Matura Focus 4 Unit 6 Wordlist "True or False?"

 0    218 schede    tomaszbrodzinski4
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
acne
inizia ad imparare
trądzik
bags under the eyes
inizia ad imparare
worki pod oczami
bleach/dye your hair
inizia ad imparare
rozjaśniać/farbować włosy
(blue-/hazel-/wide-) eyed
inizia ad imparare
o (niebieskich / orzechowych / szeroko otwartych) oczach
change your hairstyle
inizia ad imparare
zmienić fryzurę
colour-change contact lenses
inizia ad imparare
kolorowe soczewki kontaktowe
features
inizia ad imparare
rysy twarzy
fine lines
inizia ad imparare
drobne zmarszczki
furrowed brow
inizia ad imparare
zmarszczki na czole, zmarszczone czoło
greying hair
inizia ad imparare
siwiejące włosy
imperfections
inizia ad imparare
niedoskonałości
mole/beauty spot
inizia ad imparare
pieprzyk
outfit
inizia ad imparare
strój, ubiór
scar
inizia ad imparare
blizna
(pale-/olive-/dark-) skinned
inizia ad imparare
o (jasnej/oliwkowej/ciemnej) karnacji
plastic surgery
inizia ad imparare
operacja plastyczna
(thin-/round-) faced
inizia ad imparare
o (szczupłej/okrągłej) twarzy
(untidy-) looking
inizia ad imparare
wyglądający (nieporządnie)
(wavy-/ginger-/grey-/fair-) haired
inizia ad imparare
o (falujących/rudych/siwych/jasnych) włosach
wear a wig
inizia ad imparare
nosić perukę
(well-/elegantly-) dressed
inizia ad imparare
(dobrze/ elegancko) ubrany
wrinkle-free skin
inizia ad imparare
cera bez zmarszczek
wrinkles
inizia ad imparare
zmarszczki
adopt a new identity
inizia ad imparare
przyjąć nową tożsamość
airbrushed
inizia ad imparare
wyretuszowany
authentic/inauthentic
inizia ad imparare
autentyczny/ nieautentyczny
authenticate
inizia ad imparare
uwierzytelnić
be (completely) honest
inizia ad imparare
być (całkowicie) szczerym
be in no doubt that...
inizia ad imparare
nie mieć wątpliwości, że...
be taken in/be deceived
inizia ad imparare
zostać nabranym
believable
inizia ad imparare
wiarygodny
claim/pretend to be sb
inizia ad imparare
twierdzić/ udawać, że jest się kimś
create an illusion
inizia ad imparare
stworzyć iluzję
deceive (the public)
inizia ad imparare
wprowadzić w błąd (opinię publiczną)
deception
inizia ad imparare
podstęp, oszustwo
digital alteration
inizia ad imparare
cyfrowa przeróbka
digitally improved
inizia ad imparare
ulepszony cyfrowo
discover
inizia ad imparare
odkryć
disguise
inizia ad imparare
przebranie
distort/hide the truth about sth
inizia ad imparare
wypaczać/ukrywać prawdę o czymś
doctored
inizia ad imparare
przerobiony, sfałszowany
fake
inizia ad imparare
fałszywy, sztuczny
false identity
inizia ad imparare
fałszywa tożsamość
far-fetched
inizia ad imparare
naciągany
genuine
inizia ad imparare
prawdziwy
honest
inizia ad imparare
uczciwy, szczery
honesty
inizia ad imparare
uczciwość
imposter
inizia ad imparare
oszust/oszustka, osoba podająca się za kogoś innego
in reality
inizia ad imparare
w rzeczywistości
invent a story
inizia ad imparare
wymyślić historyjkę
liar
inizia ad imparare
kłamca
lie to sb
inizia ad imparare
okłamywać kogoś
make sb aware of sth
inizia ad imparare
uświadomić coś komuś
manipulate the truth/public opinion
inizia ad imparare
manipulować prawdą / opinią publiczną
misleading image
inizia ad imparare
zdjęcie/wizerunek wprowadzający w błąd
mysterious
inizia ad imparare
tajemniczy
mystery
inizia ad imparare
tajemnica
objective
inizia ad imparare
obiektywny
sensationalise sth
inizia ad imparare
robić z czegoś sensację
solemn promise
inizia ad imparare
uroczysta obietnica
solemnly promise
inizia ad imparare
uroczyście obiecać
suspicion
inizia ad imparare
podejrzenie
swear under oath
inizia ad imparare
przysiąc
take sth at face value
inizia ad imparare
brać coś za dobrą monetę, zakładać prawdziwość czegoś
tell Iies/the truth
inizia ad imparare
kłamać / mówić prawdę
trick
inizia ad imparare
sztuczka, podstęp
white lie
inizia ad imparare
niewinne kłamstwo dla czyjegoś dobra
admit one's mistake
inizia ad imparare
przyznać się do błędu
appear unamused
