słówka kartka z trójkątem

 0    22 schede    kamilmaludzinski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
czy byłaś wczoraj w pracy?
inizia ad imparare
were you yesterday at work?
co będziesz robić dziś w nocy
inizia ad imparare
What will you do tonight
on chce studiować zagranicą
inizia ad imparare
He wants to study abroad
on nie chciał mi pomóc
inizia ad imparare
He did not want to help me
tata chce żebym ugotował obiad
inizia ad imparare
Dad wants me to cooked dinner
co ty chcesz żebym zrobił
inizia ad imparare
What do you want me to do
czy mogę ci zaufać?
inizia ad imparare
Can I rely on you?
czy ty kiedyś lubiłaś gotować?
inizia ad imparare
did you use to like cooking
czy ty kiedykolwiek złożyłem skargę
inizia ad imparare
have you ever made a complaint
to dlatego napisałem skargę i oni poprawili błędy
inizia ad imparare
This is why I made a complaint and they corrected their mistake
czy możesz mi wysłać fakture?
inizia ad imparare
can you send me an invoice?
będę musiał znaleźć przepis na szarlotkę
inizia ad imparare
i will have to find a recipe for an apple pie
czy kasjerka dała ci już rachunek
inizia ad imparare
has seller given you the receipt yet
on wydaje się być miły
inizia ad imparare
he seems to be a nice
ona się bardzo zdenerwowała
inizia ad imparare
she got very upset
ja uważam cię za miłą i odpowiednią osobę
inizia ad imparare
I find you a nice and appopiate person
czy czy uważasz ją za miłą i odpowiednią osobę
inizia ad imparare
do you find him nice?
on odda ci pieniądze jak tylko wróci
inizia ad imparare
he will give back my money as soon as he comes back
ostatni obraz został właśnie sprzedany
inizia ad imparare
The last painting has just been sold
żeby zapobiec kradzieży nie możemy opuszczać kasy
inizia ad imparare
żeby zapobiec kradzieży nie możemy opusz in inglese
to prevent theft, we musn't leave the till
nie wolno mi było palić kiedy byłem mały
inizia ad imparare
I was not allowed to smoke when I was little
kiedy się podpiszesz możesz iść
inizia ad imparare
When you sign up you can go

Devi essere accedere per pubblicare un commento.