Unit 12 Nauka i technika

 0    236 schede    espliego
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
anatomy
inizia ad imparare
anatomia
anatomist
inizia ad imparare
anatom
archaeology
inizia ad imparare
archeologia
archaeologist
inizia ad imparare
archeolog
astronomy
inizia ad imparare
astronomia
astronomer
inizia ad imparare
astronom
biology
inizia ad imparare
biologia
biologist
inizia ad imparare
biolog/biolożka
chemistry
inizia ad imparare
chemia
chemist
inizia ad imparare
chemik/chemiczka
computer science
inizia ad imparare
informatyka
ecology
inizia ad imparare
ekologia
ecologist
inizia ad imparare
ekolog
economics
inizia ad imparare
ekonomia
economist
inizia ad imparare
ekonomista
engineering
inizia ad imparare
inżynieria
engineer
inizia ad imparare
inżynier
genetics
inizia ad imparare
genetyka
geneticist
inizia ad imparare
genetyk
geology
inizia ad imparare
geologia
geologist
inizia ad imparare
geolog
linguistics
inizia ad imparare
językoznawstwo
linguist
inizia ad imparare
językoznawca
mathematics
inizia ad imparare
matematyka
mathematician
inizia ad imparare
matematyk
meteorology
inizia ad imparare
meteorologia
mateorologist
inizia ad imparare
meteorolog
oceanography
inizia ad imparare
oceanografia
oceanographer
inizia ad imparare
oceanograf
physics
inizia ad imparare
fizyka
physicist
inizia ad imparare
fizyk
psychology
inizia ad imparare
psychologia
psychologist
inizia ad imparare
psycholog
sociology
inizia ad imparare
socjologia
sociologist
inizia ad imparare
socjolog
statistics
inizia ad imparare
statystyka
statistician
inizia ad imparare
statystyk
aerial
inizia ad imparare
antena
air conditioning
inizia ad imparare
klimatyzacja
battery
inizia ad imparare
bateria
binoculars
inizia ad imparare
lornetka
charger
inizia ad imparare
ładowarka
cordless kettle
inizia ad imparare
czajnik bezprzewodowy
device
inizia ad imparare
urządzenie
digital camera
inizia ad imparare
cyfrowy aparat fotograficzny
dishwasher
inizia ad imparare
zmywarka
engine
inizia ad imparare
silnik
hairdryer
inizia ad imparare
suszarka do włosów
have an influnce on
inizia ad imparare
mieć wpływ na
light bulb
inizia ad imparare
żarówka
machine
inizia ad imparare
maszyna
microwave oven
inizia ad imparare
kuchenka mikrofalowa
photocopier
inizia ad imparare
kserokopiarka
ready-cooked meals
inizia ad imparare
dania gotowe
remote control
inizia ad imparare
pilot, zdalne sterowanie
satnav
inizia ad imparare
nawigacja satelitarna
touch screen
inizia ad imparare
ekran dotykowy
vacuum cleaner
inizia ad imparare
odkurzacz
video camera
inizia ad imparare
kamera wideo
washing machine
inizia ad imparare
pralka
wireless technology
inizia ad imparare
technologia komunikacji bezprzewodowej
carry out/ conduct/ do an experiment
inizia ad imparare
przeprowadzić/ wykonać eksperyment (3)
create
inizia ad imparare
tworzyć
develop/ development
inizia ad imparare
opracować, rozwinąć / rozwój
discover/ discovery
inizia ad imparare
odkryć/ odkrycie
do reaserch
inizia ad imparare
przeprowadzać badania
follow intructions
inizia ad imparare
stosować się do wskazówek
invent/ invention
inizia ad imparare
wynaleźć/ wynalazek
keep records (of)
inizia ad imparare
zapisywać, prowadzić dokumentację (czegoś)
lab (laboratory)
inizia ad imparare
pracownia fizyczno-chemiczna
make a discovery
inizia ad imparare
dokonać odkrycia
make notes
inizia ad imparare
robić notatki
predict/ prediction
inizia ad imparare
przewidzieć/ przewidywanie, prognoza
reach a conclusion
inizia ad imparare
dojść do wniosku
results
inizia ad imparare
efekty, rezultaty
specialise in
inizia ad imparare
specjalizować się w
statistical data
inizia ad imparare
dane statystyczne
survey
inizia ad imparare
sondaż
vaccine
inizia ad imparare
szczepionka
analyse/ analysis
inizia ad imparare
analizować/ analiza
clone a cell
inizia ad imparare
sklonować komórkę
compile statistics
inizia ad imparare
sporządzać statystyki
develop a cure for
