słówka angielski - praca

 0    259 schede    kingaomasta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
asystent
inizia ad imparare
assistant
architekt
inizia ad imparare
architect
księgowy
inizia ad imparare
accountant
inżynier
inizia ad imparare
engineer
elektryk
inizia ad imparare
electrician
ekonomista
inizia ad imparare
economist
śmieciarz
inizia ad imparare
dustman/rubbish collector
instruktor nauki jazdy
inizia ad imparare
driving instructor
krawiec
inizia ad imparare
dressmaker
lekarz
inizia ad imparare
doctor
dentysta
inizia ad imparare
dentist
kucharz
inizia ad imparare
cook
programista komputerowy
inizia ad imparare
computer programmer
sprzątaczka
inizia ad imparare
cleaner
farmaceuta
inizia ad imparare
pharmacist
szef kuchni
inizia ad imparare
chef
stolarz
inizia ad imparare
carpenter
doradca zawodowy
inizia ad imparare
career advisor
mechanik samochodowy
inizia ad imparare
car mechanic
pomocnik kelnera
inizia ad imparare
busboy
kierowca autobusu
inizia ad imparare
bus driver
budowniczy
inizia ad imparare
builder
kosmetyczka
inizia ad imparare
beautician
krawiec męski
inizia ad imparare
tailor
pracownik na kierowniczym stanowisku
inizia ad imparare
executive
rolnik
inizia ad imparare
farmer
projektant mody
inizia ad imparare
fashion designer
reżyser filmowy
inizia ad imparare
film director
strażak
inizia ad imparare
firefighter
stewardessa
inizia ad imparare
flight attendant
fryzjer
inizia ad imparare
hairdresser
gospodyni domowa
inizia ad imparare
housewife
projektant wnętrz
inizia ad imparare
interior designer
informatyk
inizia ad imparare
IT specialist
dziennikarz
inizia ad imparare
journalist
prawnik
inizia ad imparare
lawyer
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
bibliotekarz
inizia ad imparare
librarian
pani przeprowadzająca przez ulicę dzieci idące do szkoły
inizia ad imparare
lollipop lady
kierowca ciężarówki
inizia ad imparare
lorry driver
menadżer
inizia ad imparare
manager
górnik
inizia ad imparare
miner
muzyk
inizia ad imparare
musician
pielęgniarka
inizia ad imparare
nurse
malarz
inizia ad imparare
painter
fotograf
inizia ad imparare
photographer
hydraulik
inizia ad imparare
plumber
polityk
inizia ad imparare
politician
policjant
inizia ad imparare
police officer
listonosz/listonoszka
inizia ad imparare
postman / postwoman
psycholog
inizia ad imparare
psychologist
recepcjonista
inizia ad imparare
receptionist
żeglarz
inizia ad imparare
sailor
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
sales representative
naukowiec
inizia ad imparare
scientist
sekretarka
inizia ad imparare
secretary
pracownik ochrony
inizia ad imparare
security guard
sprzedawca
inizia ad imparare
shop assistant
sklepikarz
inizia ad imparare
shopkeeper
makler giełdowy
inizia ad imparare
stockbroker
chirurg
inizia ad imparare
surgeon
znaleźć pracę
inizia ad imparare
find a job
wypełnić formularz
inizia ad imparare
fill in a form
załączyć życiorys
inizia ad imparare
attach a CV
ubiegać się o stanowisko
inizia ad imparare
apply for a position
złożyć podanie o pracę
inizia ad imparare
apply for a job
rekrutować
inizia ad imparare
recruit
ogłaszać
inizia ad imparare
advertise
wolna posada
inizia ad imparare
vacancy
sesja szkoleniowa
inizia ad imparare
training session
szkolenie
inizia ad imparare
training
umiejętności
inizia ad imparare
skills
umiejętności organizacyjne
inizia ad imparare
organisational skills
umiejętności komunikacyjne
inizia ad imparare
communication skills
umiejętności administracyjne
inizia ad imparare
administrative skills
umiejętność obsługi komputera
inizia ad imparare
computer skills
znajomość języka
inizia ad imparare
language skills
rekrutacja
inizia ad imparare
recruitment
kwalifikacje
inizia ad imparare
qualifications
zawód wymagający kwalifikacji
inizia ad imparare
profession
stanowisko
inizia ad imparare
position
dane osobowe
inizia ad imparare
personal details
okazja / szansa
inizia ad imparare
opportunity
zawód
inizia ad imparare
occupation
list referencyjny
inizia ad imparare
letter of reference
drobne prace na zlecenie
inizia ad imparare
odd jobs
biuro pośrednictwa pracy
inizia ad imparare
job centre
podanie o pracę
inizia ad imparare
job application
ogłoszenie o pracę
inizia ad imparare
job advertisement
obecna praca
inizia ad imparare
current job
