opis postaci

 0    69 schede    annalunska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ma liczne upodobania
inizia ad imparare
he has a wide variety of tastes
zna dobrze francuski
inizia ad imparare
he has a good command of French
ma wiele różnych zainteresowań
inizia ad imparare
he has many diverse interests
ma dużą wiedzę ogólną
inizia ad imparare
he has wide general knowledge
doskonale zna się na ostatnich osiągnięciach w nauce i technice
inizia ad imparare
he is an expert on recent achievements / developements in science and technology
jest ekspertem w swojej dziedzinie
inizia ad imparare
he is an expert in his field
bierze lekcje online
inizia ad imparare
he takes classes online
on jest samoukiem
inizia ad imparare
he's a self-educated man
jest beznadziejny w matematyce
inizia ad imparare
he's quite hopeless at mathematics
jest zupełnie niedouczony, nie umie nawet czytać
inizia ad imparare
he's quite ignorant, he can't even read
jest niewykształcony, ale sprytny
inizia ad imparare
he is uneducated, but shrewd
nigdy nie miał wystarczająco możliwości do zdobycia wykształcenia
inizia ad imparare
he never had enough opportunity for much education
zawsze czuł się gorszy ze względu na swoje słabe wykształcenie i wychowanie
inizia ad imparare
he has always felt inferior due to his poor education and upbringing
otrzymał jedynie bardzo elementarne wykształcenia
inizia ad imparare
otrzymał jedynie bardzo elementarne wyks in inglese
he has received a minimum amount of Education
opuścił uczelnię bez dyplomu
inizia ad imparare
he has left his college without a degree
otrzymał dobre wykształcenie
inizia ad imparare
he received a good education
ukończył ekonomię
inizia ad imparare
he graduated in economics
robi studia podyplomowe
inizia ad imparare
he's doing his post-graduate studies
on jest bardzo oczytany
inizia ad imparare
he's very well read
jest wszechstronny
inizia ad imparare
he's versatile
uwielbia otaczać się pięknymi przedmiotami
inizia ad imparare
he loves to surround himself with beautiful objects
on lubi dobre malarstwo
inizia ad imparare
he is fond of good painting
on jest molem książkowym
inizia ad imparare
he is a bookworm
jest częstym gościem w muzeach i galeriach sztuki
inizia ad imparare
he is a frequent visitor to art museums and galleries
Nie znam go na tyle dobrze, żeby cokolwiek o nim powiedzieć
inizia ad imparare
I don't know him well enough to say anything about him
ukrywa swoje prawdziwe uczucia
inizia ad imparare
he hides his true feelings
jest bardzo zamknięty w sobie, nigdy nie wiesz, co myśli
inizia ad imparare
he's very reserved, you never know what he's thinking
bardzo trudno jednoznacznie go określić
inizia ad imparare
it is very difficult to categorize him
Nie jestem dobry w rozpoczynaniu rozmowy
inizia ad imparare
I'm not good at starting up conversation
to straszna plotkara
inizia ad imparare
she is a terrible gossip
on mówi o niczym, ględzi, leje wodę
inizia ad imparare
he goes on and on about nothing
jest znakomitym gawędziarzem
inizia ad imparare
he's an excellent storyteller
nie jest w stanie nawiązywać kontaktów z innymi ludźmi
inizia ad imparare
he's unable to socialize with other people
jest bardzo pobudliwy
inizia ad imparare
he is easily excitable
on jest niezrównoważony
inizia ad imparare
he is unbalanced
łatwo się denerwuje
inizia ad imparare
he is easily upset
wygląda na nerwowego
inizia ad imparare
he seems nervous
on jest histerykiem
inizia ad imparare
he is hysterical
naprawdę brakuje mu wiary w siebie
inizia ad imparare
he really lacks confidence in himself
jego jedyną wadą jest nadmierna nieśmiałość
inizia ad imparare
his only fault is excessive shyness
łatwo się zniechęca, upada na duchu
inizia ad imparare
he loses heart easily
jest bardzo zależny od innych ludzi
inizia ad imparare
he's very dependent on other people
zbyt łatwo idzie na kompromis
inizia ad imparare
he compromises too easily
ma słabą wolę
inizia ad imparare
he has a weak will
łatwo ulega wpływom innych
inizia ad imparare
he's easily influenced by others
nie daje sobie rady w życiu
inizia ad imparare
he can't manage to get on in life
boi się podejmować ryzyko
inizia ad imparare
he's afraid of taking risks
nie ma własnego zdania
inizia ad imparare
he can't think for himself
ma niespożytą energię
inizia ad imparare
he has bags of energy
jest okazem zdrowia
inizia ad imparare
he's a picture of Health
szybko odzyskuje zdrowie po chorobie
inizia ad imparare
he quickly recovers from illness
wydaje się młodzieńczy w starości
inizia ad imparare
he seems youthful in old age
wygląda młodo jak na swój wiek
inizia ad imparare
he looks young for his age
jest podatny na infekcje
inizia ad imparare
he's liable to pick up infections easily
brak mu odporności
inizia ad imparare
he lacks immunity
łatwo się męczy
inizia ad imparare
he tends to get tired easily
on ma wrodzoną niechęć do sportu
inizia ad imparare
he has a temperamental dislike of sports
jest mało odporna na ból
inizia ad imparare
she has limited resistance to pain
ona jest na diecie przez cały czas
inizia ad imparare
she's on a diet the whole time
wszelkiego rodzaju jedzenie mu szkodzi
inizia ad imparare
all sorts of food upset him
długo już nie pociągnie
inizia ad imparare
she won't last long
cierpi na śmiertelną chorobę
inizia ad imparare
he suffering from a terminal disease
jest zapominalski
inizia ad imparare
he's very forgetful of things
gubi się w myślach, często się zamyśla
inizia ad imparare
he gets lost in his own thoughts
stara się jeść jak najwięcej owoców i warzyw
inizia ad imparare
he tries to eat as much fruit and vegetables as possible
zawsze je regularne posiłki
inizia ad imparare
he always eats regular meals
ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę
inizia ad imparare
he has enough money to support himself and his family
jest rozrzutny
inizia ad imparare
he's careless with money
trwoni pieniądze
inizia ad imparare
he wastes money

Devi essere accedere per pubblicare un commento.