inizia ad imparare
opracować lek na
diagnose/ diagnosis
inizia ad imparare
diagnozować/ diagnoza
estimate
inizia ad imparare
oszacować
evidence
inizia ad imparare
dowody
explore/ exploration
inizia ad imparare
badać/ badanie
forecast the weather
inizia ad imparare
prognozować pogodę
hypothesise/ hypothesis
inizia ad imparare
stawiać hipotezę/ hipoteza
investigate/ investigation
inizia ad imparare
badać, dociekać/ badanie
observe/ observation
inizia ad imparare
obserwować/ obserwacja
prove/ proof
inizia ad imparare
udowodnić/ dowód
register your invention
inizia ad imparare
zarejestrować wynalazek
report your findings
inizia ad imparare
złożyć sprawozdanie z wyników
test a theory
inizia ad imparare
sprawdzić teorię
charge your phone
inizia ad imparare
naładować telefon
dial a number
inizia ad imparare
wybrać numer
press a button
inizia ad imparare
wcisnąć guzik
recharge
inizia ad imparare
doładować
record a programme
inizia ad imparare
nagrać program
replace a light bulb
inizia ad imparare
wymienić żarówkę
set the burglar alarm
inizia ad imparare
włączyć alarm antywłamaniowy
switch on/ off the engine
inizia ad imparare
włączyć/ wyłączyć silnik
turn on/ off
inizia ad imparare
włączyć/ wyłączyć
turn up the volume
inizia ad imparare
zrobić głośniej
type
inizia ad imparare
pisać na klawiaturze
adjust
inizia ad imparare
regulować
dispose of old batteries
inizia ad imparare
wyrzucać stare baterie
ink cartridge
inizia ad imparare
wkład z tuszem do drukarki
insert your card
inizia ad imparare
wsunąć kartę
plug in/ unplug
inizia ad imparare
podłączyć/ odłączyć od źródła zasilania
refer to the manual
inizia ad imparare
sprawdzić w instrukcji obsługi
socket
inizia ad imparare
gniazdko elektryczne
app/ application
inizia ad imparare
aplikacja
attach a document
inizia ad imparare
załączyć dokument
back up (files)
inizia ad imparare
sporządzić listę zapasową plików
browse/ browser
inizia ad imparare
przeglądać/ przeglądarka
chat
inizia ad imparare
czatować
click on
inizia ad imparare
kliknąć na
connect to the internet
inizia ad imparare
połączyć się z internetem
copy
inizia ad imparare
kopiować
data
inizia ad imparare
dane
database
inizia ad imparare
baza danych
download/ upload
inizia ad imparare
pobrać/ załadować, wrzucić
drag
inizia ad imparare
przeciągnąć
edit
inizia ad imparare
edytować
enter/ key in a password
inizia ad imparare
wprowadzić/ wpisać hasło
file
inizia ad imparare
plik
flash drive
inizia ad imparare
pamięć USB
forward an email
inizia ad imparare
przesłać dalej e-mail
hard drive
inizia ad imparare
twardy dysk
headphones
inizia ad imparare
słuchawki
install/ uninstall
inizia ad imparare
zainstalować/ odinstalować
keyboard
inizia ad imparare
klawiatura
log on/ off
inizia ad imparare
zalogować się/ wylogować się
log onto a website
inizia ad imparare
zalogować się na stronie internetowej
loudspeaker
inizia ad imparare
głośnik
memory card
inizia ad imparare
karta pamięci
mouse
inizia ad imparare
mysz
mouse mat
inizia ad imparare
podkładka pod mysz
operating system
inizia ad imparare
system operacyjny
PC (personal computer)
inizia ad imparare
komputer osobisty
post a comment
inizia ad imparare
zamieścić komentarz
(laser) printer
inizia ad imparare
drukarka (laserowa)
reply to an email
inizia ad imparare
odpowiedzieć na email
save
inizia ad imparare
zapisać
scan a document
inizia ad imparare
zeskanować dokument
select
inizia ad imparare
wybrać
shut down (a computer)
inizia ad imparare
wyłączyć (komputer)
social networking site
inizia ad imparare
portal społecznościowy
start up a computer
inizia ad imparare
uruchomić komputer
store data
inizia ad imparare
przechowywać dane
type in (a password)
inizia ad imparare
wpisywać (hasło)
visit a website
inizia ad imparare
odwiedzić stronę internetową
web
inizia ad imparare
sieć, internet
insert a table
inizia ad imparare
wstawić tabelę
instant messaging
inizia ad imparare
komunikacja natychmiastowa
predictive texting
