Państwo i społeczeństwo 2.

 0    108 schede    karolajn12
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
aresztować kogoś do czegoś
inizia ad imparare
arrest sb for sth
zakazać czegoś
inizia ad imparare
ban from
być niezgodnym z prawem
inizia ad imparare
be against the law
postawić zarzuty
inizia ad imparare
charge with
prace społeczne
inizia ad imparare
community service
sąd
inizia ad imparare
court
wskaźnik przestępczości
inizia ad imparare
crime rate
obrona / bronić
inizia ad imparare
defence/ defended
detektyw
inizia ad imparare
a detective
naoczny świadek
inizia ad imparare
eyewitness
uznać kogoś winnym / niewinnym
inizia ad imparare
find someone guilty/ innocent of
grzywna za
inizia ad imparare
fine for
pójsc do sądu
inizia ad imparare
go to court
nielegalny
inizia ad imparare
illegal
uwięzienie
inizia ad imparare
imprisonment
prowadzić śledztwo
inizia ad imparare
investigate
śledztwo
inizia ad imparare
investigation
sędzia
inizia ad imparare
judge
ława przysięgłych
inizia ad imparare
jury
prawnik
inizia ad imparare
lawyer
przestępca
inizia ad imparare
offender
prokurator
inizia ad imparare
prosecutor
oskarżenie
inizia ad imparare
prosecution
zgłosić przestępstwo
inizia ad imparare
report a crime
skazać na
inizia ad imparare
sentence to
podejrzany
inizia ad imparare
suspect
Podejrzewać o
inizia ad imparare
suspect of
proces sądowy
inizia ad imparare
trial
kara śmierci
inizia ad imparare
death penalty
dowód
inizia ad imparare
evidence
Więzienie / więzienia
inizia ad imparare
gaol / jail
wydać wyrok
inizia ad imparare
give a verdict
na ławie oskarżonych
inizia ad imparare
in the dock
trzymać w areszcie
inizia ad imparare
keep in custody
kara dożywotniego więzienia
inizia ad imparare
life sentence
zeznawać
inizia ad imparare
testify
organizacja charytatywna
inizia ad imparare
charity
niepełnosprawność
inizia ad imparare
disability
dyskryminacja
inizia ad imparare
discrimination
emigrować
inizia ad imparare
emigrate
rownosc
inizia ad imparare
quality
bezdomny
inizia ad imparare
homeless
bezdomność
inizia ad imparare
homelessness
prawa człowieka
inizia ad imparare
human rights
badanie opinii publicznej
inizia ad imparare
opinion poll
bieda
inizia ad imparare
poverty
rasizm
inizia ad imparare
racism
uchodźca
inizia ad imparare
refugee
problem społeczny
inizia ad imparare
social issue
sondaż
inizia ad imparare
survery
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
wolność słowa
inizia ad imparare
freedom of speech
żyje poniżej minimum egzystencji
inizia ad imparare
live below the breadline
redystrybucji bogactwa
inizia ad imparare
redistribution of wealth
mieszkanie chronione dla osób starszych
inizia ad imparare
sheltered accommodation
nadrabiać stratę
inizia ad imparare
catch up
nie nadążać z
inizia ad imparare
fall behind with
gospodarka
inizia ad imparare
economy
upadek / spadek
inizia ad imparare
fall/drop
wolny rynek
inizia ad imparare
free market
fundusz
inizia ad imparare
fund
wejść / spłacić dług
inizia ad imparare
get into/pay off debt
zbankrutować
inizia ad imparare
go bankrupt
obyć się bez luksusów
inizia ad imparare
go without luxuries
dochód
inizia ad imparare
income
żyć skromnie
inizia ad imparare
live on a budget
dług publiczny
inizia ad imparare
national debt
spłacić
inizia ad imparare
repay
gwałtownie wzrosnąć
inizia ad imparare
rise/increase sharply
wziąć pożyczkę
inizia ad imparare
take out a loan
podatek
inizia ad imparare
tax
załamanie (na giełdzie)
inizia ad imparare
crash
waluta
inizia ad imparare
currency
spadek koniunktury
inizia ad imparare
downturn
spadek wartości
inizia ad imparare
drop in value
kurs wymiany
inizia ad imparare
exchange rate
Rynki finansowe
inizia ad imparare
financial markets
wejdź / wyjdź z recesji
inizia ad imparare
go into/ come out of recession
stopy procentowe
inizia ad imparare
interes rates
inwestycja długoterminowa
inizia ad imparare
long-term investment
perspektywy
inizia ad imparare
outlook
gwałtownie spadać
inizia ad imparare
plunge
dobrobyt
inizia ad imparare
prosperity
akcje
inizia ad imparare
shares
giełda papierów wartościowych
inizia ad imparare
Stock Market
być nie do wytrzymania
inizia ad imparare
be a real pain
być chętnym do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
be eager to do sth
troska
inizia ad imparare
concern
dać komuś rękę
inizia ad imparare
give someone a hand
chciwy
inizia ad imparare
greedy
sterta
inizia ad imparare
pile
tolerować cos, znosić
inizia ad imparare
put up with sth
pędzić
inizia ad imparare
race
założyć
inizia ad imparare
set up
maleńki
inizia ad imparare
tiny
w zastraszającym tempie
inizia ad imparare
at an alarming rate
odniesc wrazenie
inizia ad imparare
be under the impression
przeglądać książki
inizia ad imparare
browse through books
palący problem
inizia ad imparare
burning issue
wpaść na pomysł
inizia ad imparare
come up with an idea
odśrodek odstraszający
inizia ad imparare
deterrent
nie mają pojęcia,
inizia ad imparare
have no clue
na dłuższą metę
inizia ad imparare
in the long term
zaszczepić wartości
inizia ad imparare
instil values in
uprawiać zawód
inizia ad imparare
pursue a career
trzymać się tradycji
inizia ad imparare
stick to tradition
wykorzystać czyjeś potrzeby
inizia ad imparare
tap into someone's need
aspirująca gwiazda popu
inizia ad imparare
would-be pop star

Devi essere accedere per pubblicare un commento.