Prolog Ewangelii (Mk 1,1-14)

2  1    103 schede    orygenes
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ἀγαπητός, ή, όν
inizia ad imparare
ukochany
ἄγγελος, ου ὁ
inizia ad imparare
posłaniec, anioł
ἅγιος, α, ον
inizia ad imparare
święty
ἀκρίς, ίδος
inizia ad imparare
szarańcza
ἁμαρτία, ας ἡ
inizia ad imparare
grzech
ἀναβαίνω
inizia ad imparare
wchodzę
ἀπό
inizia ad imparare
z, od
ἀποστέλλω
inizia ad imparare
posyłam
ἀρχή, ῆς ἡ
inizia ad imparare
początek
αὐτός, ή, ό
inizia ad imparare
on, on sam
ἄφεσις, εως ἡ
inizia ad imparare
darowanie, odpuszczenie
βαπτίζω
inizia ad imparare
zanurzam, chrzczę
βάπτισμα, τος τό
inizia ad imparare
chrzest
βοάω
inizia ad imparare
wołam, krzyczę
Γαλιλαία, ας ἡ
inizia ad imparare
Galilea
γίνομαι
inizia ad imparare
stać się
γράφω
inizia ad imparare
piszę
δέ
inizia ad imparare
lecz, zaś (spójnik rozłączny)
δερμάτινος, η, ον
inizia ad imparare
skórzany
διακονέω
inizia ad imparare
służę
ἐγώ
inizia ad imparare
ja
εἶδον
inizia ad imparare
widzę
εἰμί
inizia ad imparare
jestem
εἶπον czas przeszły czasownika λέγω
inizia ad imparare
powiedział
εἰς
inizia ad imparare
do, w celu aby...
ἐκ
inizia ad imparare
z, z powodu...
ἐκβάλλω
inizia ad imparare
wyrzucam
ἐκεῖνος
inizia ad imparare
tamten, on
ἐκπορεύομαι
inizia ad imparare
schodzić się
ἐν
inizia ad imparare
w, na...
ἐνδύω
inizia ad imparare
ubieram się, zakładam coś na siebie
ἐξομολογέω
inizia ad imparare
wyznaję
ἔρημος, ον
inizia ad imparare
samotny
ἔρημος, ου ἡ
inizia ad imparare
miejsce pustynne
ἔρχομαι
inizia ad imparare
przychodzę
ἐσθίω
inizia ad imparare
jem
ἑτοιμάζω
inizia ad imparare
przygotowuję
εὐαγγέλιον, ου, τό
inizia ad imparare
Ewangelia
εὐδοκέω
inizia ad imparare
cieszyć się, mieć radość z jakiego powodu
εὐθέως
inizia ad imparare
przysłówek: natychmiast
εὐθύς
inizia ad imparare
natychmiast
ζώνη, ης ἡ
inizia ad imparare
pas
ἡμέρα, ας ἡ
inizia ad imparare
dzień
θεός, οῦ ὁ
inizia ad imparare
Bóg
θηρίον, ου τό
inizia ad imparare
bestia, dzikie zwierzę
θρίξ, τριχός ἡ
inizia ad imparare
włos, sierść
ἰδού
inizia ad imparare
oto!
ἱεροσολυμίτης
inizia ad imparare
mieszkańcy Jerozolimy
ἰησοῦς
inizia ad imparare
Jezus
ἱκανός, ή, όν
inizia ad imparare
godny, wart czegoś
ἱμάς, άντος ὁ
inizia ad imparare
rzemyk sandała
ἰορδάνης
inizia ad imparare
Jordan
ἰουδαῖος
inizia ad imparare
Judejczycy
ἰσχυρός, ά, όν
inizia ad imparare
mocny
ἰωάννης
inizia ad imparare
Jan
καθώς
inizia ad imparare
jak (przysłówek porównawczy)
καί
inizia ad imparare
i (spójnik łączny)
κάμηλος, ου ὁ
inizia ad imparare
wielbłąd
καταβαίνω
inizia ad imparare
schodzę
κατασκευάζω
inizia ad imparare
przygotowywać, szykować
κηρύσσω
inizia ad imparare
głoszę
κύπτω
inizia ad imparare
schylam się
κύριος, ου ὁ
inizia ad imparare
Pan
λέγω
inizia ad imparare
mówię
λύω
inizia ad imparare
rozwiązuję
μέλι, ιτος τό
inizia ad imparare
miód
μετά
inizia ad imparare
z (przyimek)
μετάνοια, ας ἡ
inizia ad imparare
nawrócenie, zmiana myślenia
Ναζαρά / Ναζαρέθ / Ναζαρέτ ἡ
inizia ad imparare
Nazaret
ὁδός, οῦ ἡ
inizia ad imparare
droga
ὀπίσω
inizia ad imparare
przed (przyimek)
ὁράω
inizia ad imparare
widzę
ὅς
inizia ad imparare
który
ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ
inizia ad imparare
który, jaki
ὀσφύς, ύος ἡ
inizia ad imparare
biodro
οὐ (οὐκ, οὐχ)
inizia ad imparare
nie
οὐρανός, οῦ ὁ
inizia ad imparare
niebo
οὐχί
inizia ad imparare
czyż nie (emfatyczne)
παραδίδωμι
inizia ad imparare
wydać
πᾶς, πᾶσα, πᾶν gen. παντός, πάσης, παντός
inizia ad imparare
cały, każdy
πειράζω
inizia ad imparare
poddaję próbie, sprawdzam
περί
inizia ad imparare
wokół (+ gen.)
περιστερά, ᾶς ἡ
inizia ad imparare
gołębica
πνεῦμα, τος τό
inizia ad imparare
duch
ποιέω
inizia ad imparare
robię
ποταμός, οῦ ὁ
inizia ad imparare
rzeka
πρό
inizia ad imparare
przed (+ gen.)
πρός
inizia ad imparare
do, w kierunku (+ acc.)
πρόσωπον, ου τό
inizia ad imparare
twarz, oblicze
προφήτης, ου ὁ
inizia ad imparare
prorok
Σατανᾶς, ᾶ ὁ
inizia ad imparare
Szatan
σύ
inizia ad imparare
ty
σχίζω
inizia ad imparare
rozdzieram
τεσσεράκοντα
inizia ad imparare
czterdzieści
τρίβος, ου ἡ
inizia ad imparare
droga, ścieżka
ὕδωρ, ὕδατος τό
inizia ad imparare
woda
υἱός, οῦ ὁ
inizia ad imparare
syn
ὑπό
inizia ad imparare
w sensie przestrzennym: pod / po czasowniku str. biernej: przez + gen (coś jest robione przez kogoś)
ὑπόδημα, τος τό
inizia ad imparare
sandał
φωνή, ῆς ἡ
inizia ad imparare
głos
Χριστός, οῦ ὁ
inizia ad imparare
Chrystus
χώρα, ας ἡ
inizia ad imparare
region, okolica
ὡς
inizia ad imparare
jak (partykuł porównawcza)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.