inizia ad imparare
pisanie smsów ze słownikiem
spreadsheet
inizia ad imparare
arkusz kalkulacyjny
stream live events
inizia ad imparare
oglądać wydarzenia na żywo w internecie
video call
inizia ad imparare
wideorozmowa
(do) video conferencing
inizia ad imparare
(prowadzić) wideokonwersacje
word processing
inizia ad imparare
edycja i formatowanie tekstów
bold
inizia ad imparare
wytłuszczanie
bullet
inizia ad imparare
punktor
close
inizia ad imparare
zamknąć
cut
inizia ad imparare
wyciąć
font name
inizia ad imparare
nazwa czcionki
highlight
inizia ad imparare
podświetlić, wyróżnić
icon
inizia ad imparare
ikona
font size
inizia ad imparare
wielkość czcionki
italics
inizia ad imparare
kursywa
minimise
inizia ad imparare
minimalizować
paste
inizia ad imparare
wkleić
print
inizia ad imparare
wydrukować
redo/ undo
inizia ad imparare
powtórzyć, przywrócić/ cofnąć
underline
inizia ad imparare
podkreślić
upper/ lower case
inizia ad imparare
wielkie/ małe litery
break down
inizia ad imparare
zepsuć się
computer virus
inizia ad imparare
wirus komputerowy
crash
inizia ad imparare
zawiesić się, paść (o komputerze)
error message
inizia ad imparare
komunikat o błędzie
freeze
inizia ad imparare
zawiesić sę
lose a file
inizia ad imparare
stracić plik
lose connection/ signal
inizia ad imparare
stracić połączenie/ zasięg
out of order
inizia ad imparare
zepsuty
power cut
inizia ad imparare
przerwa w dostawie prądu
reboot a computer
inizia ad imparare
zrestartować komputer
recover
inizia ad imparare
odzyskać
resend
inizia ad imparare
wysłać ponownie
run down
inizia ad imparare
wyczerpać się (o bateriach)
run out of
inizia ad imparare
skonczyć się (np o czasie)
set up a PC
inizia ad imparare
skonfigurować komputer
bounce back
inizia ad imparare
odbić (wiadomość e-mail)
buffer
inizia ad imparare
buforować
hardware
inizia ad imparare
sprzęt komputerowy
identity fraud
inizia ad imparare
kradzież tożsamości
protect a password
inizia ad imparare
chronić hasło
software
inizia ad imparare
oprogramowanie
attachment
inizia ad imparare
załącznik
be addicted to
inizia ad imparare
być uzależnionym od
be up-to-date
inizia ad imparare
być na bieżąco
best value for money
inizia ad imparare
warty ceny
catch-up TV
inizia ad imparare
programy TV na życzenie w internecie
constant lack of time
inizia ad imparare
nieustanny brak czasu
depend on
inizia ad imparare
polegać na
distant future
inizia ad imparare
odległa przyszłość
electronic noticeboard
inizia ad imparare
elektroniczna tablica ogłoszeń
end up
inizia ad imparare
skończyć (gdzieś, jako ktoś)
futuristic trends
inizia ad imparare
futurystyczne trendy
gasp
inizia ad imparare
wydać stłumiony okrzyk (zdziwienia, przerażenia)
ignore
inizia ad imparare
ignorować
interactive exhibition
inizia ad imparare
interaktywna wystawa
make a difference
inizia ad imparare
robić różnicę
nightmare
inizia ad imparare
koszmar senny
realistic
inizia ad imparare
realistyczny
sharp
inizia ad imparare
punktualnie
speech
inizia ad imparare
mowa, mówienie, przemówienie
take over
inizia ad imparare
przejąć
turn out
inizia ad imparare
okazać się
advancement
inizia ad imparare
postęp
alleviate pain
inizia ad imparare
złagodzić ból
alter
inizia ad imparare
zmienić, zmodyfikować
come to rescue
inizia ad imparare
przyjść na ratunek
come up with
inizia ad imparare
wymyślić, wpaść na
comprehensible
inizia ad imparare
zrozumiały
cutting-edge surgery
inizia ad imparare
przełomowa operacja chirurgiczna
dimension
inizia ad imparare
wymiar
kidnap
inizia ad imparare
porwać (osobę)
offer an insight into
inizia ad imparare
przedstawić wgląd (w coś)
raise concerns
inizia ad imparare
wyrazić zaniepokojenie
restrain
inizia ad imparare
powstrzymać
severe migraine
inizia ad imparare
ostra migrena
smash
inizia ad imparare
rozbić
technological advancement
inizia ad imparare
postęp techniczny
the onset of
inizia ad imparare
początek (of)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.