17/ 30.05.2020

 0    49 schede    kajenka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wykonać, wykonywać
inizia ad imparare
perform
próbny/udawany atak
inizia ad imparare
mock attack
ostrzegać
inizia ad imparare
warn
ostrzeżenie
inizia ad imparare
warning
nieustraszony
inizia ad imparare
fearless
walka na śmierć i życie,
inizia ad imparare
fight to the death, mortal combat
zagrożenie
inizia ad imparare
threat
środki do życia
inizia ad imparare
livelihood
zagrożenie dla źródła utrzymania
inizia ad imparare
threat to livelihood
przytulać się
inizia ad imparare
cuddle
zbiegać się, zaistnieć jednocześnie
inizia ad imparare
coincide
spadek / spadać na ziemię, obniżać np szanse
inizia ad imparare
fall-fell-fallen
śmierć owiec
inizia ad imparare
sheep death
spadek śmiertelności
inizia ad imparare
fall of death
wydawać się
inizia ad imparare
seem
odlot samolotu
inizia ad imparare
departure
odlatywać
inizia ad imparare
depart
przybycie
inizia ad imparare
arrival
przybyć
inizia ad imparare
arrive
dzielić
inizia ad imparare
split
rozdzielony włos
inizia ad imparare
split hair
społeczeństwo
inizia ad imparare
society
społeczność
inizia ad imparare
community
ponowne wprowadzenie, przywrócenie, np. do używania
inizia ad imparare
reintroduction
sprawa, kwestia
inizia ad imparare
matter
kroki
inizia ad imparare
steps
podjąć kroki
inizia ad imparare
take steps
przywrócić, np. do użytku
inizia ad imparare
reintroduce
beznadziejny
inizia ad imparare
hopeless
ostry, np. nóż, gwałtowny spadek
inizia ad imparare
sharp
grozić, zagrażać
inizia ad imparare
threaten
trawnik
inizia ad imparare
lawn
połączyć kogoś (w rozmowie telefonicznej)
inizia ad imparare
put sb through
pokroić chleb nożem
inizia ad imparare
cut a bread with a knife
brzmienie
inizia ad imparare
wording
podsumować
inizia ad imparare
summarise
podarty
inizia ad imparare
torn
drzeć
inizia ad imparare
tear - tore - torn
szorty, krótkie spodenki
inizia ad imparare
shorts
Alpejski
inizia ad imparare
Alpine
uwaga, zainteresowanie
inizia ad imparare
attention
alarmujący
inizia ad imparare
alarming
w atakach
inizia ad imparare
in attacks
dalej
inizia ad imparare
further
już
inizia ad imparare
already
dodawać
inizia ad imparare
add
dodatkowy
inizia ad imparare
additional
test laboratoryjny
inizia ad imparare
lab test
podział, dział, oddział
inizia ad imparare
devision

Devi essere accedere per pubblicare un commento.