What will be the biggest...

 0    27 schede    lukaszprus
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
finally hits the reality
inizia ad imparare
wreszcie uderza w rzeczywistość
going to become scientific fact
inizia ad imparare
stanie się faktem naukowym
follow suit
inizia ad imparare
naśladownictwa
which is currently punishable
inizia ad imparare
który jest obecnie karalny
low fares airlines
inizia ad imparare
tanie linie lotnicze
If I don't answer this subpoena, I'm going to get punished
inizia ad imparare
Jeśli nie odpowiem na to wezwanie, dostanę karę
giant leap
inizia ad imparare
olbrzymi skok, przeskoczyć
The country is rich in natural resources
inizia ad imparare
Kraj jest bogaty w zasoby naturalne
witchcraft
inizia ad imparare
czary
This team does not look as if it will follow suit
inizia ad imparare
Ten zespół nie wygląda na to, że pójdzie w jego ślady/będzie naśladował
offset
inizia ad imparare
zrównoważyć kompensować
State officials hope, however, that the cost will be more than offset by new business growth
inizia ad imparare
Urzędnicy państwowi mają jednak nadzieję, że koszty zostaną z nadwyżką zrekompensowane nowym wzrostem gospodarczym
inevitable
inizia ad imparare
nieunikniony
With more cars on the road, traffic jams are inevitable
inizia ad imparare
Przy większej liczbie samochodów na drodze korki są nieuniknione
it could start domino effect across africa
inizia ad imparare
może uruchomić efekt domina w całej Afryce
tipping point
inizia ad imparare
punkt zwrotny
I think the world is at a tipping point right now
inizia ad imparare
Myślę, że świat jest teraz w punkcie zwrotnym
will remain
inizia ad imparare
pozostanie
The prices remained unchanged
inizia ad imparare
Ceny pozostały bez zmian
to turn the idea into reality
inizia ad imparare
przekształcić pomysł w rzeczywistość
blockbuster
inizia ad imparare
hit filmowy
outcome
inizia ad imparare
wynik
trickle down
inizia ad imparare
dotarły
The news has yet to trickle down to the high schools.
inizia ad imparare
Wieści jeszcze nie dotarły do szkół średnich.
After the prison riot, the city council decided to reform the correctional system
inizia ad imparare
Po zamieszkach w więzieniu rada miejska postanowiła zreformować system więzienny
augment
inizia ad imparare
wyrok
The book is divided into five chapters
inizia ad imparare
Książka jest podzielona na pięć rozdziałów

Devi essere accedere per pubblicare un commento.