr, -en
inizia ad imparare
koszt
der Streitpunkt, -e
inizia ad imparare
punkt sporny, -e
unverzichtbar
inizia ad imparare
niezastąpiony
Zugeständnisse machen
inizia ad imparare
robić ustępstwo
Abstriche machen
inizia ad imparare
robić redukcję
der Verstöß
inizia ad imparare
naruszenie, uchybienie
entgegen
Entgegen allen Prognosen war es sehr warm.
inizia ad imparare
wbrew
Wbrew wszystkim prognozom było bardzo ciepło.
zuliebe
inizia ad imparare
dla dobra (czegość, kogoś)
samt
inizia ad imparare
razem
fern
Heute arbeite ich fern, denn ich habe keine Lust ins Büro zu gehen.
inizia ad imparare
daleki
Dziś będę pracował zdalnie, bo nie chce mi się iść do biura.
die Umwelt
inizia ad imparare
środowisko
der Schatten
inizia ad imparare
cień
das Kissen
inizia ad imparare
poduszka
allmählich
inizia ad imparare
stopniowo
kontinuierlich
inizia ad imparare
bez przerwy
abrupt
inizia ad imparare
nagle
abwickeln
inizia ad imparare
rozwijać
der Auszug
inizia ad imparare
fragment, wyciąg
Kernaussagen
inizia ad imparare
Podstawowe stwierdzenia
Nachhaltigkeit
inizia ad imparare
Zrównoważony rozwój
Unverständlich
Sein Entschied ist für mich völlig unverständlich.
inizia ad imparare
niezrozumiałe
Jego decyzja jest dla mnie całkowicie niezrozumiała.
über alles und nichts
inizia ad imparare
O wszystkim i o niczym
signifikant
inizia ad imparare
istotne
die Wiedererkennung
inizia ad imparare
uznanie
indem
inizia ad imparare
przesto, że
ohne dass
inizia ad imparare
bez tego
die Aufmerksamkeit erregen
inizia ad imparare
przyciągać uwagę
überlegen
Ich überlege, wohin in die Ferien zu fahren.
inizia ad imparare
przemyśleć
Zastanawiam się, dokąd wyjechać na wakacje.
(etwas) anwenden
inizia ad imparare
stosować
je ..., desto
inizia ad imparare
im..., tym...
ob das klapt
inizia ad imparare
czy to zadziała
der Kostenvoranschlag, -voranschläge
inizia ad imparare
kosztorys
einverstanden sein (mit etwas)
inizia ad imparare
zgadzać się (z czymś)
die Bedingung, -en
inizia ad imparare
stan, -en
grundsätzlich schon, aber...
inizia ad imparare
w gruncie rzeczy tak, ale...
etwas halten von
inizia ad imparare
chronić coś przed
entgegenkommen
inizia ad imparare
wychodzić komuś na przciw
die Kündigung, -en
inizia ad imparare
wypowiedzenie (umowy)
kündigen
Ich will meine Stelle kündigen.
inizia ad imparare
wypowiadać
Chcę złożyć wypowiedzenie.
die Entlassung, -en
inizia ad imparare
odwołanie
(jemanden) entlassen
inizia ad imparare
zwolnić kogoś
die Herabstufung, -en
inizia ad imparare
obniżenie klasyfikacji
jemanden herunterstufen
inizia ad imparare
degradacja
zu einem Entschluss kommen
inizia ad imparare
podjąć decyzję
die Streichung, -en
inizia ad imparare
cięcie
etwas einreichen
inizia ad imparare
dostarczać, przedkładać (dokumenty)
die Ausdrucksweise
inizia ad imparare
Sposób wypowiadania się
unter keinen/außergewöhnlichen Umständen
inizia ad imparare
w żadnych/wyjątkowych okolicznościach
sachlich (bleiben)
inizia ad imparare
zostać obiektywnym
(jemandem) etwas ausmachen
inizia ad imparare
przeszkadzać komuś
ausführlich
inizia ad imparare
szczegółowy
etwas versäumen
inizia ad imparare
przegapić coś
verpassen
inizia ad imparare
przegapić coś
etwas übersehen
inizia ad imparare
nie widzieć czegoś
flufig
inizia ad imparare
puszysty
süffig
inizia ad imparare
wyborny
schmackhaft
inizia ad imparare
smakowity
das Verbraucherverhalten
inizia ad imparare
zachowania konsumentów
die Geldanlage, -n
inizia ad imparare
Inwestycja
die Unsicherheit, -en
inizia ad imparare
niepewność
mitbestimmen
inizia ad imparare
współdecydować
die Mitbestimmung
inizia ad imparare
współdecydowanie
die Angelegenheit, -en
Meine Schwester kümmert sich um diese Angelegenheit.
inizia ad imparare
sprawa
Moja siostra zajmuje się tą sprawą.
