Nauka i technika

 0    266 schede    majanobi
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dodawać
inizia ad imparare
add
dodawanie
inizia ad imparare
addition
obwód (np. okręgu)
inizia ad imparare
circumference
stożek
inizia ad imparare
cone
stała
inizia ad imparare
constant
układ współrzędnych
inizia ad imparare
coordinate system
sześcian
inizia ad imparare
cube
walec
inizia ad imparare
cylinder
dzielić
inizia ad imparare
divide
dzielenie
inizia ad imparare
division
równanie
inizia ad imparare
equation
wykładnik potęgi
inizia ad imparare
exponent
ułamek
inizia ad imparare
fraction
mnożenie
inizia ad imparare
multiplication
mnożyć
inizia ad imparare
multiply
obwód (np. kwadratu)
inizia ad imparare
perimeter
prostokąt
inizia ad imparare
rectangle
pierwiastek
inizia ad imparare
root
kula
inizia ad imparare
sphere
odejmować
inizia ad imparare
subtract
odejmowanie
inizia ad imparare
subtraction
trójkąt
inizia ad imparare
triangle
ciśnienie atmosferyczne
inizia ad imparare
air pressure
prąd zmienny
inizia ad imparare
alternating current
atom
inizia ad imparare
atom
bomba atomowa
inizia ad imparare
atomic bomb
cząstka elementarna
inizia ad imparare
elementary particle
emitować
inizia ad imparare
emit
promieniowanie gamma
inizia ad imparare
gamma radiation
gaz
inizia ad imparare
gas
grawitacja
inizia ad imparare
gravity
bozon Higgsa
inizia ad imparare
Higgs boson
ciecz
inizia ad imparare
liquid
neutron
inizia ad imparare
neutron
rozszczepienie jądra atomu
inizia ad imparare
nuclear fission
jądro atomu
inizia ad imparare
nucleus
ciało stałe
inizia ad imparare
solid
napięcie powierzchniowe
inizia ad imparare
surface tension
promieniowanie ultrafioletowe
inizia ad imparare
ultraviolet radiation
prędkość
inizia ad imparare
velocity
tunel czasoprzestrzenny
inizia ad imparare
wormhole
bar
inizia ad imparare
barium
wapń
inizia ad imparare
calcium
związek chemiczny
inizia ad imparare
chemical compound
reakcja chemiczna
inizia ad imparare
chemical reaction
chlor
inizia ad imparare
chlorine
kryształ
inizia ad imparare
crystal
pierwiastek
inizia ad imparare
element
kwas solny
inizia ad imparare
hydrochloric acid
wodór
inizia ad imparare
hydrogen
żelazo
inizia ad imparare
iron
ołów
inizia ad imparare
lead
rtęć
inizia ad imparare
mercury
sole mineralne
inizia ad imparare
minerals
cząsteczka
inizia ad imparare
molecule
azot
inizia ad imparare
nitrogen
tlen
inizia ad imparare
oxygen
układ okresowy
inizia ad imparare
periodic table
woda utleniona
inizia ad imparare
peroxide
chlorek sodu
inizia ad imparare
sodium chloride
roztwór
inizia ad imparare
solution
kwas siarkowy
inizia ad imparare
sulphuric acid
probówka
inizia ad imparare
test-tube
uran
inizia ad imparare
uranium
stanowisko archeologiczne
inizia ad imparare
archaeological site
artefakt
inizia ad imparare
artefact
wykopaliska
inizia ad imparare
excavations
mumia
inizia ad imparare
mummy
papirus
inizia ad imparare
papyrus
faraon
inizia ad imparare
Pharaoh
prehistoryczny
inizia ad imparare
prehistoric
piramida
inizia ad imparare
pyramid
grobowiec
inizia ad imparare
tomb
wielki wybuch
inizia ad imparare
big bang
czarna dziura
inizia ad imparare
black hole
ciemna materia
inizia ad imparare
dark matter
galaktyka
inizia ad imparare
galaxy
orbita
inizia ad imparare
orbit
okrążać
inizia ad imparare
orbit
planeta
inizia ad imparare
planet
łazik
inizia ad imparare
rover
układ słoneczny
inizia ad imparare
solar system
sonda kosmiczna
inizia ad imparare
space probe
statek kosmiczny
inizia ad imparare
spacecraft
czasoprzestrzeń
inizia ad imparare
spacetime
wszechświat
inizia ad imparare
universe
zaawansowane metody leczenia
inizia ad imparare
advanced treatments
antybiotyki
inizia ad imparare
antibiotics
bakterie odporne na antybiotyki
inizia ad imparare
antibiotic resistant bacteria
zapalenie wyrostka robaczkowego
inizia ad imparare
appendicitis
sekcja zwłok
inizia ad imparare
autopsy
komórka
inizia ad imparare
cell
umrzeć przy porodzie
inizia ad imparare
die in childbirth
DNA
inizia ad imparare
DNA
ewoluować
inizia ad imparare
evolve
śmiertelny
inizia ad imparare
fatal
kod genetyczny
inizia ad imparare
genetic code
genetyka
inizia ad imparare
genetics
siedlisko
