speakout adv u.2

 0    62 schede    kosmopolitka2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to be over the hill
inizia ad imparare
być za starym (na coś)
go downhill
inizia ad imparare
pójść źle
find oneself at crossroads
inizia ad imparare
znaleźć się na rozdrożu
go far
inizia ad imparare
dojść daleko (osiągnąć sukces)
reach the peak
inizia ad imparare
osiągnąć szczyt
regurgitate
inizia ad imparare
odtworzyć bezmyślnie
to be hard to swallow
inizia ad imparare
być trudne do przełknięcia (zaakceptowania)
a half-baked idea
inizia ad imparare
nieprzemyślany pomysł
food for thought
inizia ad imparare
coś do przemyślenia
put time aside
inizia ad imparare
zarezerwować czas
leave on borrowed time
inizia ad imparare
jest bliski śmierci
to come under attack for something
inizia ad imparare
być atakowanym za coś
learn the ropes
inizia ad imparare
wyuczyć się (zawodu), wyszkolić się
trust my instinct
inizia ad imparare
zaufaj mojej intuicji
take advantage of opportunities
inizia ad imparare
skorzystać z możliwości
never give up
inizia ad imparare
nigdy się nie poddawaj
profound effect someone has on someone
inizia ad imparare
ktoś ma głęboki wpływ na kogoś
to be on a steep learning curve
inizia ad imparare
być w sytuacji szybkiego uczenia się
believe in yourself
inizia ad imparare
uwierzyć w siebie
preconception
inizia ad imparare
z góry wyrobiona opinia
dispel
inizia ad imparare
rozwiać
prejudice
inizia ad imparare
uprzedzenie
challenge the stereotypes
inizia ad imparare
kwestionować stereotypy
have second thoughts
inizia ad imparare
mieć wątpliwości
narrow-minded
inizia ad imparare
małostkowy
convincing
inizia ad imparare
przekonywający
contemplate doing sth
inizia ad imparare
rozważają zrobienie czegoś
nevertheless
inizia ad imparare
niemniej jednak
consequently
inizia ad imparare
więc
additionally
inizia ad imparare
dodatkowo
in addition to this
inizia ad imparare
Oprócz tego
in fact/ in reality
inizia ad imparare
w rzeczywistości (2 wyrażenia)
furthermore
inizia ad imparare
ponadto
likewise
inizia ad imparare
podobnie
on the contrary
inizia ad imparare
przeciwnie
conversely
inizia ad imparare
odwrotnie
thus
inizia ad imparare
tak więc
hence
inizia ad imparare
stąd
indeed
inizia ad imparare
rzeczywiście
accordingly
inizia ad imparare
odpowiednio
obviously
inizia ad imparare
oczywiście
play devil's advocate
inizia ad imparare
grać adwokata diabła
to speak your mind
inizia ad imparare
zmienić swoje zdanie po rozmyśle
sit on the fence
inizia ad imparare
miec trudności z podjęciem decyzji
beat about the bush
inizia ad imparare
mówić ogródkami
have an axe to grind
inizia ad imparare
być opiniotwórczym
debatable
inizia ad imparare
sporny
impartial
inizia ad imparare
bezstronny
side on one side or other
inizia ad imparare
określić sie po jednej lub po drugiej stronie
mouthpiece
inizia ad imparare
rzecznik
spouting
inizia ad imparare
paplanina
to get to the bottom of things
inizia ad imparare
dostać się do sedna rzeczy
dispassionate
inizia ad imparare
beznamiętny
make case for both side
inizia ad imparare
popierać obie strony
based
inizia ad imparare
stronniczy
libelled
inizia ad imparare
zniesławienie
libel trial
inizia ad imparare
podanie o zniesławienie
slant on it
inizia ad imparare
naginać fakty
have a vested interest
inizia ad imparare
mają życiowy interes
humble
inizia ad imparare
pokorny
for what it is worth
inizia ad imparare
za to, co warto
look at it this way
inizia ad imparare
spojrzeć na to w ten sposób,

Devi essere accedere per pubblicare un commento.