TOP 100 dat w historii Polski

 0    100 schede    violetta007
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
chrzest Polski
inizia ad imparare
966
Pierwsze biskupstwo w Poznaniu
inizia ad imparare
968
bitwa pod Cedynią
inizia ad imparare
972
Wydanie Dagome Iudex
inizia ad imparare
991
Śmierć Mieszka I
inizia ad imparare
992
Misja św. Wojciecha
inizia ad imparare
997
zjazd w Gnieźnie
inizia ad imparare
1000
Pokój w Budziszynie
inizia ad imparare
1018
Koronacja Bolesława Chrobrego
inizia ad imparare
1025
Koronacja Bolesława Śmiałego
inizia ad imparare
1076
Obrona Głogowa
inizia ad imparare
1109
śmierć Bolesława Krzywoustego - początek Polski dzielnicowej
inizia ad imparare
1138
sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
inizia ad imparare
1226
Zjazd w Gąsawie
inizia ad imparare
1227
najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
inizia ad imparare
1241
Koronacja Władysawa Łokietka
inizia ad imparare
1320
początek wojny z Zakonem Krzyżackim
inizia ad imparare
1327
bitwa pod Płowcami - zwycięstwo Polski nad Krzyżakami
inizia ad imparare
1331
zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia sporu z Krzyżakami
inizia ad imparare
1335
zawarcie pokoju w Kaliszu między Kazimierzem Wielkim a Zakonem Krzyżackim
inizia ad imparare
1343
Założenie Akademi Krakowskiej
inizia ad imparare
1364
Śmierć Kazimierza Wielkiego, koniec dynastii Piastów na tronie Polski
inizia ad imparare
1370
Przywilej Koszycki
inizia ad imparare
1374
Unia w Krewie z Litwą
inizia ad imparare
1385
Koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski
inizia ad imparare
1386
unia wileńsko-radomska
inizia ad imparare
1401
wojna z Zakonem Krzyżackim zakończona I pokojem w Toruniu
inizia ad imparare
1409 –1411
bitwa pod Grunwaldem
inizia ad imparare
15 lipca 1410
unia horodelska
inizia ad imparare
1413
bitwa pod Warną
inizia ad imparare
1444
wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
inizia ad imparare
1454 –1466
bitwa pod Chojnicami z Krzyżakami (wygrana krzyżaków)
inizia ad imparare
1454
II pokój w Toruniu
inizia ad imparare
1466
Przywilej Nihil Novi
inizia ad imparare
1505
układ wiedeński między Jagiellonami a Habsburgami
inizia ad imparare
1515
Hołd pruski - Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
inizia ad imparare
1525
"O obrotach sfer niebieskich" traktat Mikołaja Kopernika wydany w Norymberdze
inizia ad imparare
1543
Unia lubelska z Litwą
inizia ad imparare
1569
ugoda sandomierska
inizia ad imparare
1570
konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
inizia ad imparare
1573
przeniesienie stolicy do Warszawy i Unia brzeska - połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
inizia ad imparare
1596
bitwa pod Kircholmem
inizia ad imparare
1605
wojna trzydziestoletnia
inizia ad imparare
1618 –1648
klęska pod Cecorą
inizia ad imparare
1620
bitwa morska pod Oliwą
inizia ad imparare
1627
rozejm w Altmarku (Starym Targu)
inizia ad imparare
1629
powstanie Chmielnickiego
inizia ad imparare
1648
Potop Szwedzki - II wojna północna
inizia ad imparare
1655
bitwa pod Warką, pierwsza zwycięska bitwa w czasie potopu szwedzkiego
inizia ad imparare
1656
najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
inizia ad imparare
1672
zwycięstwo pod Chocimiem
inizia ad imparare
1673
odsiecz wiedeńska
inizia ad imparare
1683
pokój w Karłowicach, zakończenie wojny pomiędzy Ligą Świętą a Imperium Osmańskim
inizia ad imparare
1699
Sejm Niemy
inizia ad imparare
1717
Konfederacja barska
inizia ad imparare
1768 – 1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
inizia ad imparare
1772
Sejm Wielki
inizia ad imparare
1788 – 1792
uchwalenie Konstytucji 3 Maja
inizia ad imparare
1791
Konfederacja targowicka
inizia ad imparare
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy
inizia ad imparare
1793
Powstanie kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami
inizia ad imparare
1794
III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy w...
inizia ad imparare
1795
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
inizia ad imparare
1797
utworzenie Księstwa Warszawskiego
inizia ad imparare
1807
utworzenie Królestwa Polskiego
inizia ad imparare
1815
wybuch Powstania listopadowego
inizia ad imparare
29/30 listopada 1830
wybuch Powstania krakowskiego
inizia ad imparare
1846
wybuch Powstania styczniowego
inizia ad imparare
22 stycznia 1863
I wojna światowa
inizia ad imparare
1914-1918
utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudskiego
inizia ad imparare
1914
odzyskanie niepodległości przez Polskę
inizia ad imparare
11 listopada 1918
uchwalenie Małej Konstytucji
inizia ad imparare
1919
wojna polsko-bolszewicka
inizia ad imparare
1919-1921
bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
inizia ad imparare
12-15 sierpnia 1920
Konstytucja Marcowa
inizia ad imparare
1921
bitwa pod Kłuszynem pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego
inizia ad imparare
1610
Przewrót majowy
inizia ad imparare
1926
II wojna światowa
inizia ad imparare
1939-1945
powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
inizia ad imparare
1940-1945
Pokój w Oliwie
inizia ad imparare
1660
I wojna północna - wojna o Inflanty między Polską, Rosją i Szwecją
inizia ad imparare
1563-1570
powstanie w getcie warszawskim
inizia ad imparare
kwiecień 1943
wybuch Powstania Warszawskiego
inizia ad imparare
1 sierpnia 1944
Rokosz Zebrzydowskiego - kres ruchu egzekucyjnego
inizia ad imparare
1606-1609
okres stalinizmu w Polsce
inizia ad imparare
1945 – 1953
powstanie NSZZ Solidarność
inizia ad imparare
1980
stan wojenny w Polsce
inizia ad imparare
13 grudnia 1981 - 22 lipca 1983
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych, Wojciech Jaruzelski zostaje prezydentem
inizia ad imparare
1989
wstąpienie Polski do NATO
inizia ad imparare
12 marca 1999
wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
inizia ad imparare
1 maja 2004
proces Filomatów i Filaretów
inizia ad imparare
1824
Rabacja galicyjska (Jakub Szela)
inizia ad imparare
1846
Obrona Westerplatte
inizia ad imparare
1-7 września 1939
zbrodnia katyńska
inizia ad imparare
1940
strajk uczniów we Wrześni
inizia ad imparare
1901-1902
Bitwa pod Bzurą
inizia ad imparare
9-21 września 1939
strajk w Poznaniu, Poznański Czerwiec
inizia ad imparare
28 czerwca 1956
założenie Szkoły Rycerskiej
inizia ad imparare
1765
powołanie Komisji Edukacji Narodowej
inizia ad imparare
1773
wojna polsko-szwedzka o Inflanty i tron szwedzki
inizia ad imparare
1600-1611

Devi essere accedere per pubblicare un commento.