Państwo i spoleczeństwo - vocabulary bank

 0    155 schede    magdalenaandrzejewska4
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
oskarżenie
inizia ad imparare
accusation
oskarżać kogoś o coś
inizia ad imparare
accuse somebody of something
występować w sądzie
inizia ad imparare
appear in court
aresztować kogoś
inizia ad imparare
arrest somebody
adwokat
inizia ad imparare
barrister
być niezgodnym z prawem
inizia ad imparare
be against the law
być oskarżony o popełnienie przestępstwa
inizia ad imparare
be charged with a crime
złamać prawo
inizia ad imparare
break the law
popełniać przestępstwo
inizia ad imparare
commit a crime
sąd
inizia ad imparare
court
sala sądowa
inizia ad imparare
courtroom
przestępca
inizia ad imparare
a criminal
bronić kogoś w sądzie
inizia ad imparare
defend somebody in court
zeznawać
inizia ad imparare
give evidence
winny
inizia ad imparare
guilty (of a crime)
nielegalny, bezprawny
inizia ad imparare
illegal
niewinny
inizia ad imparare
innocent
prowadzić dochodzenie
inizia ad imparare
investigate a crime
sędzia
inizia ad imparare
judge
ława przysięgłych
inizia ad imparare
jury
prawo
inizia ad imparare
law
ścigać kogoś sadownie za coś
inizia ad imparare
prosecute somebody for something
oskarżony
inizia ad imparare
accused
kodeks drogowy
inizia ad imparare
the rules of the road
miejsce zbrodni
inizia ad imparare
the scene of a crime
proces
inizia ad imparare
trial
świadek
inizia ad imparare
witness
kara śmierci
inizia ad imparare
capital punishment/death penalty
praca społeczna
inizia ad imparare
community service
dostać dożywocie
inizia ad imparare
get a life sentence
dostać wyrok w zawieszeniu
inizia ad imparare
get a suspended sentence
zapłacić grzywne
inizia ad imparare
pay a fine
karać kogoś za coś
inizia ad imparare
punish somebody for something
kara
inizia ad imparare
punishment
skazać kogoś na więzienie
inizia ad imparare
sentence somebody to prison
zaatakować kogoś
inizia ad imparare
attack somobody
bandyta (napadający na banki)
inizia ad imparare
bank robber
napad na bank
inizia ad imparare
bank robbery
włamywacz
inizia ad imparare
burglar
włamanie
inizia ad imparare
burglary
włamywać się
inizia ad imparare
burgle
handlarz narkotykami
inizia ad imparare
drug dealer
handel narkotykami
inizia ad imparare
drug dealing
oszustwo
inizia ad imparare
fraud
porywać
inizia ad imparare
kidnap
porywacz
inizia ad imparare
kidnapper
porwanie
inizia ad imparare
kidnapping
napadać na kogoś
inizia ad imparare
mug somebody
bandyta uliczny
inizia ad imparare
mugger
napad uliczny
inizia ad imparare
mugging
mordować, morderstwo
inizia ad imparare
murder
morderca
inizia ad imparare
murderer
kieszonkowiec
inizia ad imparare
pick pocket
kradzież kieszonkowa
inizia ad imparare
pick pocketing
obrabować bank
inizia ad imparare
rob a bank
zgwałcić
inizia ad imparare
rape
gwałciciel
inizia ad imparare
rapist
kraść w sklepie
inizia ad imparare
shoplift
złodziej sklepowy
inizia ad imparare
shoplifter
kradzież w sklepie
inizia ad imparare
shoplifting
przemycać
inizia ad imparare
smuggle
przemytnik
inizia ad imparare
smuggler
przemyt
inizia ad imparare
smuggling
kraść
inizia ad imparare
steal
terrorysta
inizia ad imparare
terrorist
terroryzm
inizia ad imparare
terrorism
kradzież
inizia ad imparare
theft
złodziej
inizia ad imparare
thief
przemoc
inizia ad imparare
violence
granica
inizia ad imparare
border
obywatel
inizia ad imparare
citizen
obywatelstwo
inizia ad imparare
citizenship
ojczyzna
inizia ad imparare
homeland
naród
inizia ad imparare
a nation
narodowość
inizia ad imparare
nationality
hymn narodowy
inizia ad imparare
national anthem
flaga narodowa
inizia ad imparare
National Flag
ludność
inizia ad imparare
population
religia
inizia ad imparare
religion
państwo
inizia ad imparare
state
karta do głosowania
inizia ad imparare
