1.3.2. Budowa, właściwości i funkcjonowanie błon biologicznych.

 0    65 schede    Silbena
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Błona otaczająca każdą komórkę.
inizia ad imparare
błona komórkowa
Selektywna bariera regulująca skład chemiczny komórki.
inizia ad imparare
błona komórkowa
Membrana otaczająca lub oddzielająca odrębne przedziały zwykle w komórkach.
2
inizia ad imparare
błona biologiczna/biomembrana
Błony dzielące protoplazmę.
inizia ad imparare
błony śródplazmatyczne
Składniki błony biologicznej.
inizia ad imparare
białka/lipidy/cholesterol
Rodzaje białek złożonych wchodzących w skład błon biologicznych.
inizia ad imparare
lipoproteiny/glikoproteiny
Rodzaje lipidów złożonych wchodzących w skład błon biologicznych.
inizia ad imparare
fosfolipidy/glikolipidy
Białka błon biologicznych.
podział ze względu na stopień związania
inizia ad imparare
integralne/powierzchowne(peryferyczne)
Białka mocno połączone z dwuwarstwą lipidową.
inizia ad imparare
integralne
Białka nie wnikające do dwuwarstwy lipidowej. Najczęściej związane przez inne białka.
2
inizia ad imparare
powierzchniowe/peryferyczne
Rodzaje białek integralnych błon biologicznych.
inizia ad imparare
transbłonowe/związane kowalencyjnie z lipidami
Białka przenikające błonę całkowicie.
inizia ad imparare
transbłonowe
Węglowodanowa warstwa pokrywająca powierzchnię błon komórkowych.
inizia ad imparare
glikokaliks
Zabezpiecza błonę przed uszkodzeniami.
inizia ad imparare
glikokaliks
Pełni funkcję przy identyfikacji komórek i ich łączeniu się w skupiska.
inizia ad imparare
glikokaliks
Właściwości błon biologicznych.
inizia ad imparare
płynność/asymetria/selektywna przepuszczalność
Właściwość błony biologicznej spowodowana nieustannym przemieszczaniem się fosfolipidów.
inizia ad imparare
płynność
Właściwość błony biologicznej spowodowana innym składem warstw lipidów.
inizia ad imparare
asymetria
Właściwość błony biologicznej polegająca na swobodnym przenikaniu przez nią tylko niektórych cząstek.
2
inizia ad imparare
selektywna przepuszczalność/półprzepuszczalność
Integralne białka błonowe, które tworzą kanały uczestniczące w transporcie wody i cząstek o podobnych rozmiarach przez błony półprzepuszczalne
inizia ad imparare
akwaporyny
Rodzaje białek błonowych.
podział ze względu na funkcję 4
inizia ad imparare
receptory/enzymy/kotwiczące/transportujące
Funkcje błon biologicznych.
inizia ad imparare
fizyczna przegroda/transport/odbieranie sygnałów
Białka błonowe warunkujące odporność mechaniczną.
inizia ad imparare
kotwiczące
Białka błonowe odpowiedzialne za komunikowanie się komórki z otoczeniem.
inizia ad imparare
receptory
Białka błonowe przyspieszające reakcje w komórce.
inizia ad imparare
enzymy
Rodzaje ruchów lipidów w dwuwarstwie.
inizia ad imparare
rotacja/dyfuzja/koziołkowanie
Białko peryferyczne, kotwiczące, odpowiedzialne za utrzymanie kształtu m.in. erytrocytów.
inizia ad imparare
spektryna
Podział transportu przez błony biologiczne.
inizia ad imparare
bez zmiany w strukturze błony/ze zmianą w strukturze błony
Podział transportu bez zmiany w strukturze błony.
inizia ad imparare
bierny/czynny
Podział transportu ze zmianą w strukturze błony.
inizia ad imparare
endocytoza/egzocytoza
Proces uwalniania metabolitów powstających wewnątrz komórki, produktów ubocznych metabolizmu do przestrzeni pozakomórkowej.
