02 to keep one's temper in check

 0    15 schede    fxy85140
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
poplecznik osoba r.ż. pomagająca przestępcy po popełnieniu przestępstwa
inizia ad imparare
accessory after the fact
współwinny
inizia ad imparare
accessory
Because she'd supplied the car she was considered an accessory in the robbery.
wyposażenie
inizia ad imparare
accessory
okoliczności dodatkowe
inizia ad imparare
accessory circumstances
upadać moralnie
inizia ad imparare
lapse
upływ czasu
inizia ad imparare
lapse of time
I had a little lapse of concentration in the middle of the race.
luka w pamięci
inizia ad imparare
lapse
Karen had a lapse in her memory of last year; she couldn't seem to remember her old phone number.
popaść
inizia ad imparare
lapse into
She lapsed into a little girl voice to deliver a nursery rhyme. Teenagers occasionally find it all too much to cope with and lapse into bad behaviour.
uczynny
inizia ad imparare
accommodating
zapaść w śpiączkę
inizia ad imparare
to lapse into a coma
pomieścić
dokument uzupełniający od placówki zapewniającej zakwaterowanie lub inny odpowiedni dokument wskazujący na przewidywane miejsce zakwaterowania
inizia ad imparare
accommodate
. document from the establishment providing lodging or any other appropriate document indicating the accommodation envisaged;
usposobienie; humor
Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania i odpuszczania powierzchniowego (z wyjątkiem palników ręcznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych)
inizia ad imparare
temper
Machinery and apparatus for soldering, brazing, welding or surface tempering (excluding hand-held blow pipes and electric machines and apparatus)
wybuch gniewu
inizia ad imparare
a fit of temper
być w nastroju
inizia ad imparare
to be in a temper
kontrolować swój temperament
inizia ad imparare
to keep one's temper in check

Devi essere accedere per pubblicare un commento.