voices 4 unit 5

 0    84 schede    nioczek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
sztucznie, w sztuczny sposób
inizia ad imparare
artificially artificially
bariera, zapora
inizia ad imparare
barrier
zakopywać
inizia ad imparare
bury
nowotwór
inizia ad imparare
cancer
bydło
inizia ad imparare
cattle
komórka
inizia ad imparare
cell
zmiana klimatu
inizia ad imparare
climate change
klonowanie
inizia ad imparare
Cloning
region nadmorski
inizia ad imparare
coastal region
linia brzegowa
inizia ad imparare
coastline
pokrywać się
inizia ad imparare
coincide
wspólne ogrody działkowe
inizia ad imparare
community garden
mieć wpływ na coś, przyczyniać się do czegoć
inizia ad imparare
contribute
lekarstwo
inizia ad imparare
cure
szkoda uszkodzenie
inizia ad imparare
damage
uszkodzić zniszczyć
inizia ad imparare
damage
zgniły, zbutwiały
inizia ad imparare
decayed
demonstrować
inizia ad imparare
demonstrate
demonstracja, manifestecja
inizia ad imparare
demonstration
dziecko, które w wyniku inżynierii genetycznej ma określone cechy
inizia ad imparare
designer baby
unicestwić, zniszczyć
inizia ad imparare
destroy
zniszczenie
inizia ad imparare
destruction
rozwijać się, skonstruować
inizia ad imparare
develop
rozwój
inizia ad imparare
development
susza
inizia ad imparare
drought
pojazd napędzany energią elektryczną
inizia ad imparare
electric vehicle
zagrożony gatunek
inizia ad imparare
endangered species
w końcu, ostatecznie
inizia ad imparare
eventually
wymarły
inizia ad imparare
extinct
klęska głodu
inizia ad imparare
famine
ekipa filmowa
inizia ad imparare
film crew
powódź
inizia ad imparare
flood
wylewać, zalewać
inizia ad imparare
flood
smakosz
inizia ad imparare
foodie
paliwo kopalne
inizia ad imparare
fossil fuel
freeganin
inizia ad imparare
freegan
gaz ziemny
inizia ad imparare
gas
inżynieria genetyczna
inizia ad imparare
genetic engineering
dieta odchudzająca o niskim indeksie glikemicznym (ograniczająca spożycie węglow
inizia ad imparare
GI diet
globalne ocieplenie
inizia ad imparare
global warming
żywność genetycznie zmodyfikowana
inizia ad imparare
GM (genetically modified food)
zmierzać wprost do
inizia ad imparare
head straight for
bezdomny
inizia ad imparare
homeless
bliźnięta jednojajowe
inizia ad imparare
identical twins
poprawiać
inizia ad imparare
improve
poprawa
inizia ad imparare
inprovement
coraz bardziej, coraz więcej
inizia ad imparare
increasingly
nawadniać
inizia ad imparare
irrigate
metka
inizia ad imparare
label
wysypisko śmieci
inizia ad imparare
landfill site
charakterystyczny obiekt
inizia ad imparare
landmark
płyn
inizia ad imparare
liquid
choroba wściekłych krów
inizia ad imparare
mad cow disease
topić się
inizia ad imparare
melt
energia atomowa (nuklearna)
inizia ad imparare
nuclear power
odpady radioaktywne
inizia ad imparare
nuclear waste
uzyskiwać
inizia ad imparare
obtain
ropa naftowa
inizia ad imparare
oil
tankowiec, zbiornikowiec
inizia ad imparare
oil tanker
zanieczyszczać
inizia ad imparare
pollute
zanieczyszczenie
inizia ad imparare
pollution
chronić
inizia ad imparare
protect
ochrona
inizia ad imparare
protection
przetwarzać surowce wtórne
inizia ad imparare
recycle
odzyskiwanie surowców wtórnych
inizia ad imparare
recycling
premiera filmowa
inizia ad imparare
release
energia odnawialna
inizia ad imparare
renewable energy
powielanie, reprodukcja, rozmnażanie
inizia ad imparare
reproduction
śmietnik
inizia ad imparare
rubbish bin
kończyć się, wyczerpać
inizia ad imparare
run out
data ważności
inizia ad imparare
sell-by date
energia słoneczna
inizia ad imparare
solar energy
stały
inizia ad imparare
solid
zanurzać się
inizia ad imparare
submerge
przetrwanie
inizia ad imparare
survival
przetrwać, przeżyć
inizia ad imparare
survive
fala pływu
inizia ad imparare
tidal wave
waganin
inizia ad imparare
vegan
wegetarianin
inizia ad imparare
Vegetarian
marnotrastwo, odpadki
inizia ad imparare
waste
marnować
inizia ad imparare
waste
pistolet na wodę
inizia ad imparare
water pistol
studnia
inizia ad imparare
well
energia/siła wiatru
inizia ad imparare
wind power

Devi essere accedere per pubblicare un commento.