inizia ad imparare
habitat
choroba zakaźna
inizia ad imparare
infectious/contagious disease
organy wewnętrzne
inizia ad imparare
internal organs
mikroskopijny
inizia ad imparare
microscopic
układ nerwowy
inizia ad imparare
nervous system
organizm
inizia ad imparare
organism
penicylina
inizia ad imparare
penicillin
rozmnażanie
inizia ad imparare
reproduction
gatunek
inizia ad imparare
species
tkanka
inizia ad imparare
tissue
inżynier lotnictwa i kosmonautyki
inizia ad imparare
aerospace engineer
archeolog
inizia ad imparare
an archaeologist
astronom
inizia ad imparare
astronomer
astrofizyk
inizia ad imparare
astrophysicist
chemik
inizia ad imparare
a chemist
kosmolog
inizia ad imparare
cosmologist
egiptolog
inizia ad imparare
Egyptologist
fizyk (eksperymentalny/ teoretyczny)
inizia ad imparare
physicist (experimental / theoretical)
genetyk
inizia ad imparare
a geneticist
geograf
inizia ad imparare
geographer
językoznawca
inizia ad imparare
linguist
matematyk
inizia ad imparare
mathematician
mikrobiolog
inizia ad imparare
microbiologist
neurobiolog
inizia ad imparare
neuroscientist
patolog
inizia ad imparare
pathologist
psycholog
inizia ad imparare
psychologist
zaakceptować
inizia ad imparare
accept
analizować
inizia ad imparare
analyse
analiza
inizia ad imparare
analysis
twierdzenie
inizia ad imparare
assertion
przeprowadzić eksperyment
inizia ad imparare
carry out/ conduct an experiment
współpracować z kimś nad projektem
inizia ad imparare
collaborate with someone on a project
potwierdzić wyniki badań
inizia ad imparare
confirm findings
konstruować
inizia ad imparare
construct
grupa kontrolna
inizia ad imparare
control group
kryterium
inizia ad imparare
criterion
odkryć
inizia ad imparare
discover
prowadzić badania
inizia ad imparare
do research
powtórzyć wyniki czyichś badań
inizia ad imparare
duplicate sb's results
równanie
inizia ad imparare
formula
sformułować hipotezę
inizia ad imparare
formulate a hypothesis
hipoteza
inizia ad imparare
hypothesis
hipotetyczny
inizia ad imparare
hypothetical
wynaleźć
inizia ad imparare
invent
otrzymać
inizia ad imparare
obtain
zjawisko
inizia ad imparare
phenomenon
opublikować
inizia ad imparare
publish
otrzymać nagrodę nobla
inizia ad imparare
receive/ be awarded the Nobel Prize
odrzucić
inizia ad imparare
reject
wsparty dowodami
inizia ad imparare
supported by evidence
niesprawdzone obserwacje
inizia ad imparare
untested observations
proch strzelniczy
inizia ad imparare
gunpowder
silnik odrzutowy
inizia ad imparare
a jet engine
mikroczip
inizia ad imparare
microchip
prasa drukarska
inizia ad imparare
printing press
maszyna parowa
inizia ad imparare
steam engine
wyczerpana bateria
inizia ad imparare
flat battery
paść, rozładować się
inizia ad imparare
go dead
telefon stacjonarny
inizia ad imparare
landline phone
zasięg
inizia ad imparare
reception
dzwonek
inizia ad imparare
ring tone
nie ma zasięgu
inizia ad imparare
there's no signal
poczta głosowa
inizia ad imparare
voice mail
oprogramowanie antywirusowe
inizia ad imparare
anti-virus software
aplikacja
inizia ad imparare
app/ application
przeglądarka internetowa
inizia ad imparare
browser
skompresować plik
inizia ad imparare
compress a file
haker komputerowy
inizia ad imparare
computer hacker
baza danych
inizia ad imparare
database
pulpit
inizia ad imparare
desktop
rozdzielczość ekranu
inizia ad imparare
display/ screen resolution
przeciągnąć ikonę
inizia ad imparare
drag the icon
rozszerzenie pliku
inizia ad imparare
file extension
zapora sieciowa
inizia ad imparare
firewall
folder
inizia ad imparare
folder
ikona
inizia ad imparare
icon
skrzynka odbiorcza
inizia ad imparare
inbox
oszustwo internetowe
inizia ad imparare
Internet scam
karta pamięci
inizia ad imparare
memory stick
bankowość internetowa
inizia ad imparare
online banking service
system operacyjny
inizia ad imparare
operating system
hasło
inizia ad imparare
password
urządzenia peryferyjne
inizia ad imparare
peripherals
drukarka
inizia ad imparare
a printer
oprogramowanie zabezpieczające
inizia ad imparare
protective software
odzyskać (hasło/ plik)
inizia ad imparare
recover (password / file)
zarejestrować się
inizia ad imparare
register