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
inizia ad imparare
interviewer
rozmowa kwalifikacyjna
inizia ad imparare
job interview
formularz podania o pracę
inizia ad imparare
aplication form
formularz
inizia ad imparare
form
doświadczenie zawodowe
inizia ad imparare
work experience
dotychczasowe doświadczenie
inizia ad imparare
previous experience
doświadczenie
inizia ad imparare
experience
umowa o pracę
inizia ad imparare
employment contract
życiorys, CV
inizia ad imparare
curriculum vitae
umowa o pracę
inizia ad imparare
work contract
odpowiedni kandydat
inizia ad imparare
suitable candidate
kandydat
inizia ad imparare
candidate
osoba starająca się o pracę
inizia ad imparare
applicant
dobrze płatny
inizia ad imparare
well-paid
tymczasowy
inizia ad imparare
temporary
stresujący
inizia ad imparare
stressfull
satysfakcjonujący
inizia ad imparare
satisfying
stały
inizia ad imparare
permanent
w niepełnym wymiarze godzin
inizia ad imparare
part-time
monotonny
inizia ad imparare
monotonous
fizyczny
inizia ad imparare
manual
pełnoetatowy
inizia ad imparare
full-time
źle płatny
inizia ad imparare
badly paid
kelner / kelnerka
inizia ad imparare
waiter / waitress
weterynarz
inizia ad imparare
vet
prezenter telewizyjny
inizia ad imparare
TV presenter
agent biura podróży
inizia ad imparare
travel agent
kontroler biletów
inizia ad imparare
ticket inspector
praca wymaga kontaktów z ludźmi
inizia ad imparare
the job involves dealing with people
podpisać umowę o pracę
inizia ad imparare
sign a work contract
szukać pracy
inizia ad imparare
look for a job
świadczenia dodatkowe
inizia ad imparare
fringe benefits
przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami
inizia ad imparare
interview applicants
wynagrodzenie za usługi
inizia ad imparare
fee
zarobki
inizia ad imparare
earnings
roczna premia
inizia ad imparare
annual bonus
premia
inizia ad imparare
bonus
szef
inizia ad imparare
boss
otrzymać wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
inizia ad imparare
get paid overtime
otrzymać wypłatę
inizia ad imparare
get paid
dostać podwyżkę
inizia ad imparare
get a pay rise
płacić
inizia ad imparare
pay
płaca
inizia ad imparare
pay
przyzwoita płaca
inizia ad imparare
decent pay
podwyżka wynagrodzenia
inizia ad imparare
pay rise
rozsądna płaca
inizia ad imparare
reasonable pay
wynagrodzenie za czas choroby
inizia ad imparare
sick pay
emerytura
inizia ad imparare
pension
zysk
inizia ad imparare
profit
pensja
inizia ad imparare
salary
konkurencyjne wynagrodzenie
inizia ad imparare
competitive salary
pensja początkowa
inizia ad imparare
starting salary
podatek
inizia ad imparare
tax
napiwek
inizia ad imparare
tip
płaca tygodniowa, dzienna lub godzinowa
inizia ad imparare
wages
płaca minimalna
inizia ad imparare
minimum wage
zarabiać
inizia ad imparare
earn
dochód
inizia ad imparare
income
kolega z pracy
inizia ad imparare
workmate
dyrektor generalny
inizia ad imparare
chief executive officer
pracownik
inizia ad imparare
employee
pracodawca
inizia ad imparare
employer
personel
inizia ad imparare
staff
pracownicy obsługi technicznej
inizia ad imparare
support staff
zespół
inizia ad imparare
team
członek zespołu
inizia ad imparare
team worker
pracownik fizyczny
inizia ad imparare
worker
pracownik fabryki
inizia ad imparare
factory worker
kariera zawodowa
inizia ad imparare
career
perspektywy rozwoju zawodowego
inizia ad imparare
career prospects
firma, przedsiębiorstwo
inizia ad imparare
company
termin wykonania zadania/pracy
inizia ad imparare
deadline
zatrudnienie
inizia ad imparare
employment
ciężka praca
inizia ad imparare
hard work
zarządzanie
inizia ad imparare
management
biuro
inizia ad imparare
office
przepracowanie
inizia ad imparare
overwork
sektor usług
inizia ad imparare
service sector
praca zespołowa
inizia ad imparare
teamwork
związek zawodowy
inizia ad imparare
trade union
warunki pracy
inizia ad imparare
working conditions
miejsce pracy
inizia ad imparare
workplace
pomagać, asystować komuś
inizia ad imparare
assist sb
zatrudniać
inizia ad imparare
employ
zarządzać
inizia ad imparare
manage
pracować
inizia ad imparare
work
być w pracy
inizia ad imparare
be at work
być w czymś dobrym
inizia ad imparare
be good at sth
pomagać, asystować komuś
inizia ad imparare
assist sb
kierować czymś
inizia ad imparare
be in charge of sth
