Unit 3 Word List

 0    204 schede    oliwiapietrucha
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
u ujścia rzeki
inizia ad imparare
at the mouth of a river
korzystać z
inizia ad imparare
benefit from
widok zapierający dech w piersiach
inizia ad imparare
breathtaking view
teren zabudowany/miejski
inizia ad imparare
built-up/urban area
miasto tętniące życiem
inizia ad imparare
bustling city
ruchliwy port
inizia ad imparare
busy harbor
kanał
inizia ad imparare
canal
kasyno
inizia ad imparare
casino
najlepiej skrywana tajemnica miasta
inizia ad imparare
city's best-kept secret
pejzaż miejski
inizia ad imparare
cityscape
czyste powietrze
inizia ad imparare
clean air
wielokulturowy
inizia ad imparare
cosmopolitan
gęsty las
inizia ad imparare
dense forest
sklep z markowymi ubraniami
inizia ad imparare
designer shop
spektakularna/imponująca/charakterystyczna linia horyzontu
inizia ad imparare
spectacular / impressive / iconic skyline
monotonne/intensywne/bujne życie nocne
inizia ad imparare
dull / hectic / vibrant nightlife
słynny zabytek/ charakterystyczny budynek
inizia ad imparare
famous monument / landmark
lśniące drapacze chmur
inizia ad imparare
gleaming skyscrapers
zabytkowe serce miasta
inizia ad imparare
historical heart of the city
imigrant/imigrantka
inizia ad imparare
immigrant
teren przemysłowy
inizia ad imparare
industrial area
śródmieście
inizia ad imparare
inner-city area
oferty pracy
inizia ad imparare
Job opportunities
zielona dzielnica
inizia ad imparare
leafy neighbourhood
koszty utrzymania
inizia ad imparare
living costs
najważniejsze miejsca warte odwiedzenia
inizia ad imparare
main sights
rynek
inizia ad imparare
market square
apetyczne jedzenie
inizia ad imparare
mouth-watering food
populacja wielokulturowa
inizia ad imparare
multicultural population
wąskie/brukowane/urocze boczne uliczki
inizia ad imparare
narrow / cobbled / quaint backstreets
klub nocny
inizia ad imparare
nightclub
otwarte przestrzenie
inizia ad imparare
open spaces
pełen imprezowiczów
inizia ad imparare
packed with partygoers
liczna ludności
inizia ad imparare
population
szczycić się czymś
inizia ad imparare
pride yourself on something
słynny z czegoś
inizia ad imparare
renowned for something
brzeg rzeki
inizia ad imparare
river bank
ruiny zamku
inizia ad imparare
ruined castle
obiekty sportowe
inizia ad imparare
sports facilities
rozciągnięty/rozsiany
inizia ad imparare
sprawling
strome wzgórze
inizia ad imparare
steep hill
przesiąknięty historią
inizia ad imparare
steeped in history
witać odwiedzających z otwartymi ramionami
inizia ad imparare
welcome visitors with open arms
wiele (kultur, języków, potraw, gatunków sztuki)
inizia ad imparare
wide range of (cultures, languages, food, arts)
restauracja światowej klasy
inizia ad imparare
a world-class restaurant
miejsca pracy dla młodych ludzi
inizia ad imparare
youth employment
młodzieńczy
inizia ad imparare
youthful
przyjazny młodym ludziom
inizia ad imparare
youth friendly
droga rowerowa
inizia ad imparare
cycle lane
piętrowy parking
inizia ad imparare
multi-storey car park
niezawodna sieć (autobusów)
inizia ad imparare
reliable network (of buses)
system transportu publicznego (najnowocześniejszy)
inizia ad imparare
public transport system (state-of-the-art)
tramwaj