przewijać stronę w górę/ dół
inizia ad imparare
scroll up / down
wyszukiwać
inizia ad imparare
search
wyszukiwarka
inizia ad imparare
a search engine
wyniki wyszukiwania
inizia ad imparare
Search Results
pytania kontrolne
inizia ad imparare
control questions
skrót
inizia ad imparare
shortcut
odinstalować/ zainstalować ponownie progra,
inizia ad imparare
uninstall / reinstall software
aktualizacja
inizia ad imparare
update
aktualizować
inizia ad imparare
update
przesyłać dane z komputera
inizia ad imparare
upload
nazwa użytkowanika
inizia ad imparare
username
dostęp do internetu przez Wi-Fi
inizia ad imparare
Wi-Fi Internet access
edytor tekstu
inizia ad imparare
word processor
atrakcyjny wygląd
inizia ad imparare
attractive design
zasilany z baterii
inizia ad imparare
battery-operated
trwały
inizia ad imparare
durable
lekki
inizia ad imparare
lightweight
długi czas pracy baterii
inizia ad imparare
long battery life
przenośny
inizia ad imparare
portable
nadający się do ponownego ładowania
inizia ad imparare
rechargeable
najnowocześniejszy
inizia ad imparare
state-of-the-art
ekran dotykowy
inizia ad imparare
touch screen
przyjazny dla środowiska
inizia ad imparare
user- friendly
DVD
inizia ad imparare
DVD (digital video/ versatile disc)
wysokiej rozdzielczości
inizia ad imparare
high definition (HD)
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
inizia ad imparare
liquid crystal display (LCD)
pamięć o dostępie swobodnym
inizia ad imparare
random access memory (RAM)
dioda LED
inizia ad imparare
light- emitting diode (LED)
ogólnoświatowa sieć
inizia ad imparare
www (World Wide Web)
przejściówka
inizia ad imparare
adapter
wyregulować
inizia ad imparare
adjust
zmienić żarówkę
inizia ad imparare
change/ replace a (light) bulb
naładować
inizia ad imparare
charge
ładowarka
inizia ad imparare
a charger
uziemienie
inizia ad imparare
earth/ ground
przedłużacz
inizia ad imparare
extension lead
wtyczka
inizia ad imparare
plug
zasilanie
inizia ad imparare
power
wcisnąć guzik
inizia ad imparare
press the button
pilot zdalnego sterowania
inizia ad imparare
remote control
gniazdko
inizia ad imparare
socket
przełącznik
inizia ad imparare
switch
pusty ekran
inizia ad imparare
blank screen
przepalić się
inizia ad imparare
blow
odbić się (o wiadomości e-mail)
inizia ad imparare
bounce back
zapsuty
inizia ad imparare
broken/ out of order
zawiesić się
inizia ad imparare
crash
wstrząs elektryczny
inizia ad imparare
electric shock
komunikat o błędzie
inizia ad imparare
error message
bezpiecznik
inizia ad imparare
fuse
przeciekać
inizia ad imparare
leak
wyciek
inizia ad imparare
leak/ leakage
naprawić
inizia ad imparare
mend/fix/repair
zator papieru
inizia ad imparare
paper jam
przepięcie
inizia ad imparare
power surge
przerwa w dostawie prądu
inizia ad imparare
power/ electricity cut
zrestartować
inizia ad imparare
restart/ reboot
środki bezpieczeństwa
inizia ad imparare
safety precautions
krótkie spięcie
inizia ad imparare
short circuit
części zamienne
inizia ad imparare
spare parts
iskra; iskrzyć
inizia ad imparare
spark
przestać reagować na komendy
inizia ad imparare
stop responding
postępowania w przypadku wystąpienia problemów
inizia ad imparare
troubleshooting quide
zawiesić się
inizia ad imparare
frreeze up
podłączyć
inizia ad imparare
plug in
złożyć
inizia ad imparare
put together
rozstawić
inizia ad imparare
set up
zalogować się
inizia ad imparare
sign in/ log in/ log on
wylogować się
inizia ad imparare
sign out/ log out/ log off
wyłączyć
inizia ad imparare
switch off/ turn off
włączyć
inizia ad imparare
switch on/ turn on
rozebrać
inizia ad imparare
take apart
podgłośnić
inizia ad imparare
turn up
ściszyć
inizia ad imparare
turn down
nakręcać
inizia ad imparare
wind up
trudny sprawdzian, próba ogniowa
inizia ad imparare
acid test
bajery, dodatki
inizia ad imparare
(all the) bells and whistles
wpaść w szał
inizia ad imparare
blow a fuse
to nie jest wielka filozofia
inizia ad imparare
it's not rocket science
kombinować, niepotrzebnie szukać nowego sposobu na zrobienie czegoś
inizia ad imparare
reinvent the wheel
stracić parę
inizia ad imparare
run out of steam

Devi essere accedere per pubblicare un commento.