zwroty niemieckie używane na lekcji

 0    19 schede    jagodaprzeradzka
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda - Risposta -
Wer ist da?
inizia ad imparare
Kto jest obecny?
Ich bin da. / Hier.
inizia ad imparare
Jestem obecna.
Wer ist nicht da?
inizia ad imparare
kogo nie ma
Florian ist nicht da
inizia ad imparare
Floriana nie ma
Wer ist nicht vorbereriet?
inizia ad imparare
kto jest nieprzygotowany?
Ich bin nicht vorbereriet
inizia ad imparare
Jestem nieprzygotowany
lies die Hausaufgabe vor
inizia ad imparare
przeczytaj pracę domową
Entschuldigung! Ich habe die Hausaufgabe nicht.
inizia ad imparare
przepraszam! nie mam pracy domowej
Seid ihr fertig?
inizia ad imparare
czy skończyliście zadanie?
Bist du fertig, Anna?
inizia ad imparare
Aniu czy skończyłaś zadanie?
Ja ich bin fertig
inizia ad imparare
tak skończyłam (zadanie)
Nein ich bin nicht fertig
inizia ad imparare
nie nie skończyłam (zadania)
Noch nicht
inizia ad imparare
jeszcze nie
Macht die bucher auf
inizia ad imparare
otwórzcie książki
Wir machen die aufgabe numer eins
inizia ad imparare
robimy zadanie pierwsze
Die hausaufgabe ist die Ubung Nummer eins
inizia ad imparare
w domu zróbcie ćwiczenie nr 1
Wiederholen się bitte
inizia ad imparare
proszę powtorzyc
Wie bitte? Ich versteche das nicht
inizia ad imparare
słucham? nie rozumiem tego
Wie schreibt man das?
inizia ad imparare
jak to się pisze?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.