pisemne - Łompieś

 0    142 schede    joanlisiecka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
exceed
inizia ad imparare
przekraczać
carrying capacity
inizia ad imparare
zdolności przewozowe
accomplishments
inizia ad imparare
osiągnięcia
extensive
inizia ad imparare
rozległy
harnessing
inizia ad imparare
zaprzęgnięcie / zaangażowanie
affordable
inizia ad imparare
przystępny
eradicating poverty
inizia ad imparare
likwidacja nędzy
address
inizia ad imparare
sprostać
conversion
inizia ad imparare
konwersja / przetwarzanie
by-product
inizia ad imparare
produkt uboczny
dissipated
inizia ad imparare
rozproszony
home furnace
inizia ad imparare
palenisko domowe
smoke-stack
inizia ad imparare
komin
combustion
inizia ad imparare
spalanie
links between
inizia ad imparare
związki pomiędzy
sustainable
inizia ad imparare
zrównoważony/trwały
reconciling
inizia ad imparare
pogodzenie
meets
inizia ad imparare
spełnia/wychodzi naprzeciw
resources
inizia ad imparare
zasoby
enhance
inizia ad imparare
rozwijać
aims to
inizia ad imparare
ma na celu
fuelwood
inizia ad imparare
drewno opałowe
hinder
inizia ad imparare
utrudniać/szkodzić
deleterious effects
inizia ad imparare
szkodliwe skutki
affordability
inizia ad imparare
dostępność
take into account
inizia ad imparare
brać pod uwagę
unevenly
inizia ad imparare
nierównomiernie
eventual exhaustion
inizia ad imparare
możliwe wyczerpanie
broad range
inizia ad imparare
Szeroki zakres/udział
extraction
inizia ad imparare
wydobycie
pollutants
inizia ad imparare
Zanieczyszczenia
dispose of
inizia ad imparare
pozbyć się
acidification
inizia ad imparare
zakwaszenie
human-induced
inizia ad imparare
wywołany przez człowieka
proliferation
inizia ad imparare
rozprzestrzenianie się
desertification
inizia ad imparare
pustynnienie
electricity power plants
inizia ad imparare
elektrownie (energii elektrycznej)
town-gas networks
inizia ad imparare
sieci gazu miejskiego
electricity generation
inizia ad imparare
wytwarzanie energii elektrycznej
commissioned
inizia ad imparare
zlecone/oddane do użytku
electricity distribution networks
inizia ad imparare
sieci dystrybucji energii elektrycznej
open coal fires
inizia ad imparare
kominki węglowe
electrical appliances
inizia ad imparare
urządzenia elektryczne
renewable
inizia ad imparare
odnawialne
fossil fuels
inizia ad imparare
paliwa kopalne
tidal power
inizia ad imparare
energia pływów
hydroelectric scheme
inizia ad imparare
elektrownia wodna
tidal barrage
inizia ad imparare
zapora wodna
tide mill
inizia ad imparare
młyn wodny
waterworks
inizia ad imparare
wodociąg
fluctuating
inizia ad imparare
wahające się
jolt the market
inizia ad imparare
zatrząść rynkiem
in turn
inizia ad imparare
z kolei
longstanding
inizia ad imparare
odwieczny
sphere
inizia ad imparare
kula
spherical
inizia ad imparare
kulisty
equator
inizia ad imparare
równik
for why else
inizia ad imparare
dlaczego by inaczej
circular motion
inizia ad imparare
ruch kołowy
by default
inizia ad imparare
walkowerem/z powodu braku innych możliwości
relativity
inizia ad imparare
względność
space-time
inizia ad imparare
czasoprzestrzeń
singularity
inizia ad imparare
osobliwość
evaporate away
inizia ad imparare
wyparować
gravitational field
inizia ad imparare
Pole grawitacyjne
to the purpose of dreams
inizia ad imparare
do celów naszych snów
conundrum
inizia ad imparare
zagadka
measly
inizia ad imparare
nędzny/marny
substantial remainder
inizia ad imparare
główna pozostałość
shadowy
inizia ad imparare
niejasny
galaxy clusters
inizia ad imparare
skupiska/gromady galaktyk
closing in on
inizia ad imparare
zbliżać się do
interloper
inizia ad imparare
intruz
stir
inizia ad imparare
mieszać
primordial
inizia ad imparare
pierwotny
scouring
inizia ad imparare
przeczesywanie
hallmarks
inizia ad imparare
cechy
eavesdrop
inizia ad imparare
podsłuchiwać
habitable
inizia ad imparare
nadający się do zamieszkania
skills trade
inizia ad imparare
wymiana umiejętności
networked
inizia ad imparare
sieciowo
the thinking goes
inizia ad imparare
uważa się że
circuitry
inizia ad imparare
obwód
sensory inputs
inizia ad imparare
sensory zmysłów
attempt
inizia ad imparare
próba
navigate through maze
inizia ad imparare
prowadzić przez labirynt
counterpart
inizia ad imparare
odpowiednik/odpowiedni
flash
inizia ad imparare
błysk
electrical charge
inizia ad imparare
ładunek elektryczny
encounter
inizia ad imparare
spotkać
scupper
inizia ad imparare
zniweczyć
awash with
inizia ad imparare
? zależny od?