być na dyżurze
inizia ad imparare
be on duty
strajkować
inizia ad imparare
be on strike
być czynnym (np. o sklepie)
inizia ad imparare
be open for business
być częścią zespołu
inizia ad imparare
be part of a team
byc punktualnym
inizia ad imparare
be punctual
być wykwalifikowanym
inizia ad imparare
be qualified
być odpowiedzialnym za kogoś/coś
inizia ad imparare
be responsible for sb/sth
prowadzić działalność gospodarczą
inizia ad imparare
be self-employed
awansować
inizia ad imparare
get promoted
odbić kartę zegarową przychodząc do pracy
inizia ad imparare
clock in/clock on
pracować z ludźmi
inizia ad imparare
deal with people
pracować ciężko cały dzień
inizia ad imparare
do a hard day's work
brać udział w szkoleniu
inizia ad imparare
take a training course
wykonywać dobrze swoją pracę
inizia ad imparare
do one's job well
pracować fizycznie
inizia ad imparare
do physical work
zarabiać na życie
inizia ad imparare
earn a living
pracować w nadgodzinach
inizia ad imparare
work overtime
dostać pracę
inizia ad imparare
get a job
pomagać komuś
inizia ad imparare
give sb a hand
rozpoczać strajk
inizia ad imparare
go on strike
iść do pracy
inizia ad imparare
go to work
płacić za godzinę pracy
inizia ad imparare
pay per hour
płacić za miesiąc pracy
inizia ad imparare
pay per month
płacić za tydzień pracy
inizia ad imparare
pay per week
prowadzić własną firmę
inizia ad imparare
run one's own business
założyć własną firmę
inizia ad imparare
start one's own business
przejmować od kogoś obowiązki
inizia ad imparare
take over duties from sb
pracować w zespole
inizia ad imparare
work in a team
pracować jako
inizia ad imparare
work as
pracować (w firmie/dla kogoś)
inizia ad imparare
work for (a company/a person)
pracować z domu
inizia ad imparare
work from home
ciężko pracować
inizia ad imparare
work hard
pracować wiele godzin dziennie
inizia ad imparare
work long hours
pracować samodzielnie
inizia ad imparare
work on one's own
pracować nad czymś
inizia ad imparare
work on sth
pracować na zmiany
inizia ad imparare
work/do shifts
pracować z zachowaniem terminów
inizia ad imparare
work to deadlines
pracować pod presją
inizia ad imparare
work under pressure
pracować z kimś
inizia ad imparare
work with someone
urlop
inizia ad imparare
holiday
dzień wolny od pracy
inizia ad imparare
bank holiday
urlop, zwolnienie
inizia ad imparare
leave
urlop macierzyński
inizia ad imparare
maternity leave
urlop płatny
inizia ad imparare
paid leave
zwolnienie lekarskie
inizia ad imparare
sick leave
być na zwolnieniu lekarskim
inizia ad imparare
be off sick
być na urlopie
inizia ad imparare
be on holiday
wziąć (tydzień) urlopu
inizia ad imparare
take (a week's) leave
wziąć dzień wolny
inizia ad imparare
take a day off work
kryzys gospodarczy
inizia ad imparare
economic crisis
zlikwidowanie miejsca pracy
inizia ad imparare
job losses
emeryt
inizia ad imparare
pensioner
emerytura
inizia ad imparare
retirement
wcześniejsza emerytura
inizia ad imparare
early retirement
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
wysokie bezrobocie
inizia ad imparare
high unemployment
niskie bezrobocie
inizia ad imparare
low unemployment
zasiłek dla bezrobotnych
inizia ad imparare
unemployment benefit
złożyć wypowiedzenie
inizia ad imparare
resign
odejść na emeryturę
inizia ad imparare
retire
być na zasiłku dla bezrobotnych
inizia ad imparare
be on the dole
zamknąć firmę
inizia ad imparare
close down a company
zwolnić kogoś z pracy
inizia ad imparare
fire sb
rzucić pracę
inizia ad imparare
quit one's job
zbankrutować
inizia ad imparare
go bankrupt
złożyć wypowiedzenie
inizia ad imparare
hand in one's resignation
odejść z pracy
inizia ad imparare
leave a job
stracić pracę
inizia ad imparare
lose one's job
zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów
inizia ad imparare
make sb redundant
opiekunka do dziecka
inizia ad imparare
babysitter
zbieranie owoców
inizia ad imparare
fruit picking
praca wakacyjna
inizia ad imparare
summer job
ratownik
inizia ad imparare
lifeguard
dostawca pizzy
inizia ad imparare
pizza delivery
praca sezonowa
inizia ad imparare
seasonal work
przewodnik
inizia ad imparare
tour guide
kierownik obozu wakacyjnego
inizia ad imparare
summer camp supervisor
wolontariat
inizia ad imparare
voluntary work

Devi essere accedere per pubblicare un commento.