Travelling and transport pol-ang

 0    88 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
krótki wypad za miasto
inizia ad imparare
A CITY BREAK
Kwitnąca stolica
inizia ad imparare
THRIVING/FLOURISHING (CAPITAL CITY)
Niezwykle różnorodna architektura
inizia ad imparare
REMARKABLY DIVERSE ARCHITECTURE
Nietknięte przez (II wojnę światową)
inizia ad imparare
UNTOUCHED BY (THE SECOND WORLD WAR)
przechodzić renowację
inizia ad imparare
TO UNDERGO RESTORATION
Zrelaksować się
inizia ad imparare
TO UNWIND = TO RELAX = TO CHILL OUT
ładować baterię
inizia ad imparare
TO RECHARGE ONE’S BATTERIES
Leniuchować
inizia ad imparare
TO LAZE AROUND
napawać się atmosferą
inizia ad imparare
TO SOAK UP THE ATMOSPHERE/ THE SUN
iść na przechadzkę po mieście
inizia ad imparare
TO GO FOR A WANDER (AROUND THE TOWN)
miasto zachowało swój urok
inizia ad imparare
THE TOWN RETAINED ITS CHARM
poza utartymi ścieżkami
inizia ad imparare
OFF THE BEATEN TRACK
Długa wędrówka
inizia ad imparare
A TREK
Unikalne doświadczenie
inizia ad imparare
A UNIQUE EXPERIENCE
uciec od wszystkiego
inizia ad imparare
TO GET AWAY FROM IT ALL
rzadka okazja do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
TO HAVE A RARE OPORTUNITY TO DO STH
odosobniona część Polski
inizia ad imparare
A REMOTE PART (OF RURAL POLAND)
nienaruszona
inizia ad imparare
UNSPOILT
wpłacić kaucję
inizia ad imparare
TO PAY A RETURNABLE DEPOSIT
pokryć szkody
inizia ad imparare
TO COVER DAMAGES
zmienić biegi
inizia ad imparare
TO CHANGE GEARS
uruchomić silnik
inizia ad imparare
TO GET THE ENGINE STARTED
sprzęt do zachowania bezpieczeństwa
inizia ad imparare
SAFETY EQUIPMENT
nadepnąć hamulec
inizia ad imparare
TO PUT THE BRAKE ON
tam jest przeciek w Baku
inizia ad imparare
THERE IS A LEAK IN THE TANK
wgnieść samochód
inizia ad imparare
TO DENT A CAR
przeczytać drobnym drukiem
inizia ad imparare
TO READ THE SMALL PRINT
utrzymany w dobrym stanie
inizia ad imparare
WELL MAINTAINED
obciążać kosztami
inizia ad imparare
TO CHARGE SB
To nie przemawia do mnie.
inizia ad imparare
IT DOESN’T APPEAL TO ME.
MOJE MARZENIA SIĘ SPEŁNIŁY.
inizia ad imparare
MY DREAM CAME TRUE.