subtle bias
inizia ad imparare
delikatne nastawienie
bury
inizia ad imparare
pogrzebać/zakopać
peat bogs
inizia ad imparare
torfowiska
belch out
inizia ad imparare
wydzielać
stores of carbon
inizia ad imparare
złoża/pokłady węgla
dwindling
inizia ad imparare
malejące/znikające
fusion
inizia ad imparare
synteza
recreating
inizia ad imparare
Odtworzenie
prime numbers
inizia ad imparare
liczby pierwsze
key encryption
inizia ad imparare
kodowanie
prying eyes
inizia ad imparare
wścibskie oczy
apparent pattern
inizia ad imparare
pozorny wzór
tantalise
inizia ad imparare
mamić/zwodzić
tame
inizia ad imparare
okiełznać/oswoić/ujarzmić
multi drug-resistant
inizia ad imparare
odporny na wiele leków
boosting
inizia ad imparare
wzrost
drug pipeline
inizia ad imparare
Rurociąg narkotyków/leków
sequencing
inizia ad imparare
Sekwencjonowanie
gross-sounding
inizia ad imparare
obrzydliwie brzmiące
fecal matter
inizia ad imparare
fekalia/kał
keep abreast
inizia ad imparare
utrzymywać na czele
computing power
inizia ad imparare
moc obliczeniowa
cram on
inizia ad imparare
wtłoczyć
loose group
inizia ad imparare
luźno powiązana grupa
haywire
inizia ad imparare
pogmatwanie/mutacja
hardwired into
inizia ad imparare
wbudowany
aide
inizia ad imparare
pomocnik/doradca
endeavour
inizia ad imparare
dążyć/starać się
caving in
inizia ad imparare
zapadanie się
bedfellow
inizia ad imparare
para
product
inizia ad imparare
iloczyn
difference
inizia ad imparare
różnica
quotient
inizia ad imparare
iloraz
sume=agrigate
inizia ad imparare
suma
pylon
inizia ad imparare
słup wysokiego napięcia
lattice
inizia ad imparare
siatkowy/kratkowy
greenhouse
inizia ad imparare
cieplarnia
mandatory curb
inizia ad imparare
obowiązkowe ograniczenia
government mandated requirements
inizia ad imparare
wymagania nałożone przez rząd
overhaul
inizia ad imparare
restrukturyzować
water purification
inizia ad imparare
oczyszczanie wody
make a buck
inizia ad imparare
zarobić
baseline
inizia ad imparare
wartości początkowe
credentials
inizia ad imparare
listy uwierzytelniające/kwalifikacje/referencje
overcompliance
inizia ad imparare
nadmierna podatność
cap
inizia ad imparare
ograniczyć/ustanowić pułap
endorse
inizia ad imparare
poprzeć
commodity
inizia ad imparare
towar
incentive
inizia ad imparare
bodziec
mandatory
inizia ad imparare
obowiązkowy/obligatoryjny

Devi essere accedere per pubblicare un commento.