test dział 3

 0    271 schede    Polcia_
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
plastyka
inizia ad imparare
art
biologia
inizia ad imparare
biology
zarządzanie i administracja
inizia ad imparare
business studies
chemia
inizia ad imparare
chemistry
obywatelstwo, WOS
inizia ad imparare
citizenship
zajęcia teatralne
inizia ad imparare
drama
literatura angielska
inizia ad imparare
English literature
historia
inizia ad imparare
history
matematyka
inizia ad imparare
maths
fizyka
inizia ad imparare
physics
edukacja osobowosciowa, społeczna i zdrowotna
inizia ad imparare
PSHE
sala wykładowa
inizia ad imparare
auditorium
teren szkoły
inizia ad imparare
school grounds
zadanie
inizia ad imparare
assignment
zostawanie za kare po lekcjach (?)
inizia ad imparare
detention
egzamin wstępny
inizia ad imparare
entrance exam
egzamin próbny
inizia ad imparare
mock exam
odpytywanie, sprawdzanie obecności
inizia ad imparare
roll (call)
apel ?
inizia ad imparare
school assembly
uczestniczyć (w zajęciach) ?
inizia ad imparare
attend (class)
przyciągać (czyjąś uwagę) ?
inizia ad imparare
attract (somebody's attention)
oszukiwać, ściągać ???
inizia ad imparare
cheat
obalać, nie zdać (egzamin) ?
inizia ad imparare
fail (an exam)
poprawiać, powtarzać (egzamin)?
inizia ad imparare
resit (an exam)
poprawiać (egzamin) ?
inizia ad imparare
retake (an exam)
opuścić (zajęcia)
inizia ad imparare
skip (a lesson)
przygotowywać się (do egzaminu) ??
inizia ad imparare
study (for an exam)
oddać (wypracowanie) ??
inizia ad imparare
submit (an essay)
nadążać ?
inizia ad imparare
catch up
rzucić (szkołę) ??
inizia ad imparare
drop out (of school)
mieć zaległości (w zajęciach szkolnych)
inizia ad imparare
fall behind (with schoolwork)
wpaść (w długi) ????
inizia ad imparare
get into (debt)
oddać (zadanie) ??
inizia ad imparare
hand in (assignment)
być na bieżąco (z Kardashians) ????
inizia ad imparare
keep up (with Kardashians)
przejrzeć (notatki) ??
inizia ad imparare
look over (notes)
wyszukiwać, sprawdzić coś (w słowniku)
inizia ad imparare
look something up
uzyskać (pozyczkę) ???
inizia ad imparare
take out (a loan)
opieprzyć
inizia ad imparare
tell of
pojawić się
inizia ad imparare
turn up
przedszkole
inizia ad imparare
pre-school
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
primary school
szkoła średnia
inizia ad imparare
secondary school
podyplomowy ??
inizia ad imparare
postgraduate
licencjat
inizia ad imparare
undergraduate
wykształcenie wyższe ?
inizia ad imparare
tertiary education
tertiary education
inizia ad imparare
university education
hand in
inizia ad imparare
submit
certyfikat
inizia ad imparare
certificate
stopień, tytuł
inizia ad imparare
degree
dyplom
inizia ad imparare
diploma
wydatki
inizia ad imparare
expenses
opłaty, czesne
inizia ad imparare
fees
wsparcie finansowe ???
inizia ad imparare
financial support
uroczystość wręczenia dyplomów
inizia ad imparare
graduation ceremony
wyróżnienie
inizia ad imparare
honours
raty
inizia ad imparare
instalments
staż
inizia ad imparare
internship
nauka na odległość
inizia ad imparare
long-distance learning
jednorazowa wpłata lub wypłata
inizia ad imparare
lump sum
magister
inizia ad imparare
master
okres
inizia ad imparare
period
kurs powtórkowy
inizia ad imparare
refresher course
opłata wpisowa
inizia ad imparare
registration fee
stypendium naukowe
inizia ad imparare
scholarship
student ostatniego roku
inizia ad imparare
senior
pożyczka studencka
inizia ad imparare
student loan
semestr
inizia ad imparare
term
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
czesne
inizia ad imparare
tuition
fees
inizia ad imparare
tuition
nadać (tytuł)
inizia ad imparare
award (a degree)
naliczyc (opłaty)
inizia ad imparare
charge (fees)
finansować (studia)
inizia ad imparare
finance (studies)
upoważniony
inizia ad imparare
entitled
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
learn by heart
udzielić potrzebnych informacji
inizia ad imparare
provide the required details
ściąga
inizia ad imparare
crib
wyrzucić (ze szkoly)
inizia ad imparare
expel (from school)
wiersz
inizia ad imparare
poem
egzaminy z wcześniejszych lat
inizia ad imparare
