order words

 0    31 schede    wiktoria3421
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
energiczny
inizia ad imparare
energetic
klejnot
inizia ad imparare
gem
sekta
inizia ad imparare
sect
śpiewać
inizia ad imparare
chant
przygoda
inizia ad imparare
adventure
popierać
inizia ad imparare
encourage
wygrać
inizia ad imparare
win
ćwiczenie
inizia ad imparare
exercise
krzesło
W kuchni są 4 krzesła.
inizia ad imparare
chair
There are 4 chairs in the kitchen.
wzrost (np. wartości)
inizia ad imparare
climb
złoto
Złoto jest drogie.
inizia ad imparare
gold
Gold is very expensive.
farba
inizia ad imparare
paint
załamanie (na giełdzie)
inizia ad imparare
crash
podekscytowany
Jesteśmy podekscytowani wyjazdem do Australii.
inizia ad imparare
excited
We're so excited about going to Australia.
spadek / upadek
inizia ad imparare
fall
zasada
Musisz przestrzegać zasad.
inizia ad imparare
rule
You have to follow the rules.
wyjaśniać
inizia ad imparare
explain
chory
Jestem chory.
inizia ad imparare
sick
I'm sick.
szczęście
inizia ad imparare
luck
ktoś
Chcę kogoś spotkać.
inizia ad imparare
somebody
I want to meet somebody.
przestraszony / wystraszony
inizia ad imparare
afraid
dziczyzna
inizia ad imparare
game
zwrotnica
inizia ad imparare
point
uszkodzić czyjegoś ipada
inizia ad imparare
break somebody's ipad
słowo
Nie umiem wymówić tego słowa.
inizia ad imparare
word
I can't pronounce this word.
przynieść
inizia ad imparare
bring
czuć
inizia ad imparare
feel
dwa
nowe dwa
inizia ad imparare
two
new two
w dół
Idziesz na dół?
inizia ad imparare
down
Are you coming down?
walczyć
inizia ad imparare
fight
zachęcać
inizia ad imparare
encourage

Devi essere accedere per pubblicare un commento.