Zaawansowany 1

 0    100 schede    badyl35
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
jedzenie poza domem, na mieście
inizia ad imparare
eating out
ostry, punktualnie, gwałtownie
inizia ad imparare
sharp
wpadnij jutro
inizia ad imparare
drop by tomorrow
rozmawiać, plotkować, pogawędka
inizia ad imparare
chat
odwiedzać kogoś, wpaść do kogoś
inizia ad imparare
call on somebody
upić się
inizia ad imparare
get drank
ochłodzić się
inizia ad imparare
get cold
zachorować
inizia ad imparare
get ill
zmęczyć się
inizia ad imparare
get tired
Czy będę planować?
inizia ad imparare
will I be planning?
Będziesz grać, Będziecie grać?
inizia ad imparare
Will you be playing?
Co on będzie robił?
inizia ad imparare
What will he be doing?
Co ona zrobi?
inizia ad imparare
What will she be doing?
Co to będzie robić?
inizia ad imparare
What will it be doing?
Będziemy grać?
inizia ad imparare
Will we be playing?
Czy będzie płakać?
inizia ad imparare
Will it be crying?
On nie jedzie
inizia ad imparare
He won't be going
Ona nie będzie się myć
inizia ad imparare
She won't be washing
naukowa
inizia ad imparare
scientific
podróż morska, rejs
inizia ad imparare
voyage
Ona się dobrze bawiła.
inizia ad imparare
She enjoyed herself.
kłótnia
inizia ad imparare
quarrel
Mam to już od 6 miesięcy
inizia ad imparare
I've had it for 6 months now
dziedzina
inizia ad imparare
field
papuga
inizia ad imparare
parrot
łabądź
inizia ad imparare
swan
struś
inizia ad imparare
ostrich
mewa
inizia ad imparare
seagull
kariera
inizia ad imparare
career
spaść z drzewa
inizia ad imparare
to fall out of a tree
nie zgub się
inizia ad imparare
don't get lost
redaktor
inizia ad imparare
an editor
ani razu
inizia ad imparare
not even once
po całym
inizia ad imparare
all over
ptak
inizia ad imparare
bird
odległy / daleko
inizia ad imparare
faraway
dotrzeć do
inizia ad imparare
to reach
klęska, porażka, przegrana, pokonanie
inizia ad imparare
defeat
osiągnięcie / dokonanie
inizia ad imparare
achievement
nieliczni
inizia ad imparare
a few
odegrać w tym dużą rolę
inizia ad imparare
to play a big part in it
historycy
inizia ad imparare
historians
co powinienem zrobić?
inizia ad imparare
what should I do?
Na kogo czekasz?
inizia ad imparare
Who are you waiting for?
Odwiedźmy ich jutro
inizia ad imparare
Let's call on them tomorrow
Potężny
inizia ad imparare
Powerful
Było mniej plakatów niż za pierwszym razem.
inizia ad imparare
There were fewer posters than the first time.
Gdzie on mieszka?
inizia ad imparare
Where does he live?
należący do
inizia ad imparare
belonging to
uczciwy, szczery
inizia ad imparare
honest
opracuj lepszy plan!
inizia ad imparare
work out a better plan!
Jeśli wszystko dobrze pójdzie...
inizia ad imparare
If everything goes well...
Jeśli zdarzy się coś złego...
inizia ad imparare
If things go wrong...
luksus, luksusowy
inizia ad imparare
luxury
prowadzić firmę
inizia ad imparare
to run a business
zachwycony
inizia ad imparare
delighted
po całym świecie
inizia ad imparare
all over the world
gołąb
inizia ad imparare
pigeon
wróbel
inizia ad imparare
sparrow
szpak
inizia ad imparare
starling
bocian
inizia ad imparare
stork
małżeński
inizia ad imparare
marital
i tym podobne, itp.
inizia ad imparare
and the like
Jak długo mieszkasz w Wielkiej Brytanii?
inizia ad imparare
How long have you lived in the UK?
Mieszkam tu od 8 lat.
inizia ad imparare
I've lived here for 8 years now.
Jak ci się podoba?
inizia ad imparare
How do you like it?
to bardzo miłe. jest bardzo przyjemnie.
inizia ad imparare
it's very nice.
Nie zrobiłbym tego. Nie chciałbym.
inizia ad imparare
No, I wouldn't.
Tak, chciałbym.
inizia ad imparare
Yes, I would.
Zrobię to po...
inizia ad imparare
I'll do it after...
Będę musiał.
inizia ad imparare
I'll have to.
trochę
inizia ad imparare
a bit
Czy jesteś właścicielem tego domu?
inizia ad imparare
Do you own this house?
dotrzeć do odległych krajów
inizia ad imparare
to reach faraway countries
uwaga
inizia ad imparare
attention
głód
inizia ad imparare
hunger
piwnica, suterena
inizia ad imparare
basement
cały, całość
inizia ad imparare
whole
Pytasz, czy będę używać piekarnika?
inizia ad imparare
Are you ask if I'll be useing the oven?
podanie o
inizia ad imparare
application
jakikolwiek, jakieś, żadne
inizia ad imparare
any
zgubić się, zaginąć
inizia ad imparare
get lost
jak dotąd, do tej pory, dotychczas
inizia ad imparare
so far
w czasie
inizia ad imparare
over
niestety, na nieszczęście
inizia ad imparare
unfortunately
nie bardzo uczciwy
inizia ad imparare
not very honest
Jeśli nic złego się nie zdarzy...
inizia ad imparare
If nothing goes wrong...
obrabować, okraść
inizia ad imparare
to rob
rozbić, wybić
inizia ad imparare
smash
wyciągać, przyciągać, rysować
inizia ad imparare
draw
Chcesz go sprzedać?
inizia ad imparare
Would you like to sell it?
zły
inizia ad imparare
bad
gwałtowny, brutalny
inizia ad imparare
violent
pracownik biurowy, umysłowy
inizia ad imparare
white-collar worker
przyjmujący gości
inizia ad imparare
receiving guests
Czy będziesz mógł przyjść?
inizia ad imparare
Will you be able to come
uczęszczać, chodzić do, brać udział w
inizia ad imparare
attend
rabunek, kradzież, napad
inizia ad imparare
robbery
rozpocząć
inizia ad imparare
to go on
Kiedy ją poznają?
inizia ad imparare
When will they be meeting her?

Vedi schede correlate:

Zaawansowany 2Zaawansowany 3

Devi essere accedere per pubblicare un commento.