inizia ad imparare
tram
metro
inizia ad imparare
underground/subway
korek uliczny
inizia ad imparare
traffic jam
galeria sztuki
inizia ad imparare
art gallery
instalacja artystyczna
inizia ad imparare
art installation
moda
inizia ad imparare
fashion
niesamowita/pierwszorzędna scena artystyczna i muzyczna
inizia ad imparare
incredible / first-class arts and music scene
muzyka na żywo
inizia ad imparare
live music
sztuka nowoczesna
inizia ad imparare
modern art
noc muzeów
inizia ad imparare
Museum Night
sztuka uliczna
inizia ad imparare
street art
statek wolności
inizia ad imparare
freedom ship
akademik
inizia ad imparare
hall of residence
osiedle mieszkaniowe
inizia ad imparare
housing estate
dzielnica mieszkaniowa
inizia ad imparare
residential area
samodzielne mieszkanie/dom
inizia ad imparare
self-contained flat/ house
wieżowiec
inizia ad imparare
tower block
pozwolić sobie na coś
inizia ad imparare
afford something
w przystępnej cenie
inizia ad imparare
Affordable
rachunek
inizia ad imparare
a bill
kampus, teren uniwersytetu
inizia ad imparare
campus
wspólny dom/posiłek/kuchnia
inizia ad imparare
common house / meal / kitchen
życie we wspólnocie
inizia ad imparare
communal way of living
kompromis
inizia ad imparare
compromise
wygodny
inizia ad imparare
convenient
codzienny dojazd do pracy/szkoły
inizia ad imparare
daily commute
urządzać
inizia ad imparare
decorate
wystrój
inizia ad imparare
decoration
obowiazki domowe
inizia ad imparare
domestic chores
podzielić koszty między siebie
inizia ad imparare
go halves/share/split the cost
miasto rodzinne
inizia ad imparare
hometown
urządzenie, sprzęt w gospodarstwie domowym
inizia ad imparare
household appliance
zawarty w cenie wynajmu
inizia ad imparare
included in the rental price
wyposażenie kuchenne, wyposażona kuchnia
inizia ad imparare
cooking/kitchen facilities
powierzchnia mieszkalna
inizia ad imparare
living space
usytuowany
inizia ad imparare
located
położenie
inizia ad imparare
location
utrzymywać porządek
inizia ad imparare
maintain order
zabałaganiony
inizia ad imparare
messy
stosunki sąsiedzkie
inizia ad imparare
neighborhood relations
głośny
inizia ad imparare
noisy
na każdym piętrze
inizia ad imparare
on each floor
prywatność, intymność
inizia ad imparare
privacy,
zapewniać mieszkanie
inizia ad imparare
provide acommodation
wynająć; czynsz
inizia ad imparare
rent
mieszkaniec/mieszkanka
inizia ad imparare
resident
zaniedbana/porządna okolica
inizia ad imparare
run-down / respectable neighbourhood
bezpieczeństwo
inizia ad imparare
security
poczucie wspólnoty
inizia ad imparare
sense of community
dzielić z kimś pokój/mieszkanie
inizia ad imparare
share with someone room / flat
wspólna (lodówka/łazienka)
inizia ad imparare
shared (fridge / bathroom)
wielkość
inizia ad imparare
size
niechluj
inizia ad imparare
a slob
opiekun
inizia ad imparare
supervisor
nieumeblowany
inizia ad imparare
unfurnished
niepościelone łóżko
inizia ad imparare
unmade bed
nieporządny
inizia ad imparare
untidy
pranie
inizia ad imparare
laundry / washing
w zasięgu dojścia piechotą/dojazdu rowerem do czegoś
inizia ad imparare
within walking / cycling distance of something
wejść na pokład
inizia ad imparare
arrive on board
na wysokości...
inizia ad imparare
at an altitude of...
