Zaawansowany 2

 0    101 schede    badyl35
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Jeśli będzie zapóźno
inizia ad imparare
If it's too late
remontować, odmalować
inizia ad imparare
redecorate
w końcu, wreszcie, ostatecznie
inizia ad imparare
eventually
rada miejska
inizia ad imparare
council
dotyczyć
inizia ad imparare
concern
rozwijać turystykę
inizia ad imparare
to develop tourism
Wypadli o wiele lepiej
inizia ad imparare
They did much better
podejmowanie trudnych decyzji
inizia ad imparare
making difficult decisions
już, jeszcze (nie)
inizia ad imparare
yet
Czy jesteś już gotowy?
inizia ad imparare
Have you got yourself ready yet?
wędzony łosoś
inizia ad imparare
smoked salmon
prawdę mówiąc
inizia ad imparare
tell the truth
niezwykły
inizia ad imparare
unusual
postać,
inizia ad imparare
figure
Tak jest!, To jest poprawne.
inizia ad imparare
That's correct.
namiętny, żarliwy
inizia ad imparare
passionate
opieka, uwaga, troska, dbałość, ostrożność
inizia ad imparare
care
lądować na Księżycu
inizia ad imparare
to land on the moon
wzrost, podwyżka, wzrastać
inizia ad imparare
a rise
Gdzie on jest?
inizia ad imparare
Where is he?
ruch, poruszanie
inizia ad imparare
movement
wychować / wychowywać
inizia ad imparare
to bring up
zrób to sam!
inizia ad imparare
do it yourself!
miejsce w...
inizia ad imparare
a seate in the...
zdobywca
inizia ad imparare
conqueror
już
inizia ad imparare
already
ani minuty puźniej
inizia ad imparare
not a minute later
romans (pozamałżeński)
inizia ad imparare
a love affair
tak, czy inaczej
inizia ad imparare
one way or another
różny, różnorodny, rozmaity
inizia ad imparare
various
bez pracy
inizia ad imparare
out of a job
oddział
inizia ad imparare
ward
oddział chirurgiczny
inizia ad imparare
the surgical ward
Nie słyszałeś?
inizia ad imparare
Haven't you heard?
jednak, jakkolwiek, natomiast
inizia ad imparare
however
zerwać, przerwać
inizia ad imparare
to break off
to koniec, skończone!
inizia ad imparare
it's over!
chór
inizia ad imparare
choir
widz
inizia ad imparare
spectator
szczerze mówiąc
inizia ad imparare
frankly speaking
wydawać się, wyglądać na
inizia ad imparare
seem
ekonomia
inizia ad imparare
economics
gospodarka
inizia ad imparare
economy
uczęszczać, chodzić do
inizia ad imparare
attending
Czy byłeś kiedyś...?
inizia ad imparare
Have you ever been...?
Kiedy to było?
inizia ad imparare
When was it?
wydawać, publikować
inizia ad imparare
publish
co do
inizia ad imparare
about
jakiś, jakiekolwiek
inizia ad imparare
any
obok...
inizia ad imparare
next to the...
na chwilę
inizia ad imparare
for a while
od tamtej pory
inizia ad imparare
since then
w złym stanie
inizia ad imparare
in poor shape
granatowy
inizia ad imparare
navy blue
być granym - np. wkinie, teatrze, oprrze
inizia ad imparare
be on
kawałek, część, utwór, sztuka, kawał
inizia ad imparare
piece
z kim poszedłeś?
inizia ad imparare
who did you go with?
zawód
inizia ad imparare
profession
łatwo się uczyć słówek
inizia ad imparare
to learn words easily
silny, ostry srogi, dotkliwy
inizia ad imparare
severe
staroświecki, staromodny
inizia ad imparare
old-fashioned
sklep spożywczy
inizia ad imparare
grocer's
Co powiesz na?
inizia ad imparare
how about?
szczególnie
inizia ad imparare
particularly
stronnik, poplecznik
inizia ad imparare
supporter
rodzaje
inizia ad imparare
sorts of
były/była, dawny
inizia ad imparare
ex
personel, pracownicy, obsługa
inizia ad imparare
staff
bardzo duże szanse
inizia ad imparare
very good chance
mniejszość, niepełnoletność
inizia ad imparare
minority
swoim uczniom
inizia ad imparare
to its students
o wiele za mało
inizia ad imparare
much too few
tak przypuszczam, przypuszczam że tak
inizia ad imparare
I suppose so
dotyczyć
inizia ad imparare
concern
instrument, narzędzie, przyrząd
inizia ad imparare
instrument
zresztą, tak czy owak, w każdym razie
inizia ad imparare
anyway
ale i tak, mimo to
inizia ad imparare
but anyway
o ile ja wiem
inizia ad imparare
as far as I know
na różne sposoby
inizia ad imparare
in various ways
Dlatego
inizia ad imparare
That's why
przy pomocy czegoś
inizia ad imparare
with the help of something
jaka jest, jaki jest
inizia ad imparare
what's the
Czy to
inizia ad imparare
Is this
numer, liczba, ilość, szereg
inizia ad imparare
number
środki, sposób, znaczy
inizia ad imparare
means
jak dotąd cztery i pół
inizia ad imparare
four and a half so far
ogromny, niezmierny
inizia ad imparare
immense
wychodzić
inizia ad imparare
coming out
podwieź mnie
inizia ad imparare
give me a lift
duży ruch
inizia ad imparare
heavy traffic
z takim
inizia ad imparare
with such
z, ze, przy, mimo
inizia ad imparare
with
autostrada
inizia ad imparare
motorway
dużo więcej
inizia ad imparare
a lot more
proporcja, odsetek
inizia ad imparare
proportion
transport, komunikacja
inizia ad imparare
transport
łączność
inizia ad imparare
comunication
tysiące, setki (nie określone)
inizia ad imparare
thousands of, hundreds of
taki, taka, takie
inizia ad imparare
such
Usiądź!, tryb rozkazujący
inizia ad imparare
take a seat!
tajemniczy
inizia ad imparare
mysterious

Vedi schede correlate:

Zaawansowany 1Zaawansowany 3

Devi essere accedere per pubblicare un commento.