poszukiwanie pracy

 0    38 schede    weronikakowalska34
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ubiegać się o pracę
inizia ad imparare
apply for a job
zawód / kariera
inizia ad imparare
career
świadectwo
inizia ad imparare
certificate
zmienić pracę
inizia ad imparare
change your jobs
prawojazdy nieobciążone punktami karnymi
inizia ad imparare
clean driving licence
doświadczenie
inizia ad imparare
experience
znaleźć zatrudnienie / pracę
inizia ad imparare
find employment / a job
praca wakacyjna / weekendowa
inizia ad imparare
holiday / weekend job
kandydat do pracy
inizia ad imparare
job candidate
rozmowa kwalifikacyjna
inizia ad imparare
job interview
stracić pracę
inizia ad imparare
lose one's job
miejsce pracy
inizia ad imparare
place of work
profesjonalny
inizia ad imparare
professional
wykwalifikowany
inizia ad imparare
qualified
umiejętność
inizia ad imparare
skill
szkolić
inizia ad imparare
train
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
zostać zwolnionym
inizia ad imparare
be / get fired
umowa
inizia ad imparare
contract
zatrudnić
inizia ad imparare
employ
rzucić pracę
inizia ad imparare
give up / quit work
biuro pośrednictwa pracy
inizia ad imparare
job agency
stanowisko
inizia ad imparare
post/ position
kwalifikacje
inizia ad imparare
qualifications
przejść na emeryturę
inizia ad imparare
retire
emerytura
inizia ad imparare
retirement
stopa bezrobocia
inizia ad imparare
unemployment rate
dostać pracę
inizia ad imparare
get a job
odpowiedzialny za coś
inizia ad imparare
responsible for sth
pracować jako
inizia ad imparare
work as
pracować w (firmie)
inizia ad imparare
work for (a company)
pracować w (małej firmie)
inizia ad imparare
work in (a small firm)
pracować nad czymś
inizia ad imparare
work on sth
zarabiać czymś na życie
inizia ad imparare
do sth for a living
strajkować
inizia ad imparare
go on strike
otwarty na nowe wyzwania
inizia ad imparare
open to new challenges
założyć własną firmę
inizia ad imparare
set up/ start your own company/ business
przymioty / zalety
inizia ad imparare
qualities

Devi essere accedere per pubblicare un commento.