1000 niemiecki 4

 0    26 schede    Midian7
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
bekommen
(bekommt, bekam, hat bekommen)
Wann bekomme ich meine Speise?
inizia ad imparare
dostać
Kiedy dostanę swoje danie?
das Benzin
-s, -e
Wie viel kostet ein Liter Benzin?
inizia ad imparare
benzyna
Ile kosztuje litr benzyny?
bereit
inizia ad imparare
gotowy
der Berg
-(e)s, -e
inizia ad imparare
góra
berühren
(berührt, berührte, hat berührt)
Berühre den Topf nicht, er ist heiß.
inizia ad imparare
dotykać
Nie dotykaj garnka - jest gorący.
der Besen
-s, -
inizia ad imparare
miotła
besser
inizia ad imparare
lepiej
bester, beste, bestes
inizia ad imparare
najlepszy, najlepsza, najlepsze
besuchen
(besucht, besuchte, hat besucht)
Du musst mich eines Tages besuchen.
inizia ad imparare
odwiedzać
uczęszczać
Musisz mnie kiedyś odwiedzić.
beten
(betet, betete, hat gebetet)
Ich bete zu Gott.
inizia ad imparare
modlić się
Modlę się do Boga.
betrachten
(betrachtet, betrachtete, hat betrachtet
Ich betrachte dein Angebot.
inizia ad imparare
rozważać
przyglądać się; oglądać; traktować/poczytywać (jako)
Rozważę twoją ofertę.
beträchtlich
(beträchtlicher, am beträchtlichsten)
inizia ad imparare
znaczny
betrunken
(betrunkener, am betrunkensten)
Kevin war so betrunken, dass er nicht sprechen konnte.
inizia ad imparare
pijany
Keivn był tak pijany, że nie mógł mówić.
das Bett
-(e)s, -en
inizia ad imparare
łóżko
bewegen
(bewegt, bewegte, hat bewegt)
Michael ist so asozial! Wie auch immer ich ihn überrede, kann ich ihn nicht dazu bewegen, aus dem Haus zu gehen.
inizia ad imparare
nakłaniać
Michael jest taki aspołeczny! Jakkolwiek bym go nie przekonywał, to i tak nie mogę nakłonić go do wyjścia z domu.
bewegen
(bewegt, bewog/bewegte, hat bewogen/bewegt)
inizia ad imparare
poruszyć, poruszać (emocjonalnie)
die Biene
-, -n
inizia ad imparare
pszczoła
das Bier
-s, -e
inizia ad imparare
piwo
das Bild
-(e)s, -er
inizia ad imparare
obraz
billig
(billiger, am billigsten)
Unser Hostel ist billig.
inizia ad imparare
tani
Nasz hostel jest tani.
die Birne
-, -n
inizia ad imparare
gruszka
die Glühbirne
, -, -n
inizia ad imparare
żarówka
bis
bis Freitag
inizia ad imparare
do
do piątku
bis jetzt
inizia ad imparare
do teraz
bitten
(bittet, bat, hat gebeten)
Ich bitte dich um Gnade.
inizia ad imparare
prosić
Błagam cię o litość.
bitter
(bitterer, am bittersten)
inizia ad imparare
gorzki

Devi essere accedere per pubblicare un commento.