unit 12 part 2

 0    84 schede    koks68
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wysyłać wiadomości tekstowe
inizia ad imparare
send text messages
wysyłać wiadomości multimedialne
inizia ad imparare
send picture messages
ustawić budzik
inizia ad imparare
set the alarm clock
robić zdjęcia
inizia ad imparare
to take photos
kręcić filmy wideo
inizia ad imparare
take videos
modernizować
inizia ad imparare
upgrade
oglądać film
inizia ad imparare
watch a movie
program antywirusowy
inizia ad imparare
antivirus programme
oprogramowanie antywirusowe
inizia ad imparare
anti-virus software
kopia zapasowa
inizia ad imparare
backup
napęd CD DVD
inizia ad imparare
CD DVD drive
dokument
inizia ad imparare
document
adres email
inizia ad imparare
Email Address
klawiatura
inizia ad imparare
a keyboard
karta pamięci
inizia ad imparare
memory stick
modem
inizia ad imparare
modem
komplikacje różnych utworów muzycznych
inizia ad imparare
music complications
drukarka
inizia ad imparare
a printer
pojemnik na odpady
inizia ad imparare
recycle bin
skaner
inizia ad imparare
a scanner
ekran
inizia ad imparare
a screen
wyszukiwarka
inizia ad imparare
a search engine
oprogramowanie
inizia ad imparare
software
głośniki
inizia ad imparare
speakers
wieża
inizia ad imparare
tower
port USB
inizia ad imparare
USB port
wirus
inizia ad imparare
a virus
kamera internetowa
inizia ad imparare
Webcam
witryna internetowa
inizia ad imparare
website
wejść do swojego konta mailowego
inizia ad imparare
access one's email account
załączyć zdjęcia
inizia ad imparare
attach photos
załączyć pliki
inizia ad imparare
attach files
rozmawiać za pośrednictwem internetu
inizia ad imparare
chat online
kliknąć na
inizia ad imparare
click on
skomentować coś na blogu
inizia ad imparare
comment on a blog
podłączyć coś do czegoś
inizia ad imparare
connect something to something
skopiować plik
inizia ad imparare
copy a file
usunąć coś z
inizia ad imparare
delete something from
zaprojektować witryną internetową
inizia ad imparare
design a website
robić zakupy w sieci
inizia ad imparare
do online shopping
pobierać ściągać pliki
inizia ad imparare
download files
zainstalować program
inizia ad imparare
install a programme
mieć dostęp do
inizia ad imparare
have access to something
utracić informacje
inizia ad imparare
lose information
utracić pliki
inizia ad imparare
lose files
zrobić kopię czegoś
inizia ad imparare
make a copy of something
Zrobić kopie zapasowe
inizia ad imparare
Make backups
przechowywać kopie zapasowe
inizia ad imparare
Keep backups
otworzyć plik
inizia ad imparare
open the file
otworzyć wiadomości email
inizia ad imparare
open email
drukować listy
inizia ad imparare
Print letters
ponownie sformatować twardy dysk
inizia ad imparare
reformat a computer
ponownie zainstalować programy
inizia ad imparare
reinstall programmes
usunąć coś z czegoś
inizia ad imparare
remove something from something
restartować
inizia ad imparare
restart
zachować coś w komputerze
inizia ad imparare
save something onto a computer
przechowywać informacje w komputerze
inizia ad imparare
store information on a computer
przechowywać pliki w komputerze
inizia ad imparare
store the files on a computer
udostępniać innym użytkownikom sieci relacji na żywo
inizia ad imparare
stream live video
surfować po internecie
inizia ad imparare
surf the net
przesyłać pliki
inizia ad imparare
transfer files
pisać listy na maszynie
inizia ad imparare
type letters
przesyłać zdjęcia
inizia ad imparare
upload pictures
zepsuć się
inizia ad imparare
to break down
przeprowadzić eksperyment
inizia ad imparare
carry out an experiment
wpaść na pomysł
inizia ad imparare
come up with an idea
odciąć zasilanie elektryczne
inizia ad imparare
cut off
rozgryźć
inizia ad imparare
figure something out
dowiedzieć się
inizia ad imparare
to find out
wydzielać ciepło
inizia ad imparare
give off heat
wydzielać zapach
inizia ad imparare
give off a smell
utrzymywać kontakt z kimś
inizia ad imparare
keep in touch with somebody
zalogować się
inizia ad imparare
to log on
wylogować się
inizia ad imparare
to log off
podłączyć do
inizia ad imparare
plug in/ into
wyłączyć
inizia ad imparare
shut down
zalogować się
inizia ad imparare
sign in
wylogować się
inizia ad imparare
sign out
podpisać umowę
inizia ad imparare
Sign up
włączyć
inizia ad imparare
to switch on
wyłączyć
inizia ad imparare
to switch off
wyjąć usunąć
inizia ad imparare
take out
włączyć
inizia ad imparare
turn on
wyłączyć
inizia ad imparare
turn off

Devi essere accedere per pubblicare un commento.