UNIT 1 the mind + attitudes nd beliefs+ phrasal verbs

 0    56 schede    kokarda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
assume
inizia ad imparare
zakładać
assumption
inizia ad imparare
założenie
be on sb's mind
inizia ad imparare
zaprzątać komuś głowę
change your mind
inizia ad imparare
zmienić zdanie
come to a realisation
inizia ad imparare
uświadomić sobie coś
come to mind
inizia ad imparare
przyjść na myśl
compliment
inizia ad imparare
gratulować
confront
inizia ad imparare
stawiać czoła
deal with sth
inizia ad imparare
radzić sobie z czymś
gain sb's confidence
inizia ad imparare
zdobyć czyjeś zaufanie
get sidetracked
inizia ad imparare
odbiec od tematu
get your head around sth
inizia ad imparare
zrozumieć i zaakceptować coś
go to one's head
inizia ad imparare
uderzyć do głowy
have a good head for sth
inizia ad imparare
mieć głowę do czegoś
have no recollection of sth
inizia ad imparare
nie przypominać sobie czegoś
illiterate
inizia ad imparare
analfabeta
imagination
inizia ad imparare
wyobraźnia
imagine
inizia ad imparare
wyobrażać sobie
lose your head
inizia ad imparare
stracić głowę
lose your mind
inizia ad imparare
stracić zmysly
make up your mind
inizia ad imparare
zdecydować się
perceive
inizia ad imparare
postrzegać
perception
inizia ad imparare
opinia
realisation
inizia ad imparare
uświadomienie sobie
realise
inizia ad imparare
uświadomić sobie
recollection
inizia ad imparare
wspomnienie
regard sth as
inizia ad imparare
uważać cos za
admire
inizia ad imparare
podziwiać
approve of sth
inizia ad imparare
aprobować coć
achieve sb's ambitions
inizia ad imparare
zrealizować ambicje
attitude
inizia ad imparare
postawa
belief
inizia ad imparare
pogląd
convinced of
inizia ad imparare
przekonany o
disapprove of
inizia ad imparare
nie aprobować
dismiss
inizia ad imparare
odrzucić
dismissive
inizia ad imparare
lekceważący
focused on
inizia ad imparare
skoncentrowany na
have a go at sth
inizia ad imparare
spróbować coś zrobić
have excellent taste
inizia ad imparare
mieć doskonały gust
indifferent to
inizia ad imparare
obojętny na
insist on
inizia ad imparare
nalegać na
passionate believer
inizia ad imparare
gorący zwolennik
set yourself high standards
inizia ad imparare
stawiać sobie wysokie wymagania
supportive
inizia ad imparare
służący wsparciem
take a keen interest in sth
inizia ad imparare
mocno się czymś zainteresować
take pride in sth
inizia ad imparare
szczycić się czymś
carry out
inizia ad imparare
wykonać
draw up
inizia ad imparare
przygotować
fall apart
inizia ad imparare
załamać się
fall apart
inizia ad imparare
rozlecieć się
look down on sb
inizia ad imparare
patrzeć na kogoś z góry
look up to sb
inizia ad imparare
podziwiać kogoś
make up one's mind
inizia ad imparare
zdecydować się
start off
inizia ad imparare
rozpocząć
tick sth off
inizia ad imparare
odhaczyć
wear out
inizia ad imparare
zużyc

Devi essere accedere per pubblicare un commento.