Anspruch haben auf
inizia ad imparare
mają prawo do
anspruchsvoll
Meine Arbeit ist sehr anspruchsvoll. Ich muss 60 Stunden pro Woche arbeiten, um mit alles fertig zu werden.
inizia ad imparare
ambitny
Moja praca jest bardzo wymagająca. Muszę pracować 60 godzin w tygodniu, by ze wszystkim nadążyć.
die Gewerkschaft, -en
inizia ad imparare
związek zawodowy
bloß
Er hat einen Bären mit bloßen Händen getötet.
inizia ad imparare
tylko
Zabił niedźwiedzia gołymi rękami.
eben!
inizia ad imparare
właśnie
halt
inizia ad imparare
już - w kotekcie braku innej możliwości
Das habe ich dir doch gesagt
inizia ad imparare
Już ci to mówiłem
schützen
Man soll die Menschenrechte schützen.
inizia ad imparare
chronić coś przed
Należy bronić praw człowieka.
die Notdienst
inizia ad imparare
ostry dyżur
das Wort entziehen
inizia ad imparare
aby wycofać słowo
der Bummelstreik, -s
inizia ad imparare
strajk spowalniający, -s
die Drohung, -en
inizia ad imparare
zagrożenie
drohen
Mein Chef drohte, mich zu entlassen.
inizia ad imparare
zagroźić
Szef zagroził, że mnie zwolni.
ankündigen
inizia ad imparare
zawpoiadać
Forderungen stellen
inizia ad imparare
żądanie
scheitern
inizia ad imparare
doznawać porażkę
die Arbeit niederlegen
inizia ad imparare
przerwać pracę
behaupten
Du behauptest, dass ich dein Auto zerkratzt habe, aber du irrst dich völlig!
inizia ad imparare
twierdzić
Twierdzisz, że zarysowałem twój samochód, ale całkowicie się mylisz!
die Schlichtung, -en
inizia ad imparare
mediacja
der Arbeitsausfall, -ausfälle
inizia ad imparare
zatrzymanie pracy, -er
mindern
inizia ad imparare
zmniejszyć
die Ausfuhr, -en
inizia ad imparare
eksport
die Einfuhr, -en
inizia ad imparare
import
nach Übersee
inizia ad imparare
Za granicą (Ameryka, Australia)
der Ansatz, Ansätze
inizia ad imparare
podejście
haltbar
inizia ad imparare
trwały
verderblich
inizia ad imparare
nietrwały
zerbrechlich
inizia ad imparare
delikatne
lieferbar
inizia ad imparare
rezultat
verständlich
Wir müssen diesen schlecht geschriebenen Text neu redigieren, damit er verständlicher wird.
inizia ad imparare
zrozumiałe
Musimy przeredagować ten źle napisany tekst, aby był bardziej zrozumiały.
nachprüfbar
inizia ad imparare
weryfikowalny
die Bereitstellung
inizia ad imparare
Przygotowanie
höhere Gewalt
inizia ad imparare
siła wyższa
die Verletzung, -en
inizia ad imparare
naruszanie
die Spionage
inizia ad imparare
szpiegować
verschärft
inizia ad imparare
agresywny
unternehmen
inizia ad imparare
robić coś
das Ausmaß, -e
inizia ad imparare
zakres, -e
gelegentlich
inizia ad imparare
sporadycznie
unwahrscheinlich
Es ist unwahrscheinlich, dass du an diesem Projekt teilnimmst.
inizia ad imparare
mało prawdopodobne
To bardzo mało prawdopodobne, że będziesz uczestniczyć w tym projekcie.
(un)vorstellbar
inizia ad imparare
(nie)wyobrażalne
mäßig
inizia ad imparare
umiarkowane
übertragen
inizia ad imparare
delegowanie
beseitigen
inizia ad imparare
rozwiewać, usuwać
steuern
inizia ad imparare
sterować
die Haftpflichtversicherung, -en
inizia ad imparare
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, -en
der Schadenersatz (ohne Plural)
inizia ad imparare
odszkodowanie
die Selbstbeteiligung, en
inizia ad imparare
udział własny w szkodzie
der Beitrag, Beiträge
inizia ad imparare
składka
fahrlässig
inizia ad imparare
nieostrożny
etwas melden
inizia ad imparare
zgłaszać coś
das Selbstverschulden
inizia ad imparare
wina własna
haften für
Ich kann für ihn die ganze Zeit nicht haften, er ist schon erwachsen!
inizia ad imparare
odpowiedzialny za
Nie mogę ciągle odpowiadać za niego, już jest dorosły!