past papers
nauki ścisłe
inizia ad imparare
sciences
sprawdzić coś
inizia ad imparare
look it up
świadectwo, dzienniczek
inizia ad imparare
report card
spóźnić się
inizia ad imparare
be late
pojawić się późno
inizia ad imparare
turn up late
przyjechać późno
inizia ad imparare
arrive late
prowadzić badania/zbierać informacje
inizia ad imparare
do research
ocenić wypracowanie
inizia ad imparare
mark an essay
zostać wyzuconym (ze szkoly)
inizia ad imparare
drop out of (school)
rzucić (szkołę)
inizia ad imparare
leave (school)
egzaminy panstwowe
inizia ad imparare
national exams
szkoła średnia dla licealistów, którzy zostają w szkole po 16 roku, zakończona maturą
inizia ad imparare
sixth form college
studia wyższe
inizia ad imparare
higher education
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
gimnazjum
inizia ad imparare
junior high school
szkoła zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
technikum
inizia ad imparare
technical school
podchodzić do matury
inizia ad imparare
sit the Matura exams
przedszkole
inizia ad imparare
kindergarden
kindergarden
inizia ad imparare
pre-school
żłobek
inizia ad imparare
nursery
uczeń
inizia ad imparare
pupil
oddalone
inizia ad imparare
remote
stypendium
inizia ad imparare
bursary
(stopien) licencjacki
inizia ad imparare
bachelor (degree)
ocena
inizia ad imparare
mark
awansować
inizia ad imparare
advance
nagroda
inizia ad imparare
award
przyznać
inizia ad imparare
award
przydzielać
inizia ad imparare
assign
pożyczka, dług
inizia ad imparare
loan
dług
inizia ad imparare
debt
loan
inizia ad imparare
debt
praca na część etatu
inizia ad imparare
part-time job
przerwa
inizia ad imparare
break
podzielony
inizia ad imparare
divided
bryła
inizia ad imparare
lump
aplikacja
inizia ad imparare
application form
upoważniać
inizia ad imparare
entitle
lokalny / miejscowy
inizia ad imparare
local
niezbedny
inizia ad imparare
require
poddawać się
inizia ad imparare
submit
władza / autorytet
inizia ad imparare
authority
zapewniać
inizia ad imparare
provide
ilość
inizia ad imparare
amount
przyczynić się, dokładać
inizia ad imparare
contribute
składka / wkład / udział
inizia ad imparare
contribution
zorganizować
inizia ad imparare
arrange
rata
inizia ad imparare
instalment
okazja / możliwość
inizia ad imparare
opportunity
zagraniczny, obcy
inizia ad imparare
foreign
uruchomiony
inizia ad imparare
launched
umożliwiać
inizia ad imparare
enable
zagranica
inizia ad imparare
abroad
schemat, plan, projekt
inizia ad imparare
scheme
różnorodny, rozmaity
inizia ad imparare
various
zawierać
inizia ad imparare
include
wizytówka
inizia ad imparare
flagship
odpowiedni, właściwy
inizia ad imparare
appropriate
popierać, wspierać
inizia ad imparare
encourage
wsparcie
inizia ad imparare
support
fundusz
inizia ad imparare
fund
personel, kadra pedagogiczna
inizia ad imparare
staff
rozległy, obszerny
inizia ad imparare
vast
większość
inizia ad imparare
majority
Zdecydowana większość
inizia ad imparare
vast majority
aktualny
inizia ad imparare
current
stale / wciąż
inizia ad imparare
constantly
zatwierdzać
inizia ad imparare
validate
pewny
inizia ad imparare
certain
stypendium
inizia ad imparare
grant
przywilej
inizia ad imparare
privilege
uczony, naukowiec
inizia ad imparare
scholar
doświadczenia
inizia ad imparare
experiance
niewątpliwie
inizia ad imparare
undoubtedly
samodzielność, niezależność
inizia ad imparare
self-reliance
wymiana
inizia ad imparare
exchange
wybór / opcja
inizia ad imparare
option
objąć
inizia ad imparare
embrace
kręgosłup
inizia ad imparare
backbone
siła
inizia ad imparare
backbone
backbone
inizia ad imparare
main point
nadający się, odpowiedni
inizia ad imparare
eligible
uczestniczyć
inizia ad imparare
participate
zasiłek
inizia ad imparare
benefit
wszyscy w szkole
inizia ad imparare
staff members
umiejętności językowe
inizia ad imparare
language skills
popular
inizia ad imparare
academic career
wealthy
inizia ad imparare
financially privileged
odpowiedni
inizia ad imparare
suitable
odpowiedni
inizia ad imparare
appropriate
suitable
inizia ad imparare
appropriate
scholars
inizia ad imparare
students
uczniowie
inizia ad imparare
scholars