Wynająć samochód
inizia ad imparare
TO HIRE A CAR
Wyboista droga
inizia ad imparare
BUMPY RIDE
Popadać w ruinę
inizia ad imparare
TO FALL INTO DISREPAIR
lata świetności
inizia ad imparare
PEAK YEARS
pustkowie
inizia ad imparare
DESOLATE SCENERY
droga wyłączona z użytku
inizia ad imparare
THE ROAD IS NO LONGER IN USE
stworzyć silną więź
inizia ad imparare
TO FORM A STRONG BOND
podążać za kimś jak stado owiec
inizia ad imparare
TO FOLLOW SB LIKE A HERD OF SHEEP
nietknięty nowoczesnością
inizia ad imparare
UNTOUCHED BY THE MODERN WORLD
zamarznąć na śmierć
inizia ad imparare
TO FREEZE TO DEATH
wyruszyć w podróż
inizia ad imparare
TO EMBARK ON THE JOURNEY
wyruszyć wystartować
inizia ad imparare
TO SET OFF
zdystansować się
inizia ad imparare
TO PUT THINGS INTO PERSPECTIVE
czuć się odświeżonym
inizia ad imparare
TO FEEL REFRESHED
odcisk
inizia ad imparare
BLISTERS
krótka Rada
inizia ad imparare
A WORD OF ADVICE
unik
inizia ad imparare
TO SWERVE
przejechać kogoś
inizia ad imparare
TO RUN SB OVER
wyprzedzić kogoś
inizia ad imparare
TO OVERTAKE SB
samochód zajechał drogę
inizia ad imparare
TO GET CUT UP another car
zajechać komuś drogę
inizia ad imparare
TO CUT SB UP
przejechać na czerwonym świetle
inizia ad imparare
TO GO THROUGH THE RED LIGHT
migać światłami
inizia ad imparare
TO FLASH THE LIGHTS
dostać zdjęcie z fotoradaru
inizia ad imparare
TO GET FLASHED BY THE SPEED CAMERA
przesadzone
inizia ad imparare
OVER-THE-TOP
trąbić na ludzi
inizia ad imparare
TO SOUND A HORN AT PEOPLE
Niedobór miejsc parkingowych
inizia ad imparare
THE SHORTAGE OF PARKING SPACES
źle skoordynowany transport publiczny
inizia ad imparare
BADLY CO-ORDINATED (PUBLIC TRANSPORT)
wprowadzić opłatę na pojazdy
inizia ad imparare
TO INTRODUCE A CHARGE FOR VEHICLES
niezbyt odległa przyszłość
inizia ad imparare
NOT-TOO-DISTANT FUTURE
zorganizowane wakacje
inizia ad imparare
A PACKAGE HOLIDAY
trasa podróży
inizia ad imparare
ITINERARY
zabukować lot
inizia ad imparare
TO BOOK A FLIGHT
robić coś na poczekaniu
inizia ad imparare
DO AS YOU GO
wykupić ubezpieczenie
inizia ad imparare
TO TAKE OUT INSURANCE
nie sprostać czyimś oczekiwaniom
inizia ad imparare
IT DIDN'T LIVE UP TO SB’S EXPECTATIONS
osoba która chomikuje
inizia ad imparare
A HOARDER
nudny
inizia ad imparare
DREARY (DULLY)
Poszukiwacz mocnych wrażeń
inizia ad imparare
A THRILL-SEEKER
szukać mocnych wrażeń
inizia ad imparare
TO SEEK THRILLS
stały bywalec
inizia ad imparare
A FREQUENTER
ZAGROŻONE GATUNKI
inizia ad imparare
ENDANGERED SPECIES
dotyczy całego spektrum społeczeństwa
inizia ad imparare
IT APPLIES ACROSS THE SOCIAL SPECTRUM
ZBIEG
inizia ad imparare
FUGITIVE
Wydaje się, warto spróbować
inizia ad imparare
IT SEEMS WORTH A TRY
maksymalnie coś wykorzystać
inizia ad imparare
TO MAKE THE MOST OF STH
środowisko naturalne
inizia ad imparare
HABITAT
niesamowita wytrzymałość
inizia ad imparare
TREMENDOUS STAMINA
być nieświadomym
inizia ad imparare
TO BE OBLIVIOUS (TO STH)
ciekawski z natury
inizia ad imparare
GENUINELY CURIOUS
w najmniejszym stopniu nie jestem zainteresowany
inizia ad imparare
I AM NOT REMOTELY INTERESTED.
podejrzanie wyglądające speluna
inizia ad imparare
A DODGY-LOOKING DIVE BAR
Pięknie zachowane BUDYNKI
inizia ad imparare
BEAUTIFULLY PRESERVED BUILDINGS
dostęp dla niepełnosprawnych
inizia ad imparare
DISABLED ACCESS
niezamieszkałe miejsce
inizia ad imparare
UNINHABITED PLACES
rozpieszczać kogoś
inizia ad imparare
TO BE PAMPERED
być imprezowiczem
inizia ad imparare
TO BE A BIT OF A PARTY ANIMAL

Devi essere accedere per pubblicare un commento.