der Gutachter, -
inizia ad imparare
rzeczoznawca
für etwas aufkommen
inizia ad imparare
zapłacić za coś
etwas warten
inizia ad imparare
coś konserwować
wettertauglich
inizia ad imparare
odporny na warunki atmosferyczne
weder ... noch
inizia ad imparare
ani to, ani to
Das stört mich nicht
inizia ad imparare
to mi nie przeszkadza
sich Zeit nehmen (für)
inizia ad imparare
poświęcać czas (na)
Bezug herstellen/nehmen auf
inizia ad imparare
powołać się na coś
das Fazit, -s
inizia ad imparare
wniosek, -s
den Schwerpunkt legen auf
inizia ad imparare
skupić się na
(etwas) hervorheben
inizia ad imparare
zaznaczyć (coś)
(etwas) veranschaulichen
inizia ad imparare
zobrazować (coś)
insbesondere
inizia ad imparare
zwłaszcza
vor allen Dingen
inizia ad imparare
nade wszystko
hauptsächlich
inizia ad imparare
głównie
ermutigen
Meine Eltern haben mich immer ermutigt, neue Herausforderungen anzunehmen.
inizia ad imparare
zachęcać
Rodzice zawsze zachęcali mnie do podejmowania nowych wyzwań.
die Beteiligung (ohne Plural)
inizia ad imparare
brać udział
sich beteiligen
inizia ad imparare
uczestniczyć
bei Problemen dazwischentreten
inizia ad imparare
interweniować w przypadku pojawienia się problemów
einig
inizia ad imparare
dogadani
Schlussfolgerungen ziehen
inizia ad imparare
wyciągają wnioski
Kreuzschiene
inizia ad imparare
poprzeczka
im Hintergrund
inizia ad imparare
w tle
warhnehmmen
inizia ad imparare
dotrzymywać
die Einlage
langfristige Einlage
inizia ad imparare
ustawienia (urządzeń)
lokata długoterminowa
vor Ort
inizia ad imparare
na miejscu
(jemandem) haushoch überlegen sein
inizia ad imparare
być znacznie lepszym od (kogoś)
kein Blatt vor den Mund nehmen
inizia ad imparare
nie przebierając w słowach
(jemandem) eine Stütze sein
inizia ad imparare
być wsparciem dla (kogoś)
die Geschäftsbeziehungen
inizia ad imparare
relacje biznesowe
sachlich
inizia ad imparare
faktycznie
vertraulich
inizia ad imparare
poufne
(un)angemessen
inizia ad imparare
(nie)właściwe
die falsche Spur
inizia ad imparare
niewłaściwy tor
das Thema wechseln
inizia ad imparare
zmiana tematu
an sich arbeiten
inizia ad imparare
pracować nad sobą
in die Offensive gehen
inizia ad imparare
przejście do ofensywy
in den Startlöchern stehen
inizia ad imparare
bycie w blokach startowych
am Ball bleiben
inizia ad imparare
utrzymywanie się przy piłce
reinbringen / hochtragen
inizia ad imparare
wnieść do góry
nachhaken
inizia ad imparare
dopowiedzieć
der Anwalt
inizia ad imparare
adwokat
berücksichtigen
inizia ad imparare
uwzględniać
wahrnehmen
inizia ad imparare
dostrzegać
das Geheimnis, -se
inizia ad imparare
tajemnica
der Vortrag
inizia ad imparare
prezentacja
vortragen
inizia ad imparare
prezentować
pleśń, gnicie
inizia ad imparare
Schimmel, Fäulnis
velangen
inizia ad imparare
żądać
neigen zu
inizia ad imparare
być skłonnym
nachfragen
inizia ad imparare
dowiadywać się.
die Anweisung
inizia ad imparare
instrukcja
herausstellen sich
inizia ad imparare
okazywać się
geeignet
Er ist die am besten geeignete Person für diese Aufgabe.
inizia ad imparare
odpowiedni
On jest najbardziej odpowiednią osobą do wykonania tego zadania.
der Auftritt
inizia ad imparare
pojawienie się, występ
abwechslungsreich
inizia ad imparare
urozmaicony
die Zugeständnis
inizia ad imparare
ustęstwo
einrichten
Die Schlafzimmer sind schlicht eingerichtet und verfügen über große Fenster.
inizia ad imparare
umeblować
Sypialnie są skromnie urządzone i mają duże okna.
dienen
inizia ad imparare
służyć
beherrschen
Tausende von Ameisen haben unsere Küchenschränke beherrscht.
inizia ad imparare
opanować
Tysiące mrówek opanowały nasze szafki kuchenne.
nebenbei
inizia ad imparare
dodatkowo, nawiasem mówiąc
der Unsprung
inizia ad imparare
pochodzić
anstreben
Sie strebte an, Schauspielerin zu werden und bemühte sich, bezahlte Rolle zu bekommen.
inizia ad imparare
dążyć do czegoś
Aspirowała do zostania aktorką i usiłowała otrzymać płatną rolę.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.