2
inizia ad imparare
egzocytoza/cytopempsja
Podstawowy proces umożliwiający rozbudowanie błon podczas wzrostu komórki.
inizia ad imparare
egzocytoza
Proces umożliwiający pobranie dużych cząstek do wnętrza komórki.
inizia ad imparare
endocytoza
Podział endocytozy.
inizia ad imparare
fagocytoza/pinocytoza
Endocytoza zachodząca przy wchłanianiu dużych cząstek.
inizia ad imparare
fagocytoza
Endocytoza zachodząca przy wchłanianiu małych cząstek i płynów.
inizia ad imparare
pinocytoza
Endocytoza, w której pęcherzyk ulega strawieniu przez enzymy.
inizia ad imparare
pinocytoza
Endocytoza prowadząca do ubytku błony komórkowej.
inizia ad imparare
pinocytoza
Rodzaje transportu biernego.
inizia ad imparare
dyfuzja prosta/ułatwiona przez białko kanałowe lub nośnikowe
Rodzaje transportu czynnego.
inizia ad imparare
transport przez białko nośnikowe
Transport zachodzący zgodnie z różnicą stężeń.
inizia ad imparare
bierny
Transport zachodzący niezgodnie z różnicą stężeń.
2
inizia ad imparare
czynny/aktywny
Podział białek transportujących.
inizia ad imparare
kanałowe/nośnikowe
Charakter kanałów tworzonych przez białka kanałowe.
inizia ad imparare
hydrofilowy
Transportowane przez białka kanałowe.
inizia ad imparare
jony nieorganiczne/małe cząstki organiczne o odpowiednim ładunku
Białka transportujące często jeden typ cząstek.
inizia ad imparare
nośnikowe
Związek przenoszący energię w komórce.
2
inizia ad imparare
ATP/adenozynotrifosforan
Cząstki ulegające dyfuzji prostej.
inizia ad imparare
H2O/CO2/O2/N2
Cząstki ulegające dyfuzji ułatwionej.
inizia ad imparare
cukry/aminokwasy
Enzym białkowy uczestniczący w aktywnym transporcie Na+ i K+.
inizia ad imparare
pompa sodowo-potasowa
Pompa sodowo-potasowa utrzymuje większe stężenie tego jonu wewnątrz komórki niż na zewnątrz.
inizia ad imparare
K+
Pompa sodowo-potasowa utrzymuje mniejsze stężenie tego jonu wewnątrz komórki niż na zewnątrz.
inizia ad imparare
Na+
Różnica stężeń K+ i Na+ po obu stronach błony komórkowej.
inizia ad imparare
10 - 30 razy
Usuwane z komórki przez pompę sodowo-potasową.
liczba i rodzaj
inizia ad imparare
3 Na+
Pobierane do komórki przez pompę sodowo-potasową.
liczba i rodzaj
inizia ad imparare
2 K+
Z jakiego do jakiego roztworu przenika rozpuszczalnik podczas osmozy?
inizia ad imparare
z hipotonicznego do hipertonicznego
Roztwór o wyższym stężeniu związków osmotycznie czynnych niż roztwór wewnątrz komórki.
inizia ad imparare
hipertoniczny
Roztwór o niższym stężeniu związków osmotycznie czynnych niż roztwór wewnątrz komórki.
inizia ad imparare
hipotoniczny
Roztwór o takim samym stężeniu jak we wnętrzu komórki.
2
inizia ad imparare
izotoniczny/izoosmotyczny
Stan napięcia ściany komórkowej w wyniku działania na nią ciśnienia hydrostatycznego wewnątrz komórki.
inizia ad imparare
turgor
Warunkuje jędrność tkanek roślinnych.
inizia ad imparare
turgor
Zjawisko odstawania protoplastu od ściany komórkowej w wyniku utraty wody.
inizia ad imparare
plazmoliza
Zjawisko przylegania błony komórkowej do ściany komórkowej.
inizia ad imparare
desplazmoliza
Przechodzenie hemoglobiny do osocza krwi wywołane zniszczeniem erytrocytów.
inizia ad imparare
hemoliza
Produkt metabolizmu.
Nie dotyczy białek i kwasów nukleinowych.
inizia ad imparare
metabolit

Devi essere accedere per pubblicare un commento.