03 aching desire

 0    15 schede    fxy85140
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
spocznij!
W celu złagodzenia obciążenia administracyjnego ESDZ, komisja dyscyplinarna ustanowiona w Komisji powinna służyć również jako komisja dyscyplinarna dla ESDZ do czasu podjęcia przez wysokiego...
inizia ad imparare
at ease!
In order to ease the administrative burden of the EEAS, the Disciplinary Board established in the Commission should also serve as the Disciplinary Board for the EEAS, until the High Representative
znakomity, dokonany, utalentowany
inizia ad imparare
excellent, accomplished, talented
dokonać osiągnąć
przygotowano plan jak najszybszego usunięcia usterki.
inizia ad imparare
to accomplish
a plan to accomplish the rectification at the earliest opportunity is established.
wykonanie z łatwością
inizia ad imparare
accomplished ease
akredytowany przedstawiciel
inizia ad imparare
accredited agent
upoważniony, uznany,
W celu umożliwienia krajowej jednostce akredytującej sporządzenia programu prac akredytacyjnych i sprawozdania z wykonywanych zadań, o których mowa w art. 70, do dnia 15 listopada każdego roku...
inizia ad imparare
authorized, recognized,
For the purposes of enabling the national accreditation body to draft the accreditation work programme and the management report referred to in Article 70, a verifier shall, by 15 November of each...
z akumulowany balast
inizia ad imparare
accumulated burden
ciężar obrony
inizia ad imparare
burden of defense
wyceniać
inizia ad imparare
appraise
dokładna wycena
inizia ad imparare
accurate appraisement
przeklęty
Accursed Doomed to destruction or misery; cursed; hence, bad enough to be under the curse; execrable; detestable; exceedingly hateful; as, an accursed deed.
inizia ad imparare
accursed
przeklinać
Sold! is it to plant the cotton, Hoe the soil, and pick the pod? No; to drink the demon tyrant, Foe to man, accursed of God.
inizia ad imparare
to accurse
przejrzystość
“Never be lucid, never state, if you would be regarded great.”
inizia ad imparare
lucidity
przejrzyste pismo
inizia ad imparare
lucid writing
For when the star of eve unveil'd her light, To bathe its glories in some lucid stream, Or twilight hung upon the day's swift flight, I've woo'd thy tones to aid my vision'd dream.
palące pragnienie
inizia ad imparare
aching desire

Devi essere accedere per pubblicare un commento.