Z Netflixa

 0    56 schede    kamilboniekbonkowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uprowadzenie
inizia ad imparare
abduction (syn. kidnapping)
ambasada
inizia ad imparare
embassy
obywatel
inizia ad imparare
national
wysiadać
inizia ad imparare
step off
utajniony, uktyty, niewidoczny gołym okiem
inizia ad imparare
latent
złudzenie
inizia ad imparare
delusion
zaplanowany, przewidziany
inizia ad imparare
slated
be slated for sth (American English)
przepychanka (o coś), szarpanina (o coś)
inizia ad imparare
scramble
wyrównać rachunki
inizia ad imparare
settle the score
wywierać na kimś wpływ, naciskać na kogoś
inizia ad imparare
lean on somebody
ograniczenie, ograniczenie ruchów, skrępowania
inizia ad imparare
restraint
pozwalać zatrzymać się komuś (u siebie w domu)
inizia ad imparare
put sb up
żyć na całego, szaleć, używać życia
inizia ad imparare
live it up
pościelić łóżko
inizia ad imparare
make up a bed
podlegać pod, obejmować (np. kategorię)
inizia ad imparare
fall under
twierdzić, utrzymywać że
inizia ad imparare
allege
Allege he could deliver us high-value criminals
bez dostępu do mediów, elektryczności, etc.
inizia ad imparare
off the grid
He was off the grid for over 20 years
pośredniczyć
inizia ad imparare
broker
obszerny, pełny, kompleksowy
inizia ad imparare
comprehensive
sporządzić coś (oskarżenia, plan)
inizia ad imparare
lay out sth
lay out the charges, lay out the plan
prawdomówny
inizia ad imparare
truthful
napotkać, spotkać
inizia ad imparare
encounter
wykonawce, przedsiębiorca, kontrahent
inizia ad imparare
contractor
zastanawiać się, rozmyślać
inizia ad imparare
ponder
This is not an opportunity to ponder or deliberate
naradzać się
inizia ad imparare
deliberate
This is not an opportunity to ponder or deliberate
pośrednik
inizia ad imparare
intermediary
He works through an intermediary
zbytni się z czymś pośpieszyć, wyprzedzać fakty
inizia ad imparare
get ahead of oneself
Let's not get ahead of ourselves
podstępny, zdradziecki
inizia ad imparare
treacherous
poddawać się czemuś, ulegać pokusie
inizia ad imparare
succumb
Succumbed to fear
pogarszające się pęknięcie kości
inizia ad imparare
compound fracture
przyspieszać, usprawnić
inizia ad imparare
expedite
gościć kogoś, podejmować kogoś wystawnie
inizia ad imparare
wine and dine sb
I ma being wined and dined by the city' elite
dwulicowość
inizia ad imparare
duplicity
rywalizować, zmagać się, stawiać czoło
inizia ad imparare
contend
How does the devil in you contend with the angel
staranność, dbałość o szczegóły
inizia ad imparare
diligence
wkręcić kogoś w coś
inizia ad imparare
pull sb into sth
Whatever they pulled you into, the sooner you get it over with
przechwycić coś (np. informację)
inizia ad imparare
intercept
zdrada wobec kraju
inizia ad imparare
treason
wymysł, wytwór, fikcja
inizia ad imparare
figment
This is a guy who the intelligence community has been talking about for decades as if he were a figment.
dać sobie radę mimo wszystko
inizia ad imparare
muddle through
środek uspokajający
inizia ad imparare
sedative
rozpraszać (chmury, mgłe), rozwiewać (obawy, nadzieję)
inizia ad imparare
dissipate
schronienie, kryjówka
inizia ad imparare
hideway
asfalt
inizia ad imparare
tarmac
pozostałość, resztki, osad po reakcji chemicznej
inizia ad imparare
residue
plan podróży
inizia ad imparare
itinerary
rozważny, przezorny, ostrożny
inizia ad imparare
prudent
uciekinier
inizia ad imparare
fugitive
placówka, posterunek
inizia ad imparare
outpost
żartować, żart, dowcip
inizia ad imparare
quip
łączkość, kontakt
inizia ad imparare
liaison
spodziewany (o terminie porodu)
inizia ad imparare
due
Jeny is due in six weeks
ślina
inizia ad imparare
saliva
pochłaniać, zalewać, ogarniać
inizia ad imparare
engulf
The car was completely engulfed
napad, wtargnięcie, najazd (obcych wojsk)
inizia ad imparare
incursion
pojąć, zrozumieć
inizia ad imparare
fathom
You can't possibly fathom how deep that well of mine truly goes

Devi essere accedere per pubblicare un commento.