nowe slowka

 0    78 schede    szymko781
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Zanieczyścić
inizia ad imparare
to Contaminate
Zrobić porządek
inizia ad imparare
to Clean up
Środowisko
inizia ad imparare
Environment
Stanąć w obliczu
inizia ad imparare
to Face
Zamieszkiwać
inizia ad imparare
to inhabit
Kwestia
inizia ad imparare
Issue
Zaniedbywać
inizia ad imparare
to neglect
Czyste/Nie zanieczyszczone
inizia ad imparare
unpolluted
Zatrucie
inizia ad imparare
contamination
Chronić
inizia ad imparare
to Protect
Pilny
inizia ad imparare
Urgent
Zadanie
inizia ad imparare
Task
Gleba
inizia ad imparare
Soil
Nie nadający się
inizia ad imparare
unsuitable
Podtrzymywać życie
inizia ad imparare
to sustain life
Ponury
inizia ad imparare
Gloomy
Ścieki
inizia ad imparare
Sewage
Wyrzucać
inizia ad imparare
to dump
Zanieczyścić
inizia ad imparare
to pollute
Dostawca
inizia ad imparare
Contractor
Wzrost zaludnienia
inizia ad imparare
Population growth
Cenny płyn
inizia ad imparare
precious Liquid
Uszczuplenie
inizia ad imparare
depletion
Zasoby wodne
inizia ad imparare
Water supply
Głód
inizia ad imparare
starvation
Epidemia
inizia ad imparare
Epidemic
Przecieki z Tankowców
inizia ad imparare
tanker Leaks
Wycieki ropy
inizia ad imparare
Oil spills
Niezdatny do użycia
inizia ad imparare
Unfit for use
Niezliczone
inizia ad imparare
countless
Istoty
inizia ad imparare
Creatures
Zatruwać
inizia ad imparare
to poison
Niszczyć
inizia ad imparare
to disrupt
Naruszenie równowagi ekologicznej
inizia ad imparare
Violation of ecological balance
Kwaśne deszcze
inizia ad imparare
Acid rains
Rozpuszczać się
inizia ad imparare
to dissolve
Plony
inizia ad imparare
crops
Chybione
inizia ad imparare
Mismenaged
metody uprawiania ziemi
inizia ad imparare
Farming techniques
Złe użycie, Nadużycie
inizia ad imparare
misuse
Nawozy
inizia ad imparare
Fertilizers
Pestycydy
inizia ad imparare
Pesticides
Wycinanie lasów
inizia ad imparare
Deforestation
Powodować, wywołać
inizia ad imparare
to bring about
Powódź
inizia ad imparare
Flood
Erozja gleby
inizia ad imparare
Soil erosion
Eksploatacja lasów
inizia ad imparare
Exploitation of forests
Drewno
inizia ad imparare
timber
Wymieranie wielu gatunków
inizia ad imparare
The extinction of many species
Susza
inizia ad imparare
Drought
Spaliny
inizia ad imparare
Exhaust gases
Emitować
inizia ad imparare
to emit
Efekt cieplarniany
inizia ad imparare
greenhouse effect
Emisja
inizia ad imparare
emission
Dwutlenek węgla
inizia ad imparare
Carbon dioxide
Siarka
inizia ad imparare
Sulfur
Spalać
inizia ad imparare
To burn
Węgiel
inizia ad imparare
Coal
Substancje pochodne
inizia ad imparare
Derivative substances
Nafta
inizia ad imparare
Oil
Krótkowzroczna polityka
inizia ad imparare
Short-sighted policy
Warstwy ozonowej
inizia ad imparare
ozone layers
Globalne ocieplenie
inizia ad imparare
Global warming
Gatunki
inizia ad imparare
Species
Szkodliwe
inizia ad imparare
noxious
Zdziesiątkować
inizia ad imparare
to Decimate
Ludność
inizia ad imparare
Population
Promieniowanie ultrafioletowe
inizia ad imparare
Ultra violet radiation
Eskalacja
inizia ad imparare
Escalation
Choroby nowotworowe
inizia ad imparare
tumorous illnesses
Opóźnione
inizia ad imparare
retarded
Topnieć
inizia ad imparare
to Melt
Góra Lodowa
inizia ad imparare
Iceberg
Stabilizator
inizia ad imparare
Stabilizer
Wyliczyć
inizia ad imparare
to quantify
Samobójstwo
inizia ad imparare
Self destruction
Stanowcze kroki
inizia ad imparare
Forceful steps
Przetrwać
inizia ad imparare
to Survive

Devi essere accedere per pubblicare un commento.