2019 January

 0    31 schede    michalnowak1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
cel
inizia ad imparare
a goal
działać, postępować
inizia ad imparare
act
podejmować działanie
inizia ad imparare
take an action
działanie
inizia ad imparare
activity, action
opisywać
inizia ad imparare
describe
podać opis
inizia ad imparare
give a description
zauważyć
Zauważyłaś tą zmianę
inizia ad imparare
spot, notice
Did you spot the difference?
barman
inizia ad imparare
a bartender
przyjmować zamówienie
inizia ad imparare
take an order
Co on robi?
inizia ad imparare
What's he doing?
zastanawiać się
inizia ad imparare
think
ucho
inizia ad imparare
an ear
słuchać
inizia ad imparare
listen (to...)
ten drugi...
inizia ad imparare
the other...
Może ten facet słucha co mówi ten drugi facet mówi.
inizia ad imparare
Maybe this guy's listening to what the other guy's saying.
kłócić się z...
Nie wchodź. Prezes kłóci się z Tomkiem.
inizia ad imparare
argue with...
Don't go in. The president's arguing with Tomek.
Na pewno nie.
inizia ad imparare
Definitely not.
widelec
inizia ad imparare
a fork
wózek widłowy
inizia ad imparare
forklift
leniwy
inizia ad imparare
lazy
Za dużo telefonów miałem.
inizia ad imparare
I had too many phone calls.
Jutro to zrobię.
inizia ad imparare
I'll do it tomorrow.
dowiedzieć się
Czego się dowiedzieliście na szkoleniu?
inizia ad imparare
learn, find out
What did you learn at the training?
mniej więcej
inizia ad imparare
more or less
Nie ma nic do roboty
inizia ad imparare
There's nothing to do
W lecie jest masę rzeczy do roboty
inizia ad imparare
In the summer there's a lot of things to do
potwierdzać wybór
Kliknij Zastosuj, żeby potwierdzić wybór.
inizia ad imparare
confirm the choice
Click 'Apply' to confirm your choice.
niestety
inizia ad imparare
unfortunately
Niestety nie mam nic mocniejszego
inizia ad imparare
Unfortunately, I don't have anything stronger.
cierpliwy/niecierpliwy
Coś taki niecierpliwy?
inizia ad imparare
patient / impatient
Why are you so impatient?
cierpliwość
I wtedy straciłem cierpliwość
inizia ad imparare
patience
And then I lost my patience

Devi essere accedere per pubblicare un commento.