05 English Propositions 1

 0    66 schede    kaztrz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
The cost of living
inizia ad imparare
Koszt życia
drop in, drop by
inizia ad imparare
wpaść do kogoś (z wizytą)
drop-in
inizia ad imparare
bezpośredni
drop in something
inizia ad imparare
spadek czegoś
drop somebody in it
inizia ad imparare
wpakować kogoś w kłopoty
I can't go to prison - we should drop someone else in it.
inizia ad imparare
Nie mogę iść do więzienia - powinniśmy wpakować kogoś innego w kłopoty.
according to something
inizia ad imparare
zgodnie z czymś
according to somebody
inizia ad imparare
zgodnie z kimś
accord
inizia ad imparare
porozumienie, zgoda, zgodność, udzielać, wyświadczać, przyznawać, zgadzać się (na coś), uzgadniać (coś)
chord
inizia ad imparare
akord, cięciwa (odcinek łączący dwa dowolne punkty krzywej lub powierzchni)
analyst
He's the best analyst on the market.
inizia ad imparare
analityk
Jest najlepszym analitykiem na rynku.
go up
inizia ad imparare
wzrastać, wchodzić na północ, wybuchnąć, eksplodować
veg
inizia ad imparare
warzywa, wegetarianin,
ordinary
inizia ad imparare
zwyczajny, zwykły (niespecjalny), przeciętny, zwykły (o człowieku)
the argument
inizia ad imparare
kłótnia, sprzeczka, rozumowanie, argumentacja, argument
have an argument
inizia ad imparare
pokłócić się, posprzeczać się
supply and demand
inizia ad imparare
podaż i popyt
rate
inizia ad imparare
wskaźnik (np. bezrobocia), współczynnik (np. umieralności), cena (za produkt, usługę), opłata (za coś), stawka za przejazd (w taksówce), klasa, gatunek (czegoś), klasyfikować, zaliczać (do jakiejś klasy)
mortgage
to take out a mortgage
inizia ad imparare
hipoteka
zaciągnąć kredyt hipoteczny
gamble
inizia ad imparare
uprawiać hazard
gambling
inizia ad imparare
hazard
so far, so good
inizia ad imparare
jak na razie dobrze
so far, thus far
inizia ad imparare
dotychczas, do tej pory
workforce
inizia ad imparare
siła robocza, pracownicy, liczba zatrudnionych
get a feel
inizia ad imparare
przeczuwać
get the feel of something have the feel of something
inizia ad imparare
przywyknąć do czegoś, przyzwyczaić się do czegoś, zaznajomić się z czymś
demand
inizia ad imparare
popyt, żądać, wymagać (jednej rzeczy aby zdarzyła się inna)
property, properties,
inizia ad imparare
własność, mienie, posiadłość, nieruchomość
possession
inizia ad imparare
własność, posiadanie, dobytek, własność, posiadłość, opętanie
They thought it was a possesion, and called an exorcist.
inizia ad imparare
Oni myśleli że to opętanie i wezwali egzorcystę.
somehow
inizia ad imparare
jakoś
productive
inizia ad imparare
produktywny, wydajny, urodzajny (np. ziemia)
debt
inizia ad imparare
dług, wpływ (czyjś na kogoś)
Your debt on the boss is null.
inizia ad imparare
Twój wpływ na szefa jest zerowy.
be all about something
inizia ad imparare
chodzić o to, żeby
profit off
inizia ad imparare
profitować
succeed
inizia ad imparare
osiągnąć sukces, następować (po kimś, czymś), objąć stanowisko (po kimś)
depend
inizia ad imparare
zależeć, polegać (na czymś lub kimś)
dependent
inizia ad imparare
zależny
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
inizia ad imparare
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
independence
inizia ad imparare
niepodległość
dependence
inizia ad imparare
zależność
snore
inizia ad imparare
chrapać, chrapanie
drop in
inizia ad imparare
spadek czegoś
stamp
inizia ad imparare
znaczek (pocztowy), pieczątka, znak, znamię, oznaka, pieniądz (papierowy), stąpać, iść ciężko, przybijać pieczątkę
pretty scary stuff
inizia ad imparare
dość przerażające rzeczy
increase by
inizia ad imparare
wzrost o
rise by
inizia ad imparare
wzrosnąć o
more or less
inizia ad imparare
mniej więcej
by
inizia ad imparare
przez (kogoś, coś) (np. napisany przez kogoś), przez, poprzez, z wykorzystaniem czegoś, pod, za (o sposobie chwytania, łapania przedmiotów, np. za rączkę, pod ramię)
by
inizia ad imparare
obok (np. przejść obok kogoś, minąć), o, o około (do opisywania zmiany, różnicy np. wielkości, ilości), na (w podawaniu wymiarów)
The room is 6 metres by 8 metres.
inizia ad imparare
Pokój ma 6 metrów na 8 metrów.
by
inizia ad imparare
z (do opisu czyjegoś charakteru, pracy, pochodzenia, np. nauczyciel z zawodu, sknera z charakteru), przez (w matematycznym działaniu dzielenia, np. dzielić przez cztery)
I'm a teacher by trade.
inizia ad imparare
Z zawodu jestem nauczycielem.
He's Korean by birth.
inizia ad imparare
On jest Koreańczykiem z urodzenia.
You have to divide the number by 12.
inizia ad imparare
Musisz podzielić liczbę przez 12.
We divide our tips by three.
inizia ad imparare
Dzielimy nasze napiwki przez trzy.
by
inizia ad imparare
obok, tuż przy (np. oknie, drzwiach)
Please, sit here by the window.
inizia ad imparare
Proszę, usiądź tutaj przy oknie.
by
inizia ad imparare
zgodnie z, według (np. określoną metodą, sposobem robienia czegoś), obok (np. przejść, przejechać), w pobliżu, niedaleko, blisko, w miarę upływu czasu
by yourself
inizia ad imparare
przez siebie, sam, sama
bypass
inizia ad imparare
obwodnica, omijać, ominąć, pomijać, pominąć
off double f
inizia ad imparare
z daleka, z dala (np. od jakiegoś miejsca), od kogoś, niedaleko, blisko, w pobliżu, z, ze, wyłączony, nieobecny (np. w pracy, w szkole), zepsuty, nieświeży (np. jedzenie)
of single f
inizia ad imparare
z, ze (np. większość z nich),
depend on
inizia ad imparare
zależeć
demand for
Demand for our products is growing.
inizia ad imparare
zapotrzebowanie na
Zapotrzebowanie na nasze produkty rośnie.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.