inizia ad imparare
nie wydawać się rozbawionym
approve4111
inizia ad imparare
zgadzać się, pochwalać
become worldly-wise
inizia ad imparare
nabrać doświadczenia życiowego
commitment
inizia ad imparare
oddanie
convinced
inizia ad imparare
przekonany
embrace/hug
inizia ad imparare
objąć
express your views through sth
inizia ad imparare
wyrażać swoje poglądy poprzez coś
kind-hearted
inizia ad imparare
dobry, życzliwy
Ioyal
inizia ad imparare
lojalny
loyalty
inizia ad imparare
lojalność
naive
inizia ad imparare
naiwny
perfect (adj)
inizia ad imparare
idealny, perfekcyjny
perfect (v)
inizia ad imparare
udoskonalić
perfection
inizia ad imparare
perfekcja
perfectionist
inizia ad imparare
perfekcjonista
puzzled by sth
inizia ad imparare
zdziwiony czymś
reject
inizia ad imparare
odrzucić, odtrącić
role model
inizia ad imparare
wzór do naśladowania
self-esteem
inizia ad imparare
poczucie własnej wartości
self-image
inizia ad imparare
obraz samego siebie
sombre
inizia ad imparare
ponury, smutny
stand for sth
inizia ad imparare
udzielać czemuś poparcia, głosić coś
stony-faced
inizia ad imparare
o kamiennej twarzy
streetwise
inizia ad imparare
obrotny, cwany
strong belief
inizia ad imparare
silne przekonanie
stupid
inizia ad imparare
głupi
stupidity
inizia ad imparare
głupota
sympathetic
inizia ad imparare
pełen współczucia
sympathise
inizia ad imparare
sympatyzować, współczuć
sympathiser
inizia ad imparare
zwolennik, stronnik
sympathy
inizia ad imparare
sympatia, współczucie
take pride in sth
inizia ad imparare
szczycić się czymś
take responsibility for sth
inizia ad imparare
przyjąć odpowiedzialność za coś
take sth for granted
inizia ad imparare
uważać coś za rzecz oczywistą
take sth with a pinch of salt
inizia ad imparare
podchodzić do czegoś z dystansem
trust
inizia ad imparare
zaufanie
trustworthy
inizia ad imparare
godny zaufania
two-faced
inizia ad imparare
dwulicowy
wise
inizia ad imparare
mądry
worldly-wise
inizia ad imparare
wyrobiony życiowo
anonymity
inizia ad imparare
anonimowość
anonymous
inizia ad imparare
anonimowy
anti-fur protest
inizia ad imparare
protest przeciw noszeniu futer
anti-war
inizia ad imparare
antywojenny
authorities
inizia ad imparare
władze
avoid fur products
inizia ad imparare
unikać towarów z naturalnego futra
awareness-raising campaign
inizia ad imparare
kampania zwiększająca świadomość jakiegoś problemu
benefit society
inizia ad imparare
przynosić korzyść społeczeństwu
benefit to society
inizia ad imparare
korzyść dla społeczeństwa
break the law
inizia ad imparare
złamać prawo
drug abuse
inizia ad imparare
narkomania
equal
inizia ad imparare
równy
equality
inizia ad imparare
równość
expose unacceptable behaviour
inizia ad imparare
ujawnić niedopuszczalne zachowanie
fair treatment
inizia ad imparare
sprawiedliwe traktowanie
fairness
inizia ad imparare
sprawiedliwość, bezstronność
freedom of speech
inizia ad imparare
wolność słowa
get public figures involved
inizia ad imparare
angażować osoby publiczne
hunt animals for sport
inizia ad imparare
polować na zwierzęta dla sportu
involvement of public figures
inizia ad imparare
zaangażowanie osób publicznych
member of the public
inizia ad imparare
członek społeczeństwa, zwykły obywatel
peaceful protest
inizia ad imparare
pokojowy protest
petition
inizia ad imparare
petycja
pro- (anonymity/fairness)
inizia ad imparare
za (anonimowościa /sprawiedliwością)
promote awareness
inizia ad imparare
szerzyć wiedzę
protest
inizia ad imparare
protestować
protest march
inizia ad imparare
marsz protestacyjny
public safety
inizia ad imparare
bezpieczeństwo publiczne
racism
inizia ad imparare
rasizm
respect (v, n)
inizia ad imparare
szanować, szacunek
right (to privacy)
inizia ad imparare
prawo (do prywatności)
stop the practice of sth
inizia ad imparare
powstrzymać jakąś praktykę
test cosmetics on animals
inizia ad imparare
testować kosmetyki na zwierzętach
violence
inizia ad imparare
przemoc
wrong
inizia ad imparare
zły, niewłaściwy moralnie
blend into sth
inizia ad imparare