przymocować
inizia ad imparare
attach
skąpany w świetle
inizia ad imparare
bathed in light
harmonogram snu
inizia ad imparare
bedtime schedule
oślepiające światło
inizia ad imparare
blinding light
kabina
inizia ad imparare
cabin
okrążać
inizia ad imparare
circle
system komunikacji
inizia ad imparare
communication system
wysokość przelotowa
inizia ad imparare
Cruising height
światło dzienne
inizia ad imparare
daylight
rozregulować zegar biologiczny
inizia ad imparare
distrupt the body clock
energia elektryczna
inizia ad imparare
electrical power
wrażenie ruchu
inizia ad imparare
feeling of motion
na horyzoncie
inizia ad imparare
on the horizon
kula ziemska
inizia ad imparare
globe
grawitacja
inizia ad imparare
gravity
ziemia
inizia ad imparare
ground
niebo
inizia ad imparare
heavens
w powietrzu
inizia ad imparare
in mid air
na nocnym niebie
inizia ad imparare
in the night sky
tracić siłę mięśni/węch/smak
inizia ad imparare
lose muscle power /the sense of smell / taste
kontroler misji
inizia ad imparare
mission controller
okrążenie
inizia ad imparare
orbit
stała załoga
inizia ad imparare
permanent crew
źródło energii
inizia ad imparare
power source
opuścić rolety
inizia ad imparare
put down the shutters
wschodzić
inizia ad imparare
rise
pędzić, mknąć
inizia ad imparare
shoot
śpiwór
inizia ad imparare
sleeping bag
panele słoneczne
inizia ad imparare
solar panels
spacer kosmiczny
inizia ad imparare
spacewalk
przejście, przemiana
inizia ad imparare
transition
stan nieważkości
inizia ad imparare
weightlessness
wytyczać trasę
inizia ad imparare
chart the route
udać się w rejs
inizia ad imparare
embark on a voyage
urządzenia najwyższej klasy
inizia ad imparare
top of the range technology
podróżować wzdłuż wybrzeża
inizia ad imparare
travel down the coast of
podróż/rejs życia
inizia ad imparare
trip /voyage of a lifetime
zabrać się do (roboty)
inizia ad imparare
get down to (work)
przytrzymywać się czegoś
inizia ad imparare
hold onto something
wypatrywać czegoś
inizia ad imparare
look out for something
podziwiać kogoś
inizia ad imparare
look up to somebody
przysnąć
inizia ad imparare
nod off
polegać na kimś
inizia ad imparare
rely on somebody
wyruszyć
inizia ad imparare
set off
wyciszyć się
inizia ad imparare
settle down
nasączyć
inizia ad imparare
Soak up
budzik
inizia ad imparare
an alarm clock
przynajmniej
inizia ad imparare
at least
plecami do siebie
inizia ad imparare
back to back
zrównoważyć
inizia ad imparare
balance
spieszyć się
inizia ad imparare
be in a hurry
być pełnym podziwu dla czegoś
inizia ad imparare
be in awe of something
składać się z czegoś
inizia ad imparare
be made up of something
torba na śmieci
inizia ad imparare
bin bag
kłopotać się
inizia ad imparare
bother to
tektura
inizia ad imparare
cardboard
miedziany (kolor)
inizia ad imparare
Coppery
do dyspozycji
inizia ad imparare
disposable
rozporządzać
inizia ad imparare
dispose
zła strona, wada
inizia ad imparare
downside/drawback/minus
twarzą w twarz
inizia ad imparare
face to face
być wyposażonym w
inizia ad imparare
feature
zyskać doświadczenie
inizia ad imparare
gain experience
narzucić
inizia ad imparare
impose
na czas
inizia ad imparare
in time
przeszkadzać, zakłócać
inizia ad imparare
interfere
możliwość inwestycji
inizia ad imparare
investment opportunity
nawilżane chusteczki
inizia ad imparare
moist wipes
zrównoważony przez coś
inizia ad imparare
offset/balanced by something
na zewnątrz
inizia ad imparare
on the outside
przekonywający
inizia ad imparare
persuasive
zwyczajne/egzotyczne jedzenie
inizia ad imparare
plain / exotic food
zapobiec
inizia ad imparare
prevent
dochód
inizia ad imparare
profit
dochodowy
inizia ad imparare
profitable
uspokajający
inizia ad imparare
reassuring
szanować
inizia ad imparare
to respect
zdyscyplinowany
inizia ad imparare
self-disciplined
doznanie
inizia ad imparare
sensation
wyczuć
inizia ad imparare
sense
chlapać
inizia ad imparare
splash
stęchły, nieświeży, czerstwy
inizia ad imparare
stale
odpowiadać
inizia ad imparare
suit
odpowiedni/pasujący
inizia ad imparare
suitable
podtrzymywać
inizia ad imparare
sustain
trwały, zrównoważony
inizia ad imparare
sustainable
zapierać dech
inizia ad imparare
take your breath away
mówiąc szczerze
inizia ad imparare
to be honest
trudny
inizia ad imparare
tricky
dobra strona, zaleta
inizia ad imparare
upside/benefit/plus
zmoczyć, zwilżyć
inizia ad imparare
wet

Devi essere accedere per pubblicare un commento.