Szkolna codzieność

 0    35 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nieobecny
inizia ad imparare
absent
tyran
Małe dzieci mogą się wystraszyć, gdy starsze dzieci terroryzują je na placu zabaw.
inizia ad imparare
bully
Little children can be scared when bigger children bully them in the playground.
obowiązkowe
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
inizia ad imparare
compulsory / obligatory
The course was compulsory, so John had to take it.
program nauczania
Będziemy musieli zmienić program.
inizia ad imparare
curriculum
We will have to change the curriculum.
stopa absencji
inizia ad imparare
absenteeism rate
zgromadzenie
inizia ad imparare
assembly
wagarować
inizia ad imparare
cut classes, play truant
zatrzymanie "koza"
inizia ad imparare
detention
wykonać zadanie
inizia ad imparare
do an assignment
fałszować
inizia ad imparare
forge
wolny termin" okienko"
inizia ad imparare
free period
prowadzić badania/zbierać informacje
W tym tygodniu ma zamiar zebrać informacje do raportu.
inizia ad imparare
do research
This week I'm going to do research for a report.
zawieszony
inizia ad imparare
get suspended
dać prezentację
inizia ad imparare
give presentation
opuścić lekcje
inizia ad imparare
miss lessons /skip classes
były uczeń
inizia ad imparare
old student
przedmiotów fakultatywnych
inizia ad imparare
optional subjects
prześcignąć innym
inizia ad imparare
outperform the others
lunch na wynos (np. kanapki do szkoły)
inizia ad imparare
packed lunch
zwrócić uwagę na zajęciach i robić notatki
inizia ad imparare
pay attention in classes and take notes
strój gimnastyczny
inizia ad imparare
PE kit
obecny, prezentować
Jestem obecny.
inizia ad imparare
present
I'm present.
Ceremonia wręczenia nagród
inizia ad imparare
prize-giving ceremony
terminowość
inizia ad imparare
punctuality
podnieść problem
inizia ad imparare
raise a problem
samodyscyplina
inizia ad imparare
self- discipline
zadawać pracę
inizia ad imparare
set work
zwolnienie lekarskie
inizia ad imparare
sick note
walczyć, aby zrozumieć,
inizia ad imparare
struggle to understand
wziąć rok przerwy
inizia ad imparare
take a gap year
sprawdzić obecność
inizia ad imparare
take the register
wziąć wolne
inizia ad imparare
take time off
semestr
inizia ad imparare
term
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
samouczek, konsultacje
inizia ad imparare
tutorial

Devi essere accedere per pubblicare un commento.