dopasować się do czegoś
come across sth
inizia ad imparare
natknąć się na coś
cover sth up
inizia ad imparare
zatuszować coś
end up in
inizia ad imparare
znaleźć się / wylądować w
go through sth
inizia ad imparare
przeżyć coś, przejść przez coś
hand sth out
inizia ad imparare
rozdawać (np. ulotki)
keep up (a lie)
inizia ad imparare
podtrzymywać (kłamstwo)
look into sth
inizia ad imparare
rozpatrzyć coś, przyjrzeć się czemuś
pass yourself off as sb
inizia ad imparare
podać się za kogoś
pick sb up
inizia ad imparare
odebrać kogoś
run away
inizia ad imparare
uciec
see through sth
inizia ad imparare
przejrzeć coś na wylot
settle in
inizia ad imparare
zaaklimatyzować się
take sb in
inizia ad imparare
przyjąć kogoś pod swój dach
take sth out (of context)
inizia ad imparare
wyjąć coś (z kontekstu)
turn up
inizia ad imparare
pojawić się
zoom in on sth
inizia ad imparare
przybliżyć coś
assumed to be dead
inizia ad imparare
uznany za zmarłego
be reunited with sb
inizia ad imparare
ponownie spotkać się z kimś
clearly
inizia ad imparare
wyraźnie, w wyraźny sposób, ewidentnie
conversely/in contrast
inizia ad imparare
odwrotnie, w przeciwieństwie (do tego)
crew
inizia ad imparare
ekipa
deepen your knowledge
inizia ad imparare
pogłębić swoją wiedzę
distinct
inizia ad imparare
odmienny, odróżniający się
employable
inizia ad imparare
nadający się do zatrudnienia
enigma
inizia ad imparare
zagadka
enigmatic
inizia ad imparare
enigmatyczny, tajemniczy
explore/examine/consider an issue
inizia ad imparare
zgłębiać/badać/ rozpatrywać problem
fame
inizia ad imparare
sława
far-reaching consequences
inizia ad imparare
daleko idące konsekwencje
get in the way
inizia ad imparare
stanąć na drodze
grant
inizia ad imparare
przyznać
have a flat tyre
inizia ad imparare
złapać gumę
ill-advised
inizia ad imparare
nierozważny, nierozsądny
ill-timed
inizia ad imparare
nie w porę
in terms of
inizia ad imparare
jeśli chodzi o
in the public eye
inizia ad imparare
na oczach opinii publicznej
lawmaker
inizia ad imparare
ustawodawca
Ieadership
inizia ad imparare
przywództwo
light-hearted
inizia ad imparare
radosny, beztroski
long-lost
inizia ad imparare
dawno niewidziany
missing persons flyer
inizia ad imparare
ulotka z informacjami na temat osoby zaginionej
(model) citizen
inizia ad imparare
(wzorowy) obywatel / (wzorowa) obywatelka
obviously
inizia ad imparare
oczywiście
orphan
inizia ad imparare
sierota
orphanage
inizia ad imparare
dom dziecka
oversleep
inizia ad imparare
zaspać
pointless
inizia ad imparare
bezcelowy
pose for sth
inizia ad imparare
pozować do czegoś
private investigator
inizia ad imparare
prywatny detektyw
question a fact
inizia ad imparare
kwestionować fakt
regrettably/sadly
inizia ad imparare
niestety
representative
inizia ad imparare
reprezentant/ reprezentantka
reunion
inizia ad imparare
ponowne spotkanie
right from the start
inizia ad imparare
od samego początku
satisfy people's curiosity
inizia ad imparare
zaspokoić ludzką ciekawość
sb's flesh and blood
inizia ad imparare
czyjś krewny
my flesh and blood
inizia ad imparare
moja krew
serve a useful purpose
inizia ad imparare
służyć pożytecznemu celowi
shot
inizia ad imparare
zdjęcie, ujęcie
significant
inizia ad imparare
istotny
sinister
inizia ad imparare
ponury, złowieszczy
strengthen
inizia ad imparare
wzmocnić
substitute sth for sth
inizia ad imparare
zastąpić coś czymś
tax-free
inizia ad imparare
wolny od podatku
trauma
inizia ad imparare
ciężkie przeżycie, uraz
unanswered question
inizia ad imparare
pytanie bez odpowiedzi
unattainable
inizia ad imparare
nieosiągalny
underlying message
inizia ad imparare
ukryte przesłanie
unlikely to happen
inizia ad imparare
mało prawdopodobny
unprepared
inizia ad imparare
nieprzygotowany
viewpoint/point of view
inizia ad imparare
punkt widzenia
vital
inizia ad imparare
istotny, niezbędny
with regard to sth
inizia ad imparare
odniesieniu do czegoś
working life
inizia ad imparare
praca zawodowa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.