Moje słówka

 0    117 schede    gorski6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dziób
inizia ad imparare
a beak
owijać w bawełnę
inizia ad imparare
to beat about the bush
zgłosić chorobę w pracy
inizia ad imparare
call in sick
uparty
inizia ad imparare
obstinate
zarozumiały
inizia ad imparare
conceited
kurs kulinarny
inizia ad imparare
a cookery course
za kratami
inizia ad imparare
behind bars
niechluj
inizia ad imparare
a slob
próżny
inizia ad imparare
vain
badać
inizia ad imparare
to investigate
badać chorego
inizia ad imparare
examine
spłukany
inizia ad imparare
broke
chodzić na wagary
inizia ad imparare
play truant
cierpieć na
inizia ad imparare
to suffer from
położna
inizia ad imparare
a midwife
czuć się okropnie
inizia ad imparare
to feel lousy
lać jak z cebra
inizia ad imparare
to rain cats and dogs
spaliny
inizia ad imparare
exhaust
spaliny
inizia ad imparare
fumes
rozstać się z kimś
inizia ad imparare
break up with somebody
pogodzić się z kimś
inizia ad imparare
to make up with SB
za I przeciw
inizia ad imparare
for and against
wieniec
inizia ad imparare
wreath
narzeczony
inizia ad imparare
a fiancé
na korzyść
inizia ad imparare
in favor of
w imieniu
inizia ad imparare
on behalf of
wpaść na coś, wymyślić coś
inizia ad imparare
come up with
narzeczona
inizia ad imparare
a fiancée
pan młody
inizia ad imparare
the groom
drużba
inizia ad imparare
the best man
druhna
inizia ad imparare
a bridesmaid
przezwyciężyć problemy
inizia ad imparare
overcome problems
wypowiadać się przeciw czemuś
inizia ad imparare
come out against something
uciekać z
inizia ad imparare
break out of
wykluczać kogoś z czegoś
inizia ad imparare
cut somebody out of something
natknąć się na coś
inizia ad imparare
come across something
siłowanie się na rękę
inizia ad imparare
arm wrestling
zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara
inizia ad imparare
clockwise
przeciwnie do kierunku wskazówek zegara
inizia ad imparare
counterclockwise
wskazówki zegara
inizia ad imparare
hands of the clock
wskazówka godzinowa
inizia ad imparare
hour hand
wskazówka zegara
inizia ad imparare
clock hand
wskazówka minutowa
inizia ad imparare
minute hand
wskazówka sekundowa
inizia ad imparare
second hand
rozpłakać się
inizia ad imparare
burst into tears
kalmar
inizia ad imparare
squid
krab
inizia ad imparare
a crab
homar
inizia ad imparare
lobster
cukinia
inizia ad imparare
a courgette/a zucchini
bakłażan
inizia ad imparare
eggplant/ aubergine
w szczególności / szczególnie
inizia ad imparare
in particular / particularly
stosunkowo
inizia ad imparare
relatively
stały
inizia ad imparare
pernament
celowo
inizia ad imparare
deliberately
wieczny
inizia ad imparare
eternal
właściwie
inizia ad imparare
actually
aktualnie
inizia ad imparare
currently
znajomy
inizia ad imparare
acquaintance
stowarzyszenie
inizia ad imparare
association
szczyt góry
inizia ad imparare
peak
ani ... ani
inizia ad imparare
neither ... nor
pragnienie, pożądanie
inizia ad imparare
desire
trwać
inizia ad imparare
last
przetrwać
inizia ad imparare
survive
rozwój
inizia ad imparare
a development
albo ... albo
inizia ad imparare
either ... or
zmierzyć
inizia ad imparare
to measure
szacować
inizia ad imparare
to estimate
oszacować
inizia ad imparare
assess
wyceniać
inizia ad imparare
to value
oceniać wyniki czyjejś pracy
inizia ad imparare
evaluate the results of someone's work
ewoluować
inizia ad imparare
evolve
osiągnięcie
inizia ad imparare
acomplishment (achievement)
ocenianie
inizia ad imparare
assessment
remont
inizia ad imparare
renovation
remont
inizia ad imparare
repairs
poza
inizia ad imparare
beyond
nie do uwierzenia
inizia ad imparare
beyond belief
oprócz tego
inizia ad imparare
except that, besides
laboratorium
inizia ad imparare
a lab
rozprowadzić
inizia ad imparare
spread
arkusz kalkulacyjny
inizia ad imparare
spreadsheet
zainfekowany
inizia ad imparare
infected
uciszyć kogoś
inizia ad imparare
to silence sb
przyczyna / powód
inizia ad imparare
cause
przypadek
inizia ad imparare
case
czuły
inizia ad imparare
affectionate
ciekawy, ciekawski, wścibski
inizia ad imparare
curious
oddzielny
inizia ad imparare
separate
odkryć
inizia ad imparare
find out
pokorny
inizia ad imparare
humble
Upokorzony
inizia ad imparare
humbled
dokładny
inizia ad imparare
exact
wewnętrzny
inizia ad imparare
internal
wprowadzać innowacje
inizia ad imparare
innovate
innowacyjny
inizia ad imparare
innovative
sterować
inizia ad imparare
steer
reżyserować, prowadzić
inizia ad imparare
to direct
prowadzić / prowadzić
inizia ad imparare
to guide / to lead
opóźniona
inizia ad imparare
behind schedule
dokładny
inizia ad imparare
exact
dokładnie
inizia ad imparare
exactly
zewnętrzny
inizia ad imparare
external
mało prawdopodobny
inizia ad imparare
unlikely
zbyt daleko idący, przesadny
inizia ad imparare
far-fetched
ciężko uwierzyć
inizia ad imparare
hard to believe
zaświadczyć, być świadkiem
inizia ad imparare
to witness
zasady
inizia ad imparare
principles
futurystyczny
inizia ad imparare
futuristic
prymitywny
inizia ad imparare
prymitive
opracować
inizia ad imparare
devise
przelać pieniądze
inizia ad imparare
to transfer money
ostatecznie / w końcu
inizia ad imparare
eventually
dokładny
inizia ad imparare
accurate
oprócz
inizia ad imparare
apart from
wrażliwy
inizia ad imparare
sensitive
rozsądny
inizia ad imparare
sensible

Devi essere accedere per pubblicare un commento.