MON 24.03.2021

 0    77 schede    maciensenkarbo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Odpowiedzieli ogniem ze swojej broni.
inizia ad imparare
They returned fire with their weapon.
Mamy jedną ofiarę.
inizia ad imparare
We have one casualty.
Został ranny.
inizia ad imparare
He was injured.
w pobliżu czegoś
inizia ad imparare
in the vicinity of sth
rodzaj
inizia ad imparare
kind of
coś w tym rodzaju
inizia ad imparare
sort of thing
typ
inizia ad imparare
type of
Jak twój makaron?
inizia ad imparare
how is your pasta?
Jak poszła prezentacja na otwarcie? Obawiam się, że ją przegapiłem.
inizia ad imparare
How was the opening presentation? I missed it, I'm afraid.
Jak było na spotkaniu?
inizia ad imparare
How was the meeting?
W porządku!
inizia ad imparare
That is all right!
Jaka szkoda!
inizia ad imparare
What a shame / what a pity!
Skąd wiesz?
inizia ad imparare
How do you know?
Jeśli jest cokolwiek, co mogę dla ciebie zrobić, po prostu powiedz.
inizia ad imparare
If there is anything I can do for you, just tell me.
O rany, to straszne!
inizia ad imparare
Oh dear, how awful!
Rebelianci dołączyli batalion.
inizia ad imparare
The rebels attached the batalion.
Batalion patrolował.
inizia ad imparare
Batalion were patroling.
Wpadli w zasadzkę.
inizia ad imparare
They were ambushed.
Raport sugeruje, aby to zrobić.
inizia ad imparare
The report suggest to do that.
Okazuje się, że rebelianci używali strzelb
inizia ad imparare
IT appears that the rebels used rifels
tupet, czelność
inizia ad imparare
audacity
Test SAT
inizia ad imparare
SAT test
szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum
inizia ad imparare
elementary, middle, high school
Jeszcze tego nie opanowałem.
inizia ad imparare
I have not mastered it yet.
źle poinformowany
inizia ad imparare
misinformed
skandal
inizia ad imparare
outrage
wybuch przekleństw
inizia ad imparare
outburst of swear words
tiwi siriz
inizia ad imparare
tiwi siriz
Wszędzie wokoło.
inizia ad imparare
All over the place.
Zbierz swoje gówno w kupę.
inizia ad imparare
Pull your shit together.
Podnieś na duchu
inizia ad imparare
cheer you up
marudzenie
inizia ad imparare
whining
wyż demograficzny
inizia ad imparare
boomer
przedsiębiorca
inizia ad imparare
entrepreneur
JA uczestniczę.
inizia ad imparare
I AM participating.
udział w filmie
inizia ad imparare
taking part in a movie
badanie
inizia ad imparare
survey
zostać zaszczepionym
inizia ad imparare
get vaccinated
wpaść do środka
inizia ad imparare
to storm in
wtargnąć
inizia ad imparare
storming in
Giełda Papierów Wartościowych
inizia ad imparare
stock market
Idę za tym samochodem.
inizia ad imparare
I am following that car.
spór
inizia ad imparare
controversy
nic nie jest przykręcone
inizia ad imparare
nothing is bolted in
rzecz jest wkręcona
inizia ad imparare
thing is screwed in
bardzo podobny
inizia ad imparare
very similar
stażysta
inizia ad imparare
intern
podwładny
inizia ad imparare
subordinate
prowadzenie działalności ministerstwa
inizia ad imparare
to conduct the activities of the ministry
staż
inizia ad imparare
intership
Jak ująć to we właściwe słowa.
inizia ad imparare
How to put it in the right words.
prawie nie wiążemy końca z końcem
inizia ad imparare
we hardly make ends meet
jak leci
inizia ad imparare
how are going?
Naprawdę mi się to podobało
inizia ad imparare
I really enjoyed that
On zbliża się do emerytury.
inizia ad imparare
He is getting his retairment.
Na deser poproszę lody. A ty Paul?
inizia ad imparare
I will have some ice cream for dessert. And you Paul?
ofiara wojny
inizia ad imparare
war victim
doświadczać
inizia ad imparare
experience
spokojny, pewny siebie
inizia ad imparare
calm confident
skupić się, nerwowo
inizia ad imparare
focus nervous
przestraszony, zmartwiony
inizia ad imparare
scared, worried
podekscytowany
inizia ad imparare
excited
Jak bym zareagował?
inizia ad imparare
Ho would i react?
siły rozmieszczone w Algierii.
inizia ad imparare
forces deployed to Algieria.
zmontowane
inizia ad imparare
assembled
wcześniejsze doświadczenie
inizia ad imparare
previous experience
całkowicie
inizia ad imparare
utterly
Długo już pełnisz tę rolę?
inizia ad imparare
Have you been in the position for long?
Chcesz drinka?
inizia ad imparare
Would you like a drink?
Czy masz coś przeciwko temu, że przerywam? Śmiało!
inizia ad imparare
Do you mind od I interupt? Go ahead!
Wszystkiego najlepszego
inizia ad imparare
All the best
uważać coś za interesujące
inizia ad imparare
to find something interesting
Co zrobimy?
inizia ad imparare
What shall we do?
większy niż życie / przesadzony
inizia ad imparare
larger than life/ exaggerated
Nie będę cię zatrzymywać.
inizia ad imparare
I mustn't keep you.
Gratulujemy zdobycia nowej pracy!
inizia ad imparare
Congratulations on getting the new job!
Niezupełnie to miałem na myśli.
inizia ad imparare
That's not quite what I meant.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.