UNIT 4 PART 1

 0    52 schede    PRIBARE
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
księgowy
inizia ad imparare
an accountant
rolnictwo
inizia ad imparare
agriculture
ambitny
inizia ad imparare
ambitious
praktyki zawodowe
inizia ad imparare
apprenticeships
siły zbrojne
inizia ad imparare
armed forces
sztuka i wzornictwo
inizia ad imparare
art and design
przesłuchanie
inizia ad imparare
audition
dostępny
inizia ad imparare
available
unikać
inizia ad imparare
avoid
barista
inizia ad imparare
barista
biznes
inizia ad imparare
business
doradca zawodowy
inizia ad imparare
careers adviser
opieka nad kotami
inizia ad imparare
cat sitting
gastronomia
inizia ad imparare
catering
miejskie biuro informacji turystycznej
inizia ad imparare
City Tourist Information Center
sprytny
inizia ad imparare
clever
kolega z pracy
inizia ad imparare
colleague
budownictwo
inizia ad imparare
construction
obecnie
inizia ad imparare
currently
życiorys
inizia ad imparare
CV
znikać
inizia ad imparare
disappear
uzyskać stopień naukowy
inizia ad imparare
do a degree
odbyć nieodpłatne szkolenie
inizia ad imparare
do unpaid training
ekonomia
inizia ad imparare
economics
zatrudnienie
inizia ad imparare
employment
inżynieria
inizia ad imparare
engineering
niezbędny
inizia ad imparare
essential
doświadczony
inizia ad imparare
experienced
usługi finansowe
inizia ad imparare
financial services
sprawny
inizia ad imparare
fit
elastyczny
inizia ad imparare
flexible
praca w pełnym wymiarze godzin
inizia ad imparare
full-time job
dalszy
inizia ad imparare
further
tester gier
inizia ad imparare
games tester
rok przerwy między ukończeniem szkoły a podjęciem studiów
inizia ad imparare
gap year
dobre poczucie humoru
inizia ad imparare
good sense of humour
służba zdrowia i opieka społeczna
inizia ad imparare
health and social care
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
informatyka
inizia ad imparare
information technology
zadowolenie z pracy
inizia ad imparare
job satisfaction
dziennikarstwo
inizia ad imparare
journalism
prawo
inizia ad imparare
law
nauczyć się fachu
inizia ad imparare
learn a trade
podejmować decyzję
inizia ad imparare
make a decision
dojrzały
inizia ad imparare
mature
wyższa szkoła teatralna
inizia ad imparare
National Theatre School
praca dziewięć do pięciu
inizia ad imparare
nine-to-five job
otwarty
inizia ad imparare
outgoing
zawód
inizia ad imparare
profession
punktualny
inizia ad imparare
punctual
kruk
inizia ad imparare
raven
Mistrz Kruków
inizia ad imparare
Ravenmaster

Devi essere accedere per pubblicare un commento.