Słowka niemiecki - Arbeiten 02

 0    90 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
określenie zawodu
inizia ad imparare
die Stellenbezeichnung
opis pracy
inizia ad imparare
die Jobbenschreibung
potrzebować
inizia ad imparare
benötigen
wiek
inizia ad imparare
das Alter
być pełnoletnim
inizia ad imparare
volljährig sein
mieć poniżej 18 lat
inizia ad imparare
unter 18 sein
doświadczenie
inizia ad imparare
die Erfahrung
umiejętności językowe
inizia ad imparare
die Fremdsprachenkenntnisse
znać perfekcyjnie niemiecki
inizia ad imparare
perfekt Deutsch können
mówić płynnie
inizia ad imparare
fließend sprechen
w mowie i piśmie
inizia ad imparare
in Wort und Schrift
umiejętności podstawowe
inizia ad imparare
die Grundkenntnisse
podstawowa znajomość języka niemieckiego
inizia ad imparare
Grundkenntnisse in Deutsch
umiejętność obsługi komputera
inizia ad imparare
die Computerkenntnisse
mile widziany
inizia ad imparare
erwünscht
prawo jazdy
inizia ad imparare
der Führerschein
zaświadczenie o niekaralności
inizia ad imparare
ein einwandfreies Führungszeugnis
możliwość zamieszkania
inizia ad imparare
die Wohngelegenheit
na życzenie
inizia ad imparare
auf Wunsch
wyposażenie
inizia ad imparare
die Ausstattung
termin rozpoczęcia pracy
inizia ad imparare
der Eintrittstermin
według uzgodnienia
inizia ad imparare
nach Absprache
wynagrodzenie
inizia ad imparare
die Bezahlung
życiorys
inizia ad imparare
der Lebenslauf
napisać życiorys
inizia ad imparare
den Lebenslauf schreiben
podanie
inizia ad imparare
die Bewerbung
wysłać podanie
inizia ad imparare
die Bewerbung schicken
podanie za pomocą E-maila
inizia ad imparare
Bewerbung per E-Mail
warunki pracy
inizia ad imparare
Arbeitsbedingungen
czas pracy
inizia ad imparare
die Arbeitszeit
pracować popołudniami / przedpołudniami
inizia ad imparare
nachmittags, vormittags arbeiten
przez cały dzień pracy
inizia ad imparare
tagsüber
pracować pół dnia
inizia ad imparare
halbtags arbeiten
w różnych godzinach
inizia ad imparare
zu unterschiedlichen Zeiten
tygodniowy czas pracy wynosi
inizia ad imparare
die wöchentliche Arbeitszeit beträgt...
praca w niepełnym wymiarze godzin
inizia ad imparare
der Teilzeitjob
płaca
inizia ad imparare
der Verdienst
zarabiać
inizia ad imparare
verdienen
dobrze płatna praca
inizia ad imparare
eine gut bezahlte Arbeit
otrzymywać wynagrodzenie za godzinę
inizia ad imparare
einen Stundenlohn bekommen
napiwek
inizia ad imparare
das Trinkgeld
współpracownik
inizia ad imparare
der Mitarbeiter
pracodawca
inizia ad imparare
der Arbeitgeber
pracobiorca
inizia ad imparare
der Arbeitnehmer
pracować samodzielnie
inizia ad imparare
selbstständig arbeiten
pracować w zespole
inizia ad imparare
im Team arbeiten
pracować z wieloma interesującymi ludźmi
inizia ad imparare
mit vielen interessanten Leuten arbeiten
atmosfera w pracy
inizia ad imparare
die Arbeitsatmosphäre
stresujący
inizia ad imparare
stressig
pracować pod presją
inizia ad imparare
unter Druck arbeiten
pomagać sobie wzajemnie
inizia ad imparare
einander helfen
uczyć się od siebie
inizia ad imparare
voneinander lernen
rok między ukończeniem szkoły a rozpoczęciem studiów
inizia ad imparare
das Überbrückungsjahr
wypełnić obowiązek szkolny
inizia ad imparare
die Vollzeitschulpflicht erfüllen
nie umieć podjąć decyzji
inizia ad imparare
entscheidungsunfähig sein
pracować w ramach programy FSJ
inizia ad imparare
das FSJ ableisten
działać przy realizacji projektów
inizia ad imparare
bei Projekten mitwirken
zyskać wgląd w różne dziedziny zawodowe
inizia ad imparare
einen Einblick in verschiedene Berufsfelder gewinnen
zaangażować się społecznie
inizia ad imparare
sich sozial engagieren
zdobyć wiele kompetencji
inizia ad imparare
viele Kompetenzen erwerben
zdobyć dodatkowe kwalifikacje
inizia ad imparare
Zusatzqualifikationen erwerben
być pod opieką pedagogiczną
inizia ad imparare
pädagogisch betreut werden
poszerzać własne granice
inizia ad imparare
eigene Grenzen erweitern
pobyt za granicą
inizia ad imparare
Auslandsaufenthalt
dostać pozwolenie na pracę
inizia ad imparare
eine Arbeitserlaubnis bekommen
pracować jako au-pair
inizia ad imparare
als Au-pair arbeiten
dostać miejsce praktyki
inizia ad imparare
eine Praktikumstelle bekommen
pracować na czarno
inizia ad imparare
schwarz arbeiten
agencja pośrednicząca
inizia ad imparare
die Vermittlungsagentur
relacja z pobytu
inizia ad imparare
der Erfahrungsbericht
zbierać doświadczenia i wrażenia
inizia ad imparare
sammeln Erfahrungen und Eindrücke
zdobyć umiejętności
inizia ad imparare
Fähigkeiten erwerben
poznać swoje mocne i słabe strony
inizia ad imparare
seine Stärken und Schwächen kennen lernen
zmienić otoczenie
inizia ad imparare
das Lebensumfeld wechseln
chcieć coś przeżyć
inizia ad imparare
etwas erleben wollen
poznać kraj
inizia ad imparare
das Land erkunden
poznać interesujących ludzi
inizia ad imparare
interessante Leute kennen lernen
zawrzeć przyjaźnie
inizia ad imparare
Freundschaften schließen
zbierać pieniądze na
inizia ad imparare
Geld sammeln (für A)
uczyć się języków obcych w życiu codziennym
inizia ad imparare
Fremdsparachen im täglichen Leben erlernen
poznać inną kulturę
inizia ad imparare
eine andere Kultur kennen lernen
poznać inne przyzwyczajenia życiowe
inizia ad imparare
andere Lebensgewohnheiten kennen lernen
usamodzielnić się
inizia ad imparare
selbstständig werden
być niezależnym finansowo
inizia ad imparare
finanziell unabhängig sein
mieć własne pieniądze
inizia ad imparare
eigenes Geld haben
stać na własnych nogach
inizia ad imparare
auf eigenen Füßen stehen
rozwijać swoją osobowość
inizia ad imparare
die eigene Persönlichkeit weiterentwickeln
zyskać czas do zastanowienia
inizia ad imparare
Zeit zum Nachdenken gewinnen
podjąć studia za granicą
inizia ad imparare
das Studium im Ausland aufnehmen
mieć lepsze perspektywy na przyszłość
inizia ad imparare
bessere Perspektiven für die Zukunft haben

Devi essere accedere per pubblicare un commento.