PRZYIMKI W KOLOKACJACH

 0    172 schede    weronikal1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wydawać pieniądze na
inizia ad imparare
spend money on
gratulować komuś czegoś
inizia ad imparare
to congratulate somebody on something
liczyć na kogoś
inizia ad imparare
to count on somebody
nalegać na
inizia ad imparare
insist on
chętnie
inizia ad imparare
keen on
oprzeć się na
inizia ad imparare
Lean on
polegać na
inizia ad imparare
rely on
w radio
inizia ad imparare
on the radio
na wycieczce
inizia ad imparare
on a tour / on a trip
zgodzić się z
inizia ad imparare
agree with
zgadzać się na coś
inizia ad imparare
agree on something
zgodzić się na
inizia ad imparare
agree to
strajkować
inizia ad imparare
to go on strike
zakaz czegoś
inizia ad imparare
ban on something
podróżować autobusem / pociągiem / samolotem
inizia ad imparare
travel on a bus / train / plane
obwiniać kogoś
inizia ad imparare
put the blame on sb
z jednej strony
inizia ad imparare
on the one hand
z drugiej strony
inizia ad imparare
on the other hand
przeciętnie
inizia ad imparare
on average
pod żadnym warunkiem
inizia ad imparare
on no condition
na wystawie
inizia ad imparare
on display
pieszo
inizia ad imparare
on foot
w telewizji
inizia ad imparare
on television
pierwszego dnia
inizia ad imparare
on first day
na obrzeżach miasta
inizia ad imparare
on the outskirts
na ścianie
inizia ad imparare
on the wall
na diecie
inizia ad imparare
on a diet
pod żadnym warunkiem
inizia ad imparare
on no account
intencyjny w sprawie czegoś
inizia ad imparare
intent on sth
szczycić się
inizia ad imparare
take pride on
spowodować
inizia ad imparare
result in sth
wierzyć w
inizia ad imparare
believe in
upierać się przy czymś
inizia ad imparare
persist in something
wzrost w
inizia ad imparare
increase in
przełom w
inizia ad imparare
a breakthrough in
trudności w
inizia ad imparare
difficulty in
w pośpiechu
inizia ad imparare
in a hurry
w kształcie
inizia ad imparare
in shape of
na niebie
inizia ad imparare
in the sky
w rzeczywistości
inizia ad imparare
in fact
być w długach
inizia ad imparare
be in debt
w rzędzie
inizia ad imparare
in a row
mieszkać na przedmieściach
inizia ad imparare
live in the suburbs
Oprócz
inizia ad imparare
in addition
z góry
inizia ad imparare
in advance
w gotówce
inizia ad imparare
in cash
na wygnaniu
inizia ad imparare
in exile
w maju
inizia ad imparare
in May
na zakończenie
inizia ad imparare
in conclusion
w żywocie
inizia ad imparare
in existence
wieczorem
inizia ad imparare
in the evening
w odpowiedzi
inizia ad imparare
in response to
Bogaty w
inizia ad imparare
Rich in
ubrany w
inizia ad imparare
dressed in
W tym momencie
inizia ad imparare
at this point
genialny w
inizia ad imparare
brilliant at
dobry w
inizia ad imparare
good at
mają na celu
inizia ad imparare
aim at
patrzeć
inizia ad imparare
look at
Przynajmniej
inizia ad imparare
At least
w tym momencie
inizia ad imparare
at the moment
w końcu
inizia ad imparare
At last
w domu
inizia ad imparare
at home
W stanie wojny
inizia ad imparare
At war
Pod drzwiami
inizia ad imparare
At the door
Na czyjś nacisk
inizia ad imparare
At sb's insistence
na początku
inizia ad imparare
at the beginning of
na brzegu
inizia ad imparare
At the seaside
Przy prędkości
inizia ad imparare
At the speed of
Z łatwością
inizia ad imparare
At ease
Raz
inizia ad imparare
At once
w pracy
inizia ad imparare
at work
na wolności
inizia ad imparare
at large
słuchać
inizia ad imparare
listen to
według
inizia ad imparare
according to
w przeciwieństwie do
inizia ad imparare
contrary to
uzależnienie od
inizia ad imparare
addiction to
odpowiedzią na
inizia ad imparare
an answer to
blisko
inizia ad imparare
close to
zwrócić się do kogoś
inizia ad imparare
turn to sb
mówić komuś
inizia ad imparare
speak to sb
Przepraszać
inizia ad imparare
apologise to sb
porównać do
inizia ad imparare
compare to
data powrotu do
inizia ad imparare
date back to
żonaty
inizia ad imparare
married to
