Rozmowy telefoniczne – przydatne zwroty

 0    33 schede    lukikuki85
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
chciałbym rozmawiać z kierownikiem
inizia ad imparare
I’d like to speak to the manager
kto mówi / dzwoni?
inizia ad imparare
Who’s speaking / calling, please?
Dzwonię / dzwonię, żeby wyjaśnić...
inizia ad imparare
I’m calling / ringing to clarify...
chciałem tylko zapytać, czy...
inizia ad imparare
I just wanted to ask if...
sprawa jest pilna
inizia ad imparare
The matter is urgent
czy może Pani połączyć mnie z Panem Smith?
inizia ad imparare
Could you put me through to Mr Smith?
chwileczkę
inizia ad imparare
One moment, please
jeśli Pan/ Pani chwilę zaczeka
inizia ad imparare
If you just bear with me...
sprawdzę, czy jest dostępny/a
inizia ad imparare
I’ll see if he/ she is free
nie dosłyszałem pańskiego nazwiska
inizia ad imparare
I didn’t catch your name
czy mogę prosić o nazwisko?
inizia ad imparare
Can I have your name, please?
jaki numer wewnętrzny sobie życzysz?
inizia ad imparare
What extension do you want?
linia jest zajęta
inizia ad imparare
The line is engaged / busy
Obawiam się, że to zła linia. Możesz mówić głośniej?
inizia ad imparare
I’m afraid it’s a bad line. Can you speak up?
rozłączyło nas
inizia ad imparare
We were cut off
nie ma odpowiedzi
inizia ad imparare
There’s no reply
to niewłaściwy numer
inizia ad imparare
It’s a wrong number
kiedy mogę zadzwonić?
inizia ad imparare
When is a good time to call?
czy mogę pozostawić wiadomość?
inizia ad imparare
Could I leave a message?
mogę przyjąć wiadomość
inizia ad imparare
I can take a message
chwila, pozwol że wezmę ołówek
inizia ad imparare
Wait, let me get a pencil
pozwoli Pan/ Pani, że przeczytam (raz jeszcze)
inizia ad imparare
Let me read that back to you
Pani Baker jest poza biurem
inizia ad imparare
Mrs Baker is out of the office right now
Powiedz mu / jej, że zadzwonił (Peter)
inizia ad imparare
Please tell him / her that (Peter) called
dzwoniłem rano kilka razy
inizia ad imparare
I phoned you several times in the morning
jest na lunchu z klientem
inizia ad imparare
She / he is having lunch with a client
kiedy moglibyśmy się spotkać?
inizia ad imparare
When could we meet?
w tym terminie nie dam rady
inizia ad imparare
I can’t make it then
Czy możemy umówić / naprawić innym razem?
inizia ad imparare
Can we arrange / fix another time?
obawiam się, że sytuacja nieco się zmieniła (wyskoczyło coś)
inizia ad imparare
I’m afraid something has come up
natychmiast zajmę się tą sprawą
inizia ad imparare
I’ll look into the matter right away
skontaktuję się z Panem/ Panią jak najszybciej
inizia ad imparare
I’ll get back to you as soon as possible
dziękuję za telefon
inizia ad imparare
Thanks for calling

Devi essere accedere per pubblicare un commento.