ballot paper
kampania
inizia ad imparare
campaign
kandydat
inizia ad imparare
a candidate
powszechne wybory
inizia ad imparare
general election
lokalne wybory
inizia ad imparare
local election
organizować wybory
inizia ad imparare
hold the election
przegrać wybory
inizia ad imparare
lose the election
wygrać wybory
inizia ad imparare
win the elections
przemówienie
inizia ad imparare
speech
wygłosić przemówienie
inizia ad imparare
give a speech
głosować na kogoś
inizia ad imparare
vote for somebody
wyborca
inizia ad imparare
voter
ambasador
inizia ad imparare
ambassador
konserwatywny
inizia ad imparare
conservative
konstytucja
inizia ad imparare
constitution
demokracja
inizia ad imparare
democracy
demokratyczny
inizia ad imparare
democratic
demonstrować
inizia ad imparare
demonstrate
dyplomata
inizia ad imparare
diplomat
ambasada
inizia ad imparare
embassy
głowa państwa
inizia ad imparare
head of state
rząd
inizia ad imparare
government
siedziba
inizia ad imparare
headquarters
lewicowy
inizia ad imparare
left-wing
liberalny
inizia ad imparare
liberal
samorząd
inizia ad imparare
local government
poseł
inizia ad imparare
MP(Member of Parliament)
sojusz wojskowy
inizia ad imparare
military alliance
monarcha
inizia ad imparare
monarchy
opozycja
inizia ad imparare
opposition
lider partii
inizia ad imparare
party leader
członek partii
inizia ad imparare
party member
polityka dotycząca czegoś
inizia ad imparare
policy on something
polityczny
inizia ad imparare
political
polityk
inizia ad imparare
a politician
prezydent
inizia ad imparare
president
premier
inizia ad imparare
prime minister
rodzina królewska
inizia ad imparare
royal family
reforma
inizia ad imparare
a reform
prawicowy
inizia ad imparare
right-wing
rada miejska
inizia ad imparare
city council
radny
inizia ad imparare
town councillor
Unia europejska
inizia ad imparare
European Union
Pakt północnoatlantycki
inizia ad imparare
North Atlantic Treaty Organization
Organizacja Narodów Zjednoczonych
inizia ad imparare
The United Nations
Światowa Organizacja zdrowia
inizia ad imparare
World Health Organisation
społeczność
inizia ad imparare
community
dyskryminacja
inizia ad imparare
discrimination
różnorodność
inizia ad imparare
diversity
emigrować
inizia ad imparare
emigrate
mniejszość etniczna
inizia ad imparare
ethnic minority
obcy, z innego kraju
inizia ad imparare
foreign
obcokrajowiec
inizia ad imparare
foreigner
imigrant
inizia ad imparare
immigrant
wielokulturowość
inizia ad imparare
multiculturalism
wielokulturowy
inizia ad imparare
multicultural
uchodźca
inizia ad imparare
refugee
społeczeństwo
inizia ad imparare
society
pomoc
inizia ad imparare
aid
organizacja charytatywna
inizia ad imparare
charity
pracować jako wolontariusz
inizia ad imparare
do voluntary work
oddawać pieniądze na cele dobroczynne
inizia ad imparare
donate money to charity
pomagać ubogim
inizia ad imparare
help people in poverty
pomagać ludzią z problemami
inizia ad imparare
help people in trouble
opiekować się chorymi
inizia ad imparare
look after the sick
organizacja
inizia ad imparare
organisation
zbierać pieniądze na cele dobroczynne
inizia ad imparare
raise money for charity
pracownik pomocy
inizia ad imparare
relief worker
wolontariusz
inizia ad imparare
volunteer
międzynarodowa organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska
inizia ad imparare
Greenpeace
międzynarodowa organizacja humanitarna pomagająca krajom rozwijającym się
inizia ad imparare
Oxfam
Polska Akcja Humanitarna
inizia ad imparare
Polish Humanitarian Organisation
Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy
inizia ad imparare
Great Orchestra of Christmas Charity
Czerwony krzyż
inizia ad imparare
The Red Cross/ the red Crescent
WWF
inizia ad imparare
World Wildlife Fund

Devi essere accedere per pubblicare un commento.