Praca, projekt

 0    65 schede    agatakotula6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Wkuwać
inizia ad imparare
Cram
Archeologia
inizia ad imparare
Archaeology
Architektura
inizia ad imparare
Architecture
Sztuka i wzornictwo
inizia ad imparare
Art and design
Bankowość i finanse
inizia ad imparare
Banking and finance
Biotechnologia
inizia ad imparare
Biotechnology
Choreografia
inizia ad imparare
Choreography
Ekonomia
inizia ad imparare
Economics
Inżynieria
inizia ad imparare
Engineering
Ochrona środowiska
inizia ad imparare
Environmental studies
Robienie filmów
inizia ad imparare
Filmmaking
Filologia obca
inizia ad imparare
Foreign philology
Informatyka
inizia ad imparare
Information technology, IT
Dziennikarstwo
inizia ad imparare
Journalism
Prawo
inizia ad imparare
Law
Marketing i Zarządzanie
inizia ad imparare
Marketing and management
Medioznawstwo
inizia ad imparare
Media Studies
Medycyna
inizia ad imparare
Medicine
Politologia
inizia ad imparare
Political Science
Psychologia
inizia ad imparare
psychology
Socjologia
inizia ad imparare
Sociology
Weterynaria
inizia ad imparare
veterinary medicine
Uczęszczać do szkoły
inizia ad imparare
Attend school
Nadrabiać coś
inizia ad imparare
Catch up on
Praca, projekt
inizia ad imparare
Coursework
Wkuwać
inizia ad imparare
Cram
Oblać egzamin
inizia ad imparare
Fail an exam
Mieć dobrą średnią ocen
inizia ad imparare
Get a good point average
Otrzymać świadectwo szkolne
inizia ad imparare
Get a school certificate
Unikać czegoś
inizia ad imparare
Get out of
Oceniać uczniów
inizia ad imparare
Grade the students
Ukończyć szkołę
inizia ad imparare
Graduate from school
Oddawac prace domowa
inizia ad imparare
Hand in
Uczyć się czegoś na pamięć
inizia ad imparare
Learn by heart
Sprawdzać coś w słowniku
inizia ad imparare
Look up
Popełniać błędy
inizia ad imparare
Make mistakes
Zapamietywać
inizia ad imparare
Memorise
Egzamin próbny
inizia ad imparare
Mock exam
Zdać egzamin
inizia ad imparare
Pass an exam
Podchwycić coś, nauczyć się
inizia ad imparare
Pick up
Powtarzać rok
inizia ad imparare
Repeat the year
Zdawać ponownie egzamin
inizia ad imparare
Resit an exam
Uczyć sie do egzaminu
inizia ad imparare
Revise for an exam
Zdawac egzamin
inizia ad imparare
take an exam
Zająć się czymś
inizia ad imparare
Takie up
Nosić mundurek szkolny
inizia ad imparare
Wear a school uniform
Doradca zawodowy
inizia ad imparare
Careers adviser
Woźny
inizia ad imparare
Caretaker
Wychowawca
inizia ad imparare
From tutor
Przewodniczący szkoły
inizia ad imparare
Head girl
Dyrektor szkoły
inizia ad imparare
Head teacher
Wykładowca / wykładowczyni
inizia ad imparare
Lecturer
Bibliotekarz
inizia ad imparare
Librarian
Członek grona pedagogicznego
inizia ad imparare
Staff member
Przedstawiciel samorządu uczniowskiego
inizia ad imparare
Student council representative
Nauczyciel
inizia ad imparare
Teacher
Stołówka
inizia ad imparare
Canteen
Sala lekcyjna
inizia ad imparare
Classroom
Korytarz
inizia ad imparare
Corridor
Sala gimnastyczna
inizia ad imparare
Gym
Pracownia fizyczno-chemiczna
inizia ad imparare
Lab ornatory
Szatnia
inizia ad imparare
Locker room
Boisko
inizia ad imparare
Playing field
Sekretariat
inizia ad imparare
Secretary's office
Pokój nauczycielski
inizia ad imparare
Staffroom

Devi essere accedere per pubblicare un commento.