kosmita, obcy
inizia ad imparare
alien
alien
inizia ad imparare
foreign
ilość, suma
inizia ad imparare
amount
amount of money given for education purposes
inizia ad imparare
grant
cel
inizia ad imparare
purpose
zatwierdzić, legalizować
inizia ad imparare
validate
choices
inizia ad imparare
validated
internship
inizia ad imparare
practical training for students
staff
inizia ad imparare
workers
niepodległość
inizia ad imparare
independence
independence
inizia ad imparare
self-reliance
strongest part
inizia ad imparare
backbone
programme
inizia ad imparare
scheme
academic
inizia ad imparare
members of a university
upoważnić, włączyć
inizia ad imparare
enable
przyjmować
inizia ad imparare
embrace
promować
inizia ad imparare
promote
lansować, wypuszczać
inizia ad imparare
launch
ulepszyć
inizia ad imparare
enrich
odkryc, ufundować
inizia ad imparare
fund
pewny
inizia ad imparare
certain
skłonny
inizia ad imparare
willing
pozwolić sobie
inizia ad imparare
afford
wyruszyć, udać się
inizia ad imparare
head off
zapisać się
inizia ad imparare
sign up
oznaczać
inizia ad imparare
stand for
Uniwersytet ten został nazwany na cześć założyciela
inizia ad imparare
this university is named after its founder
program sięga 1876
inizia ad imparare
the programme dates back to 1876
odmawiać
inizia ad imparare
refuse
właściwy
inizia ad imparare
proper
odpowiednio przygotować
inizia ad imparare
prepare properly
Inteligencja
inizia ad imparare
Intelligence
cały
inizia ad imparare
entire
cenny
inizia ad imparare
valuable
wątpliwość
inizia ad imparare
doubt
przyzwyczaić
inizia ad imparare
accustom
zdobyć
inizia ad imparare
gain
przysługa
inizia ad imparare
favour
zasiłek
inizia ad imparare
benefit
zarobek
inizia ad imparare
profit
obecnie, wspolczesnie
inizia ad imparare
nowadays
znaczący
inizia ad imparare
significant
wzrost, przyrost, rozwoj
inizia ad imparare
increase
korzyść, zaleta
inizia ad imparare
advantage
wada
inizia ad imparare
disadvantage
szeroki
inizia ad imparare
broad
perspektywy
inizia ad imparare
outlook
dojrzały
inizia ad imparare
mature
niezależny
inizia ad imparare
autonomous
dziedzina
inizia ad imparare
domain
absolwent
inizia ad imparare
graduate
przeciwko
inizia ad imparare
against
usprawiedliwienie, za
inizia ad imparare
justification
opowiada się za
inizia ad imparare
are in favour
przekonany
inizia ad imparare
convinced
Niemniej jednak
inizia ad imparare
nevertheless
chociaż
inizia ad imparare
even though
dodatkowa zaleta
inizia ad imparare
additional advantage
mimo
inizia ad imparare
despite
ponad to
inizia ad imparare
besides
pomimo
inizia ad imparare
in spite
in spite
inizia ad imparare
despite
tempo
inizia ad imparare
pace
przygotowany / wykwalifikowany
inizia ad imparare
qualified
niedostateczny
inizia ad imparare
insufficient
stolowka
inizia ad imparare
canteen
zaklopotanie
inizia ad imparare
perplexities
wahanie, niepewność
inizia ad imparare
hesitation
błagać, bronić się
inizia ad imparare
pleade
mądrzejszy
inizia ad imparare
wiser
niemądry, glupi
inizia ad imparare
silly
chętnie, niecierpliwie
inizia ad imparare
eagerly
zawstydzony
inizia ad imparare
ashamed
niechęć
inizia ad imparare
reluctance
nieśmiało
inizia ad imparare
timidly
rezerwa, dystans
inizia ad imparare
reserve
bogaty, kwitnący
inizia ad imparare
prosperous
kwitnac, prosperowac
inizia ad imparare
thriving
wycierać
inizia ad imparare
wiping
ogromny, majestatyczny
inizia ad imparare
immense
mieszkańcy
inizia ad imparare
inhabitants
pozór, spostrzezenie
inizia ad imparare
remark
dawno
inizia ad imparare
upon
jąkanie
inizia ad imparare
stuttering
światowy
inizia ad imparare
worldwide
dane
inizia ad imparare
data
oszustwo
inizia ad imparare
cheating
zapaśnik
inizia ad imparare
wrestler
agent nieruchomości
inizia ad imparare
estate agent
konwencjonalny
inizia ad imparare
conventional
mądrość
inizia ad imparare
wisdom
baza
inizia ad imparare
root
Zachęta
inizia ad imparare
incentives
wątpliwy, podejrzliwy
inizia ad imparare
dubious
dalszy ciąg, kontynuacja
inizia ad imparare
sequel
dowód, dane
inizia ad imparare
evidence
zdobycz, chwytac
inizia ad imparare
capture

Devi essere accedere per pubblicare un commento.