Traveling with children

 0    13 schede    albertdabal3
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
szansa
Daj mi jeszcze jedną szansę.
inizia ad imparare
chance
Give me one more chance.
razem
Nie zsumowałeś wszystkiego razem.
inizia ad imparare
together
You haven't added all the figures together.
w czasie, podczas, w trakcie
Posprzątam to w trakcie przerwy.
inizia ad imparare
during
I'll have this cleaned up during my break.
powalić
Jeśli nie dasz mi tego batonika, powalę cię na ziemię!
inizia ad imparare
fell
If you don't give me that chocolate bar, I'm going to tackle you to the ground.
wybierać
Wybrałeś już?
inizia ad imparare
choose
Have you already chosen?
przykład
Czy mógłbyś podać mi przykład?
inizia ad imparare
example
Could you give me an example?
cyrk
Dzieci uwielbiają oglądać zwierzęta w cyrku.
inizia ad imparare
circus
Children love watching animals at the circus.
wyczerpujący
Mój program treningowy jest wyczerpujący, ale pomaga mi stracić na wadze.
inizia ad imparare
exhausting
My exercise routine is strenuous but it helps me lose weight.
siedzenie
To siedzenie jest już zajęte.
inizia ad imparare
seat
This seat is already taken.
przyjemny
Co za przyjemny dzień!
inizia ad imparare
pleasant
What a pleasant day!
wciąż, nieruchomy
Czy możesz stanąć nieruchomo?
inizia ad imparare
still
Can you stand still?
lubić, czerpać przyjemność
Naprawdę przyjemnie mi się z tobą rozmawiało.
inizia ad imparare
enjoy
I really enjoyed talking with you.
kochanie
Kochanie, widziałaś mój granatowy garnitur?
inizia ad imparare
sweetheart
Honeybunch, have you seen my navy blue suit?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.