państwo i spoleczenstwo

 0    98 schede    krzysiekM8899
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
szantaż szantażysta
inizia ad imparare
blackmail, blackmailer
włamać się do domu,
inizia ad imparare
break into a house
łapówka
inizia ad imparare
bribe
łapówkarstwo
inizia ad imparare
bribery
włamanie, włamać się, wlamywacz
inizia ad imparare
burglary, burgle, burglar
popełnić zbrodnię
inizia ad imparare
commit a crime
przestępca
inizia ad imparare
criminal
sprzedaż narkotyków
inizia ad imparare
drug dealing
fałszować, fałszerstwo, fałszerz
inizia ad imparare
forge, forgery, forger
porywac, porwanie, porywacz
inizia ad imparare
kidnap, kidnapping, kidnapper
napadac, napad, napadacz
inizia ad imparare
mug, mugging, mugger
morderstwo, morderca
inizia ad imparare
murder, murderer
kradzież kieszonkowa, kieszonkowiec
inizia ad imparare
pickpocketing, pickpocket
gwałt, gwałciciel
inizia ad imparare
rape, rapist
rabować, rabunek, rabuś
inizia ad imparare
rob, robbery, robber
okradać sklepy, kradzieże w sklepach, shoplifter
inizia ad imparare
shoplift, shoplifting, shoplifter
przemycić, przemyt, przemytnik
inizia ad imparare
smuggle, smuggling, smuggler
kradzież złodziej, złodzieje/złodziejka
inizia ad imparare
theft, thief, thieves
ofiara
inizia ad imparare
victim
przemoc
inizia ad imparare
violence
aresztować kogoś
inizia ad imparare
arrest somebody
bronić kogoś
inizia ad imparare
defend somebody
dowód
inizia ad imparare
evidence
uchodzić komuś na sucho
inizia ad imparare
get away with something
winny
inizia ad imparare
guilty
uznać kogoś za winnego
inizia ad imparare
find somebody of something
mieć alibi
inizia ad imparare
have an alibi
nielegalny
inizia ad imparare
illegal
niewinny
inizia ad imparare
innocent
prowadzić dochodzenie
inizia ad imparare
investigate
sędzia
inizia ad imparare
judge
ława przysięgłych
inizia ad imparare
jury
sprawiedliwość
inizia ad imparare
justice
prawnik
inizia ad imparare
lawyer
legalny
inizia ad imparare
legal
przestępca
inizia ad imparare
offender
ścigać kogoś za coś
inizia ad imparare
prosecute somebody for something
odpowiedzialność
inizia ad imparare
responsibility
podejrzewać kogoś o coś
inizia ad imparare
suspect somebody of something
oskarżony
inizia ad imparare
the accused
traktowanie
inizia ad imparare
treatment
mieć proces sądowy
inizia ad imparare
go on trial
świadek
inizia ad imparare
witness
za kratkami
inizia ad imparare
behind service
pracę społeczne
inizia ad imparare
community service
skazaniec
inizia ad imparare
convict
skazywać kogoś za coś
inizia ad imparare
convict somebody of something
kara śmierci
inizia ad imparare
death penalty
grzywna
inizia ad imparare
fine
zostać ukaranym
inizia ad imparare
get punished
wspolwięzień
inizia ad imparare
inmate
cieszący się zła slawa
inizia ad imparare
notorious
więzienie
inizia ad imparare
prison
więzień
inizia ad imparare
prisoner
kara
inizia ad imparare
punishment
mandat za predkosc
inizia ad imparare
speeding ticket
oskarżać kogoś o coś
inizia ad imparare
accuse somebody of something
niezgodne z prawem
inizia ad imparare
against the law
być o coś oskarżonym
inizia ad imparare
be charged with something
popełnić zbrodnię
inizia ad imparare
commit a crime
dostać dożywocie
inizia ad imparare
get a life sentence
dostać wyrok w zawieszeniu za coś
inizia ad imparare
get suspended sentence for something
zapłacić grzywne
inizia ad imparare
pay a fine
karać kogoś za coś
inizia ad imparare
punish somebody for something
skazyważ kogoś
inizia ad imparare
sentence somebody
w granicach prawa
inizia ad imparare
within the law
granica
inizia ad imparare
border
obywatel
inizia ad imparare
citizen
waluta
inizia ad imparare
currency
ojczyzna
inizia ad imparare
homeland
instytucja
inizia ad imparare
institution
naród
inizia ad imparare
nation
hymn narodowy
inizia ad imparare
anthem national
tożsamość narodowa
inizia ad imparare
National identity
narodowość
inizia ad imparare
nationality
populacja
inizia ad imparare
population
religia
inizia ad imparare
religion
społeczeństwo
inizia ad imparare
society
stan
inizia ad imparare
state
demokracja
inizia ad imparare
democracy
demokratyczny
inizia ad imparare
democratic
przeprowadzić wybory
inizia ad imparare
hold an election
samorząd lokalny
inizia ad imparare
local government
imigracja
inizia ad imparare
immigration
królestwo
inizia ad imparare
kingdom
lewicowy
inizia ad imparare
left-wing
prawicowy
inizia ad imparare
right-wing
Członkowie Parlamentarne
inizia ad imparare
members of parliament
parlament
inizia ad imparare
parliament
minister
inizia ad imparare
minister
monarchia
inizia ad imparare
monarchy
opozycja
inizia ad imparare
opposition
partia polityczna
inizia ad imparare
political party
premier
inizia ad imparare
prime minister
Rodzina królewska
inizia ad imparare
Royal family
podatek
inizia ad imparare
tax
kadencja
inizia ad imparare
term
głosować na kogoś
inizia ad imparare
vote for somebody

Devi essere accedere per pubblicare un commento.