the age of consent

 0    35 schede    klaramajcher
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pierdl, kić, pudło - nieformalnie: więzienie
inizia ad imparare
slammer
zgwałcenie
inizia ad imparare
rape
partner seksualny
inizia ad imparare
sexual partner
uprawiać seks
inizia ad imparare
to have sex, to make love
odbywać stosunek płciowy
inizia ad imparare
to have sexual intercourse
wymuszone relacje o charakterze seksualnym
inizia ad imparare
non-consensual sexual relations
trądzik
inizia ad imparare
acne
partner seksualny
inizia ad imparare
sexual partner
wiek, w którym można udzielić zgody na współżycie płciowe
inizia ad imparare
the age of consent
prawo dokonuje podstawowego rozróżnienia
inizia ad imparare
the law makes a basic distinction between
zgwałcić
inizia ad imparare
to rape
odbywać stosunek płciowy
inizia ad imparare
to have sexual intercourse
wymuszone relacje o charakterze seksualnym
inizia ad imparare
non-consensual sexual relations
prawo zakłada, że małoletni nie może wyrazić zgody na czynność o charakterze seksualnym
inizia ad imparare
the law assumes that minors are incapable of consenting to sexual activity
złożyć doniesienie (o przestępstwie) na policji
inizia ad imparare
to file a report with the police
bliskość wieku
inizia ad imparare
closeness of ages; proximity in age
pozytywna obrona
inizia ad imparare
affirmative defense
zabezpieczyć przed czymś
inizia ad imparare
to insulate from sth
czynnik, okoliczność łagodząca
inizia ad imparare
mitigating factor, circumstance
obojętny pod względem prawnym
inizia ad imparare
legally irrelevant
Ustawa zakłada, że ​​osoby niepełnoletnie nie są zdolne do wyrażenia zgody na aktywność seksualną
inizia ad imparare
The law assumes that minors are incapable of consenting to sexual activity
występek
inizia ad imparare
misdemeanor
skazany
inizia ad imparare
a convict
popełnić przestępstwo (np.)
inizia ad imparare
to commit sth.
Prawo zakłada, że małoletni nie może wyrazić zgody na czynność o charakterze seksualnym
inizia ad imparare
the law assumes that the minors are incapable of consenting to sexual activity
zastrzeżenie
inizia ad imparare
caveat
naraża na karę pozbawienia wolności
inizia ad imparare
it exposes him to prison
powaga, ciężar gatunkowy przestępstwa
inizia ad imparare
severity of crime
przestępstwo
inizia ad imparare
crime, offense
zbrodnia
inizia ad imparare
felony
występek
inizia ad imparare
misdemeanor
postawić komuś zarzut jakiegoś przestępstwa
inizia ad imparare
to charge sb. with sth
skazać kogoś. na coś
inizia ad imparare
to sentence sb. to sth.
skazany na
inizia ad imparare
convicted of sth
skazany
inizia ad imparare
a convict

Devi essere accedere per pubblicare un commento.