Rural and urban

 0    100 schede    stefandeterg
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ograniczony dostęp
inizia ad imparare
A LIMITED/RESTRICTED ACCESS TO STH
centrum rekreacyjne
inizia ad imparare
LEISURE FACILITIES
słaby transport publiczny
inizia ad imparare
POOR PUBLIC TRANSPORT
uważać za rzecz oczywistą
inizia ad imparare
TO BE TAKEN FOR GRANTED
wzmacniać
inizia ad imparare
TO STRENGHTEN STH
nabyć, kupić
inizia ad imparare
TO PURCHASE
służby ratownicze
inizia ad imparare
EMERGENCY SERVICES
najbliższy sąsiad
inizia ad imparare
IMMEDIATE NEIGHBOURS
zmniejszać koszty
inizia ad imparare
LOWER COSTS
samowystarczalny
inizia ad imparare
SELF-SUFFICENT
ogromna większość
inizia ad imparare
A VAST MAJORITY OF...
prawa popytu i podaży
inizia ad imparare
THE FORCES OF SUPPLY AND DEMAND
być wystawiony na
inizia ad imparare
TO BE EXPOSED TO STH
plotkować o kimś
inizia ad imparare
TO GOSSIP ABOUT STH
w dużej mierze
inizia ad imparare
IT LARGELY CONTRIBUTES TO STH
stać się leniwym
inizia ad imparare
TO BECOME INDOLENT
naprawdę
inizia ad imparare
I GENUINELY ENJOY IT
okazać się nieprzewidywalnym
inizia ad imparare
IT TURNED OUT TO BE UNPREDICTABLE.
roznosić chorobę
inizia ad imparare
TO SPREAD DISEASES
wścieklizna
inizia ad imparare
RABIES
stały dochód
inizia ad imparare
STEADY INCOME
zarobić na rodzinę
inizia ad imparare
TO PROVIDE FOR THE FAMILY
począwszy od do
inizia ad imparare
RANGING FROM... TO
zdumiewające, różnorodne atrakcje
inizia ad imparare
AN AMAZING DIVERSITY OF ATTRACTIONS
nakładać surowe kary finansowe
inizia ad imparare
TO IMPOSE SEVERE FINANCIAL PENALTIES ON...
przywyczajać się
inizia ad imparare
TO BE ACCUSTOMED TO STH
udogodnienia
inizia ad imparare
AMENITIES
mocno zatłoczona ulica
inizia ad imparare
STREETS HEAVILY CONGESTED WITH TRAFFIC
praktycznie opuszczony
inizia ad imparare
IT IS VIRTUALLY DESERTED.
wiejski
inizia ad imparare
RURAL
miejski
inizia ad imparare
URBAN
wskrzeszać gospodarkę
inizia ad imparare
TO REVIVE ECONOMY
skorzystać z czegoś
inizia ad imparare
TO TAKE ADVANTAGE OF STH
niekontrolowany rozwój miast
inizia ad imparare
URBAN SPRAWL
panorama miasta
inizia ad imparare
CITY SKYLINE
ekskluzywne sklepy
inizia ad imparare
UPMARKET SHOPS
drogi kosztowny
inizia ad imparare
PRICEY
zbyt drogi
inizia ad imparare
OVERPRICED
brukowana ulica
inizia ad imparare
COBBLED STREETS
rozluźniona atmosfera
inizia ad imparare
RELAXED ATMOSPHERE
obszar chroniony
inizia ad imparare
A CONSERVATION AREA
okazały budynek
inizia ad imparare
IMPOSING BUILDINGS
wart żądanej ceny
inizia ad imparare
GOOD VALUE (FOR MONEY)
w ciągu, wzdłuż
inizia ad imparare
TO BE LINED WITH (SHOPS, TREES ETC.)
nieużytek miejski
inizia ad imparare
URBAN WASTELAND
ogródek kawiarni
inizia ad imparare
PAVEMENT CAFÉ
natężenie ruchu wzrosło
inizia ad imparare
THE VOLUME OF TRAFFIC HAS INCREASED.
