1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 150 - 200

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
błąd
Często robię błędy mówiąc po angielsku.
inizia ad imparare
mistake
I often make mistakes when I speak English.
randka
również: data
inizia ad imparare
date
strona
Otwórzcie książki na stronie 30.
inizia ad imparare
page
Open your books on page 30.
ubrania
inizia ad imparare
clothes
związek
Związek Johna i Kate nie potrwa długo.
inizia ad imparare
relationship
John and Kate's relationship won't last long.
cel
Pilot zestrzelił swój cel.
inizia ad imparare
target
The pilot shot down the target.
głos
Ona ma piękny głos.
inizia ad imparare
voice
She has a beautiful voice.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.