zaręczony z kimś
inizia ad imparare
engaged to sb
udać się do
inizia ad imparare
head to
wierny wobec
inizia ad imparare
faithful to
uprzejmy
inizia ad imparare
kind to
okrutny
inizia ad imparare
cruel to
do jakiegoś stopnia
inizia ad imparare
to some extent
nie zdać
inizia ad imparare
failure to pass
być spadkobiercą
inizia ad imparare
be heir to
odpowiedzialny za
inizia ad imparare
responsible for
Powodem
inizia ad imparare
reason for
w poszukiwaniu
inizia ad imparare
in search for
czekać na
inizia ad imparare
wait for
znana za
inizia ad imparare
famous for
lekarstwo na
inizia ad imparare
a cure for
mający złą sławę za
inizia ad imparare
notorious for
na sprzedaż
inizia ad imparare
for sale
przez chwilę
inizia ad imparare
for a while
obecnie, w tej chwili
inizia ad imparare
for the time being
raz
inizia ad imparare
for once
Zapotrzebowanie na
inizia ad imparare
demand for
przez godzinę
inizia ad imparare
for an hour
aresztowany
inizia ad imparare
under arrest
pod kontrolą
inizia ad imparare
under control
pod presją
inizia ad imparare
under pressure
w żadnych okolicznościach
inizia ad imparare
under circumstances
w naprawie
inizia ad imparare
under repair
pod stołem
inizia ad imparare
under the table
zmniejszyć o 4%
inizia ad imparare
go down by 4%
jechać samochodem / autobusem
inizia ad imparare
go by car / bus
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
learn by heart
nad rzeką
inizia ad imparare
by a river
z zawodu
inizia ad imparare
by trade / by profession
czekiem
inizia ad imparare
by cheque
na zaproszenie
inizia ad imparare
by invitation
przy okazji
inizia ad imparare
by the way
chwalić
inizia ad imparare
boast about
zapomnieć o
inizia ad imparare
forget about
wiedzieć o
inizia ad imparare
know about
podekscytowany
inizia ad imparare
excited about
mówić o
inizia ad imparare
talk about
myśleć o
inizia ad imparare
think about
martwić się
inizia ad imparare
worry about
szczęśliwy
inizia ad imparare
happy about
słyszeć o
inizia ad imparare
hear about
marzyć o
inizia ad imparare
dream about
zadowolony z
inizia ad imparare
satisfied with
mieć dość
inizia ad imparare
be fed up with
znudzony
inizia ad imparare
bored with
popularny wśród
inizia ad imparare
popular with
zgodne z
inizia ad imparare
comply with
kłócić się z kimś
inizia ad imparare
quarell with sb
zgadzać się z kimś
inizia ad imparare
agree with sb
spierać się z
inizia ad imparare
argue with
identyfikować się z
inizia ad imparare
identify with
rozstać się z
inizia ad imparare
part with
radzenia sobie z
inizia ad imparare
cope with
bać się czegos
inizia ad imparare
scared of
pomimo czegoś
inizia ad imparare
in spite of
niezależnie od
inizia ad imparare
reagardless of
znajomość czegoś
inizia ad imparare
knowledge of
skutkować
inizia ad imparare
result in
zazdrosny
inizia ad imparare
jealous of
niemodny
inizia ad imparare
out of fashion
oskarżyć kogoś o coś
inizia ad imparare
accuse sb of sth
składa się z
inizia ad imparare
consisnt of
pozbyć się
inizia ad imparare
get rid of
bać się
inizia ad imparare
afraid of
winny
inizia ad imparare
guilty of
dumny
inizia ad imparare
proud of
zrobiony z
inizia ad imparare
made of
uważać na
inizia ad imparare
beware of
zazdrosny o
inizia ad imparare
envious of
zasługujący na
inizia ad imparare
worthy of
podejrzany o
inizia ad imparare
suspected of
mieć dość
inizia ad imparare
be sick of
zadowolony z
inizia ad imparare
pleased with
zamieszanie z
inizia ad imparare
confusion with
powstrzymania się od
inizia ad imparare
abstain from
Pochodzić z
inizia ad imparare
Come from
różnią się od
inizia ad imparare
differ from
usłyszeć od SB
inizia ad imparare
hear from sb
od zera
inizia ad imparare
from scratch
wydobrzeć z
inizia ad imparare
recover from
cierpią z powodu
inizia ad imparare
suffer from
wykonana z
inizia ad imparare
made from
pochodzi od
inizia ad imparare
descened from
powstrzymać się od
inizia ad imparare
reaframe from

Devi essere accedere per pubblicare un commento.