niebezpieczna strefa (dzielnica)
inizia ad imparare
NO-GO AREAS
wieżowiec
inizia ad imparare
HIGH-RISE BUILDINGS
śródmiejski, śródmieście
inizia ad imparare
INNER CITY
zniszoczne budynki
inizia ad imparare
RUN-DOWN (BUILDINGS)
zderzak w zderzak w korku
inizia ad imparare
BUMPER-TO-BUMPER TRAFFIC
spaliny samochodowe
inizia ad imparare
EXHAUST FUMES
bezustanny ryk
inizia ad imparare
INCESSANT ROAR OF (TRUCKS)
opuszczony budynek
inizia ad imparare
DERELICT BUILDINGS
mieszklaniec miasta
inizia ad imparare
A CITY-DWELLER
podupadła dzielnica
inizia ad imparare
DEPRIVED AREAS
gorączkowe tempo życia
inizia ad imparare
A HECTIC PACE OF LIFE
na odludziu
inizia ad imparare
IN THE MIDDLE OF NOWHERE
urokliwe stare budynki
inizia ad imparare
QUAINT OLD BUILDINGS
sielski czar
inizia ad imparare
RUSTIC CHARM
codzinne stresy miasta
inizia ad imparare
THE DAILY STRESSES AND STRAINS OF THE CITY
rodzić przestępczość
inizia ad imparare
TO BREED CRIME
korek, godziny szczytu
inizia ad imparare
RUSH HOUR CONGESTION
wiadukt
inizia ad imparare
A FLYOVER
utkąć w korku
inizia ad imparare
TO GET STUCK IN THE TRAFFIC
odizolowany
inizia ad imparare
ISOLATED
bezpański pies
inizia ad imparare
A STRAY DOG
droga wiejska
inizia ad imparare
A COUNTRY LANE
obowdnica
inizia ad imparare
A BYPASS
betonowa dżungla
inizia ad imparare
A CONCRETE JUNGLE
dzielnica sklepów, pasaż
inizia ad imparare
SHOPPING PRECINCT
miasto pulsujące życiem
inizia ad imparare
A CITY BUZZING WITH LIFE
rój młodych ludzi
inizia ad imparare
SWARMS OF YOUNG PEOPLE
obiecująca przyszłość
inizia ad imparare
A PROMISING FUTURE
dochować wierności
inizia ad imparare
REMAIN FAITHFUL TO...
pompować świeżą krew, pieniądze
inizia ad imparare
TO PUMP NEW BLOOD/MONEY INTO STH
przekształcać przerabiać
inizia ad imparare
CONVERTED TO...
przyciągać uwagę
inizia ad imparare
TO DRAW ATTENTION TO...
optymalne połączenie komunikacyjne
inizia ad imparare
WITHIN DRIVING DISTANCE OF CITIES
obszar podmiejski
inizia ad imparare
A COMMUTER BELT
niebezpieczny obszar
inizia ad imparare
A ROUGH AREA
bogady obszar
inizia ad imparare
AN AFFLUENT AREA
szkaradny, ochydny
inizia ad imparare
HIDOUS (BUILDING)
modny obszar na czasie
inizia ad imparare
A TRENDY AREA
wyburzony budynek
inizia ad imparare
THE BUILDING WAS KNOCKED DOWN
trzymać się z dala od
inizia ad imparare
TO STEER CLEAR OF STH
mieć siedzibę
inizia ad imparare
THE EMABSSY IS BASED HERE
dominuje nad miastem
inizia ad imparare
IT DOMINATES THE CITY
odnowione, naprawione
inizia ad imparare
IT WAS RENOVATED.
datować na
inizia ad imparare
IT DATES BACK TO 14TH CENTURY.
zależeć od
inizia ad imparare
TO BE DEPENDENT ON SB
mieć do dyspozycji
inizia ad imparare
AT SB’S DISPOSAL
to się może zmienić z czasem
inizia ad imparare
IT CAN CHANGE WITH TIME
skonczyć źle
inizia ad imparare
TO END UP DOING STH
z definicji
inizia ad imparare
BY DEFINITION
mieści w sobie
inizia ad imparare
IT HOUSES A NATIONAL GALLERY.
ceny własności wzrastają
inizia ad imparare
THE PROPERTY PRICES A SOARING.
mieszklana dzielnica zamożna
inizia ad imparare
PROSPEROUS RESIDENTIAL AREA
w zastrraszającym tempie
inizia ad imparare
AT ALARMING RATE

Devi essere accedere per pubblicare un commento.