Słówka angielski 28.09.2021

 0    72 schede    Arabela3011
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przesada
inizia ad imparare
exaggeration
wybór słow
inizia ad imparare
choice of words
porównanie
inizia ad imparare
comparison
postawa/nastawienie
inizia ad imparare
attitude
z wyjątkiem
inizia ad imparare
except
napięcie
inizia ad imparare
tension
ostateczny termin
inizia ad imparare
deadline
stałe plany
inizia ad imparare
fixed plans
dwu siedzeniowy
inizia ad imparare
two-seater
dogadywać się
inizia ad imparare
get on with
nie zrozum mnie źle
inizia ad imparare
don't get me wrong
nic podobnego
inizia ad imparare
far from it
znajomy/kumpel
inizia ad imparare
mate
mieć wielką kłotnię
inizia ad imparare
have a huge argument
uporać się z problemami
inizia ad imparare
get over things
prowadzić drobne rozmowy
inizia ad imparare
have a small talk
w ciszy
inizia ad imparare
in silence
konto bankowe
inizia ad imparare
bank account
kontynuować
inizia ad imparare
carry on
niespodziewany
inizia ad imparare
unexpected
miejscowa ludność
inizia ad imparare
locals
refleksje/przemyślenia
inizia ad imparare
reflections
droga ewakuacyjna
inizia ad imparare
escape route
minąć pole maków
inizia ad imparare
pass field of poppies
dąsać się przez 3 długie dni
inizia ad imparare
sulked for 3 very long days
rozłożyć namiot
inizia ad imparare
set up the tent
nie zrozum mnie źle
inizia ad imparare
don't get me wrong
zasady ruchu drogowego
inizia ad imparare
traffic regulations
ścieżka rowerowa
inizia ad imparare
bike lane
podwożenie się nawzajem
inizia ad imparare
carpooling
obwodnica
inizia ad imparare
ring road
miejski
inizia ad imparare
urban
schemat/program
inizia ad imparare
scheme
skrzyżowanie
inizia ad imparare
a junction
przestrzegać
inizia ad imparare
to obey
zagęszczenie/zatłoczenie
inizia ad imparare
congestion
rozszerzenie
inizia ad imparare
extension
spaliny
inizia ad imparare
exhaust fumes
wiejski
inizia ad imparare
rural
gałązka
inizia ad imparare
a twig
pień
inizia ad imparare
a trunk
trawnik
inizia ad imparare
a lawn
kosiarka
inizia ad imparare
mower
ul
inizia ad imparare
hive
cierń
inizia ad imparare
thorn
gałąź
inizia ad imparare
a branch
kora
inizia ad imparare
bark
podmuch gorącego powietrza(po wybuchu)
inizia ad imparare
blast
korzenie
inizia ad imparare
roots
przemoknąć
inizia ad imparare
soaked
nieprzyjemne zimno
inizia ad imparare
chilly
owoc, który rośnie na krzakach
inizia ad imparare
berry
krzak
inizia ad imparare
a bush
spełnienie marzeń
inizia ad imparare
dream come true
ustalone plany
inizia ad imparare
fixed plans
postawić na kogoś
inizia ad imparare
bet on with somebody
niedobór
inizia ad imparare
shortage
brak
inizia ad imparare
lack of something
zagrożenie
inizia ad imparare
threat
świadomy
inizia ad imparare
aware
gatunek
inizia ad imparare
species
wymarły
inizia ad imparare
extinct
podjąć wysiłek
inizia ad imparare
make an effort
polować
inizia ad imparare
to hunt
kłusować
inizia ad imparare
poach
ścigać
inizia ad imparare
chase
siedlisko
inizia ad imparare
habitat
wyruszać
inizia ad imparare
depart
gleba
inizia ad imparare
soil
rozwiązać problem
inizia ad imparare
solve the problem
machać
inizia ad imparare
wagged
zboża
inizia ad imparare
golden corn

Devi essere accedere per pubblicare un commento.